herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXI/130/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2004 rok. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:07:14
UCHWAŁA Nr XXI/129/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 grudnia 2004 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:06:33
UCHWAŁA Nr XX/128/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. - w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbioru, składowania i unieszkodliwiania odpadów stałych. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:05:42
UCHWAŁA Nr XX/127/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. - w sprawie zatwierdzenia taryf cenowych za wodę i ścieki wprowadzane do urządzeń komunalnych, obowiązujących w 2005 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:04:59
UCHWAŁA Nr XX/126/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:02:30
UCHWAŁA Nr XX/125/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przekazania nieruchomości. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:02:03
UCHWAŁA Nr XX/124/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2005 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:01:04
UCHWAŁA Nr XX/124/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2005 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:00:12
UCHWAŁA Nr XX/124/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2005 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:59:40
UCHWAŁA Nr XX/124/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2005 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:59:01
UCHWAŁA Nr XX/124/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2005 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:58:33
UCHWAŁA Nr XX/124/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2005 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:46:13
UCHWAŁA Nr XX/ 123 /04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:45:24
UCHWAŁA Nr XX/ 123 /04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:43:44
Uchwała Nr XIX/121/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Golczewa Administrator Serwisu 2007-08-06 11:42:40
Uchwała Nr XIX/120/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Administrator Serwisu 2007-08-06 11:42:01
Uchwała Nr XIX/ 119 /04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo w obrębie Wysoka Kamieńska Administrator Serwisu 2007-08-06 11:41:23
Uchwała Nr XIX/118/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz udzielenia zwolnień Administrator Serwisu 2007-08-06 11:40:59
Uchwała Nr XIX/117/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych w Gminie Golczewo Administrator Serwisu 2007-08-06 11:40:24
Uchwała Nr XIX/116/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury Administrator Serwisu 2007-08-06 11:39:45
Uchwała Nr XIX/115/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości Administrator Serwisu 2007-08-06 11:39:07
Uchwała Nr XIX/114/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Golczewo Administrator Serwisu 2007-08-06 11:38:28
Uchwała Nr XVIII/113/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół Administrator Serwisu 2007-08-06 11:37:33
Uchwała Nr XVIII/112/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Golczewo na lata 2004- 2010. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:36:02
Uchwała Nr XVII/111/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie przekazania nieruchomości. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:32:05
Uchwała Nr XVIII/110/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:31:38
Uchwała Nr XVIII/109/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę za usługi opiekuńcze. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:31:02
Uchwała Nr XVIII/108/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu, zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2004 rok. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:30:27
Uchwała Nr XVII/106/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:29:47
Uchwała Nr XVII/105/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia programu kanalizacji gminy Golczewo. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:29:04
Uchwała Nr XVII/105/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia programu kanalizacji gminy Golczewo. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:27:43
Uchwała Nr XVII/103/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia zespołów przyrodniczo -krajobrazowych i uznanie gruntów za użytki ekologiczne Administrator Serwisu 2007-08-06 11:26:24
UCHWAŁA Nr XVII/102/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia statutu Celowego Związku Gmin R-XXI. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:24:45
UCHWAŁA Nr XVII/101/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budzetu Gminy Golczewo Administrator Serwisu 2007-08-06 11:23:41
UCHWAŁA Nr XVI/100/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Golczewo Administrator Serwisu 2007-08-06 11:22:53
UCHWAŁA Nr XVI/99/04 Rady Miejskiej w Golczewie w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Golczewo Administrator Serwisu 2007-08-06 11:20:04
UCHWAŁA Nr XVI/98/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Golczewo Administrator Serwisu 2007-08-06 11:19:34
UCHWAŁA Nr XVI/97/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Golczewo Administrator Serwisu 2007-08-06 11:19:01
UCHWAŁA Nr XVI/96/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 14 maj 2004 r. w sprawie godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze Administrator Serwisu 2007-08-06 11:18:06
UCHWAŁA Nr XVI/95/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 14 maja 2004 r. zminiająca uchwałę w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Golczewie Administrator Serwisu 2007-08-06 11:16:58