herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wybory samorządowe 2018 Marcin Schulz 2018-03-14 15:03:37
Dane teleadresowe Marcin Schulz 2018-03-13 10:32:45
Dane teleadresowe Marcin Schulz 2018-03-13 10:13:09
Informacja o wyniku naboru Marcin Schulz 2018-03-08 09:26:11
1 - dokument usunięty Marcin Schulz 2018-03-06 11:14:28
Uchwała nr XXX/197/2018 Rady Powiatu Kamieńskiego z dnia 22 lutego 2018r., w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2018 Marcin Schulz 2018-03-06 11:14:22
1 - dokument usunięty Marcin Schulz 2018-03-06 11:13:39
Uchwała nr XXX/197/2018 Rady Powiatu Kamieńskiego z dnia 22 lutego 2018r., w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2018 Marcin Schulz 2018-03-06 11:12:34
2018 Marcin Schulz 2018-03-06 11:11:40
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Ireneusz Wilk 2018-03-05 16:03:50
Sprzedaż i świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Golczewo i jej jednostek organizacyjnych przez okres 24 miesięcy. Marcin Schulz 2018-03-01 15:47:12
Sprzedaż i świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Golczewo i jej jednostek organizacyjnych przez okres 24 miesięcy. Marcin Schulz 2018-03-01 15:42:53
ZARZĄDZENIE NR 17/2018 Burmistrza Golczewa z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży Marcin Schulz 2018-02-23 15:08:19
ZARZĄDZENIE NR 17/2018 Burmistrza Golczewa z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży Marcin Schulz 2018-02-23 15:07:56
ZARZĄDZENIE NR 16/2018 Burmistrza Golczewa z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Marcin Schulz 2018-02-23 15:06:58
5. Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Golczewo na rok 2018. Marcin Schulz 2018-02-21 15:43:33
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 16 lutego 2018 r. Marcin Schulz 2018-02-16 15:33:34
Informacja o wyniku przetargu Marcin Schulz 2018-02-14 15:29:48
Ogłoszenie o naborze Marcin Schulz 2018-02-07 14:31:22
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. funduszy i zamówień publicznych Marcin Schulz 2018-02-07 14:30:55
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 5 lutego 2018 r. Marcin Schulz 2018-02-06 15:27:52
ZARZĄDZENIE NR 9/2018 Burmistrza Golczewa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży Marcin Schulz 2018-01-31 15:37:08
ZARZĄDZENIE NR 9/2018 Burmistrza Golczewa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży Marcin Schulz 2018-01-30 14:39:30
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Ireneusz Wilk 2018-01-26 15:58:37
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Ireneusz Wilk 2018-01-26 15:56:51
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Ireneusz Wilk 2018-01-26 15:52:29
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Ireneusz Wilk 2018-01-26 13:13:56
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Ireneusz Wilk 2018-01-26 13:12:37
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Ireneusz Wilk 2018-01-26 13:11:24
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Ireneusz Wilk 2018-01-26 13:09:01
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Ireneusz Wilk 2018-01-26 12:54:31
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Ireneusz Wilk 2018-01-26 12:49:09
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Ireneusz Wilk 2018-01-26 12:43:38
2018 Ireneusz Wilk 2018-01-26 12:24:43
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 25 stycznia 2018 r. Marcin Schulz 2018-01-25 14:30:28
4. Program Rewitalizacji Gminy Golczewo na lata 2017-2023 Marcin Schulz 2018-01-25 14:29:51
ZARZĄDZENIE NR 8/2018 Burmistrza Golczewa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy Marcin Schulz 2018-01-25 14:06:18
Stępień Marcin Marcin Schulz 2018-01-25 13:14:10
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych Marcin Schulz 2018-01-25 13:05:47
Oświadczenia złożone w 2018 r. Marcin Schulz 2018-01-25 13:05:33