Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXIV/233/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu obrębu Samlino Administrator Serwisu 2007-08-06 14:41:27
UCHWAŁA NR XXXIV/232/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie Administrator Serwisu 2007-08-06 14:40:59
UCHWAŁA NR XXXIV/231/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie Administrator Serwisu 2007-08-06 14:40:27
UCHWAŁA NR XXXIV/230/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Golczewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia li Administrator Serwisu 2007-08-06 14:40:02
UCHWAŁA NR XXXIV/229/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w przedmiocie likwidacji Samodzie Administrator Serwisu 2007-08-06 14:39:36
UCHWAŁA NR XXXIII/228/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo na 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:38:20
UCHWAŁA NR XXXIII/227/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie podwyższenia niektórych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach pro Administrator Serwisu 2007-08-06 14:37:33
UCHWAŁA NR XXXIII/226/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prow Administrator Serwisu 2007-08-06 14:36:52
UCHWAŁA NR XXXIII/225/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:36:07
UCHWAŁA NR XXXIII/224/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie za 2005 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:35:37
UCHWAŁA NR XXXIII/223/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Administrator Serwisu 2007-08-06 14:34:29
UCHWAŁA NR XXXII/222/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:33:45
UCHWAŁA NR XXXII/221/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:33:10
UCHWAŁA NR XXXII/220/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:32:30
UCHWAŁA NR XXXII/219/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:31:59
UCHWAŁA NR XXXII/218/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalny Administrator Serwisu 2007-08-06 14:31:29
UCHWAŁA NR XXXII/217/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Golczewo Administrator Serwisu 2007-08-06 14:30:50
UCHWAŁA NR XXXII/216/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych Administrator Serwisu 2007-08-06 14:30:13
UCHWAŁA NR XXXII/215/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zasad polityki czynszowej Administrator Serwisu 2007-08-06 14:29:31
UCHWAŁA NR XXXII/214/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lub zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Golczewo Administrator Serwisu 2007-08-06 14:29:05
UCHWAŁA NR XXXII/213/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własno Administrator Serwisu 2007-08-06 14:28:36
UCHWAŁA NR XXXII/212/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości Administrator Serwisu 2007-08-06 14:27:27
UCHWAŁA NR XXXII/211/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości Administrator Serwisu 2007-08-06 14:26:47
UCHWAŁA Nr XXXI/210/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Administrator Serwisu 2007-08-06 14:24:53
UCHWAŁA Nr XXXI/209/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Golczewa Administrator Serwisu 2007-08-06 14:24:21
UCHWAŁA Nr XXXI/208/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2005 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:23:38
UCHWAŁA NR XXXI/207/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golczewo Administrator Serwisu 2007-08-06 14:23:04
UCHWAŁA Nr XXXI/206/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych do ustalania stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych położonych na terenie Administrator Serwisu 2007-08-06 14:22:26
UCHWAŁA Nr XXXI/205/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Administrator Serwisu 2007-08-06 14:07:11
UCHWAŁA Nr XXXI/205/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Administrator Serwisu 2007-08-06 14:06:19
UCHWAŁA Nr XXXI/205/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Administrator Serwisu 2007-08-06 14:00:21
UCHWAŁA Nr XXXI/204/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Golczewie Administrator Serwisu 2007-08-06 13:59:39
UCHWAŁA Nr XXXI/203/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środow Administrator Serwisu 2007-08-06 13:58:38
UCHWAŁA NR XXX/202/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 13:56:22
UCHWAŁA Nr XXX/201/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz udzielenia zwolnień Administrator Serwisu 2007-08-06 13:52:57
UCHWAŁA Nr XXX/200/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz udzielenia zwolnień Administrator Serwisu 2007-08-06 13:52:28
UCHWAŁA Nr XXX/199/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2005 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 13:51:53
UCHWAŁA NR XXX/198/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności urządzeń technicznych na nim położonych Administrator Serwisu 2007-08-06 13:51:24
UCHWAŁA Nr XXX/197/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej Administrator Serwisu 2007-08-06 13:50:52
UCHWAŁA NR XXX/196/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej Administrator Serwisu 2007-08-06 13:48:47