herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z 14 kwietnia 2015 r. o numerze i granicach okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Golczewie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Golczewie, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2015 Ireneusz Wilk 2018-10-21 07:14:10
Informacja z dnia 18 maja 2015 r. Gminnej Komisji Wyborczej w Golczewie powołanej do przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Golczewie zarządzonych na dzień 28 czerwca 2015 r. Ireneusz Wilk 2018-10-21 07:13:22
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 20 maja 2015 r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych Ireneusz Wilk 2018-10-21 07:12:12
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 21 maja 2015 r. o numerze i granicy stałego obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, w tym lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Golczewie w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2015 r. Ireneusz Wilk 2018-10-21 07:11:51
asasgdf - dokument usunięty Ireneusz Wilk 2018-10-21 07:11:31
Uchwała Nr 1/2015 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów Ireneusz Wilk 2018-10-21 07:11:16
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Golczewie z dnia 1 czerwca 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Golczewie w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2015 r. Ireneusz Wilk 2018-10-21 07:09:38
asasgdf - dokument usunięty Ireneusz Wilk 2018-10-21 07:08:16
asasgdf - dokument usunięty Ireneusz Wilk 2018-10-21 07:08:02
Uchwała Nr 2/2015 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej Ireneusz Wilk 2018-10-21 07:05:48
Wybory samorządowe - kadencja 2014-2018 (28.06.2015) uzupełniające w okręgu wyborczym nr 7 Ireneusz Wilk 2018-10-21 07:03:31
Wybory samorządowe - kadencja 2010-2014 (21.10.2010) Ireneusz Wilk 2018-10-21 06:58:33
Informacje i druki dokumentów Ireneusz Wilk 2018-10-21 06:57:08
Wyniki wyborów samorządowych zarządzonych na 16.11.2014 r. Ireneusz Wilk 2018-10-21 06:55:16
Wybory samorządowe - kadencja 2014-2018 (16.11.2014) Ireneusz Wilk 2018-10-21 06:53:05
Wybory samorządowe - kadencja 2010-2014 (21.10.2010) Ireneusz Wilk 2018-10-21 06:51:49
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z 29 września 2010 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej Ireneusz Wilk 2018-10-21 06:43:26
Postanowienie Nr DSZ-720-1/10 Komisarza Wyborczego w Szczecinie z 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych Ireneusz Wilk 2018-10-21 06:43:13
Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Kamieniu Pomorskim Ireneusz Wilk 2018-10-21 06:42:10
Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Kamieniu Pomorskim Ireneusz Wilk 2018-10-21 06:41:55
Informacja z dnia 14 października 2010 r. Ireneusz Wilk 2018-10-21 06:40:48
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 25 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych Ireneusz Wilk 2018-10-21 06:40:12
Postanowienie Nr DSZ-720-17/10 Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 2 listopada 2010 r. o zmianie postanowienia w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych Ireneusz Wilk 2018-10-21 06:39:57
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Golczewie z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Golczewie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Ireneusz Wilk 2018-10-21 06:39:45
Uchwała Nr 2/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Golczewie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Ireneusz Wilk 2018-10-21 06:39:26
Uchwała Nr 2/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Golczewie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Ireneusz Wilk 2018-10-21 06:39:20
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Golczewie z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Golczewo w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Ireneusz Wilk 2018-10-21 06:39:11
Uchwała Nr 2/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Golczewie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Ireneusz Wilk 2018-10-21 06:38:54
Wybory samorządowe - kadencja 2010-2014 (21.10.2010) Ireneusz Wilk 2018-10-21 06:37:43
Dostawa energii cieplnej do obiektów należących do zasobów Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-10-19 13:23:36
Dostawa energii cieplnej do obiektów należących do zasobów Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-10-19 13:23:21
Informacje i druki dokumentów Marcin Schulz 2018-10-19 13:23:00
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion, 00/100 zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek Aleksandra Lisiczko 2018-10-19 13:18:18
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion, 00/100 zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek Aleksandra Lisiczko 2018-10-19 13:17:21
?Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Wysokiej Kamieńskiej? Aleksandra Lisiczko 2018-10-19 08:14:56
ZARZĄDZENIE NR 94/2018 Burmistrza Golczewa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Marcin Schulz 2018-10-18 09:53:51
ZARZĄDZENIE NR 94/2018 Burmistrza Golczewa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Marcin Schulz 2018-10-18 09:53:36
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 16 października 2018 r. Marcin Schulz 2018-10-17 15:32:35
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 16 października 2018 r. Marcin Schulz 2018-10-17 15:32:09
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion, 00/100 zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek Aleksandra Lisiczko 2018-10-15 12:15:36