herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wyniku Marcin Schulz 2017-06-12 14:30:15
ZARZĄDZENIE NR 42/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży Marcin Schulz 2017-06-09 13:47:30
ZARZĄDZENIE NR 41/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy Marcin Schulz 2017-06-08 15:07:57
ZARZĄDZENIE NR 41/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy Marcin Schulz 2017-06-08 15:07:15
Wykaz miejscowości i mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Golczewo Ireneusz Wilk 2017-06-07 09:19:02
Oświadczenie Marcin Schulz 2017-06-06 11:34:48
Bednarz Danuta Weronika Marcin Schulz 2017-06-06 11:34:28
Oświadczenie Marcin Schulz 2017-06-06 11:34:24
Auguścik Jarosław Marcin Schulz 2017-06-06 11:33:50
Oświadczenie Marcin Schulz 2017-06-06 11:33:42
Caban Tomasz Gabriel Marcin Schulz 2017-06-06 11:33:28
Oświadczenie Marcin Schulz 2017-06-06 11:33:23
Cieślikiewicz Wanda Marcin Schulz 2017-06-06 11:33:09
Oświadczenie Marcin Schulz 2017-06-06 11:33:02
Gajlun Ireneusz Adam Marcin Schulz 2017-06-06 11:32:50
Oświadczenie Marcin Schulz 2017-06-06 11:32:42
Kłysewicz Radosław Marcin Schulz 2017-06-06 11:32:24
Oświadczenie Marcin Schulz 2017-06-06 11:32:19
Osowska Iwona Marzenna Marcin Schulz 2017-06-06 11:32:07
Oświadczenie Marcin Schulz 2017-06-06 11:31:57
Marks Jaromir Marcin Schulz 2017-06-06 11:31:40
Oświadczenie Marcin Schulz 2017-06-06 11:31:32
Pakuła Waldemar Stanisław Marcin Schulz 2017-06-06 11:31:15
Oświadczenie Marcin Schulz 2017-06-06 11:31:08
Stępień Marcin Marcin Schulz 2017-06-06 11:30:58
Oświadczenie Marcin Schulz 2017-06-06 11:30:45
Waszczenko Teresa - wiceprzewodnicząca Rady Marcin Schulz 2017-06-06 11:30:30
Waszczenko Teresa - wiceprzewodnicząca Rady Marcin Schulz 2017-06-06 11:30:19
Urbanowicz Daniel Konrad Marcin Schulz 2017-06-06 11:30:08
Waszczenko Teresa - wiceprzewodnicząca Rady Marcin Schulz 2017-06-06 11:30:02
Oświadczenie Marcin Schulz 2017-06-06 11:29:40
Wawrzyński Krzysztof Marcin Schulz 2017-06-06 11:29:24
Oświadczenie Marcin Schulz 2017-06-06 11:29:16
Liszka Ryszard Marcin Schulz 2017-06-06 11:29:03
Oświadczenie Marcin Schulz 2017-06-06 11:28:37
Dorniak Roman Romuald - przewodniczący Rady Marcin Schulz 2017-06-06 11:27:42
Oswiadczenia złożone w 2017 r. Marcin Schulz 2017-06-06 11:27:24
Oświadczenie Marcin Schulz 2017-06-06 11:27:09
Danieluk Andrzej Jan - burmistrz Marcin Schulz 2017-06-06 11:26:20
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Golczewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, a także nabywanie niektórych odpadów od Gminy Golczewo w okresie od 01.07.2017 roku do 31.12.2018 roku Barbara Urbanowicz 2017-06-06 10:28:18