Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XX/ 123 /04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:43:44
Uchwała Nr XIX/121/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Golczewa Administrator Serwisu 2007-08-06 11:42:40
Uchwała Nr XIX/120/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Administrator Serwisu 2007-08-06 11:42:01
Uchwała Nr XIX/ 119 /04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo w obrębie Wysoka Kamieńska Administrator Serwisu 2007-08-06 11:41:23
Uchwała Nr XIX/118/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz udzielenia zwolnień Administrator Serwisu 2007-08-06 11:40:59
Uchwała Nr XIX/117/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych w Gminie Golczewo Administrator Serwisu 2007-08-06 11:40:24
Uchwała Nr XIX/116/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury Administrator Serwisu 2007-08-06 11:39:45
Uchwała Nr XIX/115/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości Administrator Serwisu 2007-08-06 11:39:07
Uchwała Nr XIX/114/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Golczewo Administrator Serwisu 2007-08-06 11:38:28
Uchwała Nr XVIII/113/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół Administrator Serwisu 2007-08-06 11:37:33
Uchwała Nr XVIII/112/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Golczewo na lata 2004- 2010. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:36:02
Uchwała Nr XVII/111/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie przekazania nieruchomości. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:32:05
Uchwała Nr XVIII/110/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:31:38
Uchwała Nr XVIII/109/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę za usługi opiekuńcze. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:31:02
Uchwała Nr XVIII/108/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu, zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2004 rok. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:30:27
Uchwała Nr XVII/106/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:29:47
Uchwała Nr XVII/105/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia programu kanalizacji gminy Golczewo. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:29:04
Uchwała Nr XVII/105/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia programu kanalizacji gminy Golczewo. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:27:43
Uchwała Nr XVII/103/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia zespołów przyrodniczo -krajobrazowych i uznanie gruntów za użytki ekologiczne Administrator Serwisu 2007-08-06 11:26:24
UCHWAŁA Nr XVII/102/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia statutu Celowego Związku Gmin R-XXI. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:24:45
UCHWAŁA Nr XVII/101/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budzetu Gminy Golczewo Administrator Serwisu 2007-08-06 11:23:41
UCHWAŁA Nr XVI/100/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Golczewo Administrator Serwisu 2007-08-06 11:22:53
UCHWAŁA Nr XVI/99/04 Rady Miejskiej w Golczewie w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Golczewo Administrator Serwisu 2007-08-06 11:20:04
UCHWAŁA Nr XVI/98/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Golczewo Administrator Serwisu 2007-08-06 11:19:34
UCHWAŁA Nr XVI/97/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Golczewo Administrator Serwisu 2007-08-06 11:19:01
UCHWAŁA Nr XVI/96/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 14 maj 2004 r. w sprawie godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze Administrator Serwisu 2007-08-06 11:18:06
UCHWAŁA Nr XVI/95/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 14 maja 2004 r. zminiająca uchwałę w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Golczewie Administrator Serwisu 2007-08-06 11:16:58
UCHWAŁA Nr XVI/94/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Golczewie Administrator Serwisu 2007-08-06 11:16:24
UCHWAŁA Nr XVI/93/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 14 maja 2004 r. w sprawia ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Gminy Golczewo Administrator Serwisu 2007-08-06 11:15:42
UCHWAŁA Nr XVI/92/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz zwolnienia z obowiązku zbycia jej w drodze przetargu Administrator Serwisu 2007-08-06 11:15:12
Uchwała Nr XIV/91/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły do składu komisji konkursowej. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:14:28
Uchwała Nr XIV/90/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie osiedlenia w gminie Golczewo członków rodziny pochodzenia polskiego -przesiedleńców z Republiki Kazachstanu. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:14:02
Uchwała Nr XIV/89/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2004 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:13:32
Uchwała Nr XIV/88/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golczewo i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Golczewa za 2003 r Administrator Serwisu 2007-08-06 11:12:53
Uchwała Nr XIV/87/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Golczewo. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:11:37
Uchwała Nr XIV/86/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2003 rok. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:10:42
Uchwała Nr XIV/85/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Golczewo. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:08:00
Uchwała Nr XIV/85/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Golczewo. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:02:47
UCHWAŁA Nr XIII/ 84 /04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:01:54
Załącznik do Uchwały Nr XIII/83/ 04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 lutego 2004 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:01:06