herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Michalik Mariusz Jerzy Marcin Schulz 2018-11-13 15:45:29
Kaczmarek Aldona Izabela Marcin Schulz 2018-11-13 15:44:31
Andrzej Jan Danieluk - korekta Marcin Schulz 2018-11-13 15:43:35
Roman Romuald Dorniak Marcin Schulz 2018-11-13 15:41:37
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion, 00/100 zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek Aleksandra Lisiczko 2018-11-13 12:45:14
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion, 00/100 zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek Aleksandra Lisiczko 2018-11-13 12:44:38
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion, 00/100 zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek Aleksandra Lisiczko 2018-11-13 09:51:46
Oświadczenia złożone w 2018 r. Ireneusz Wilk 2018-11-09 11:40:02
Kadencja 2018-2023 Ireneusz Wilk 2018-11-09 11:39:36
Zastępca burmistrza Ireneusz Wilk 2018-11-08 22:42:44
Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego z dnia 8 listopada 2018 r. Magdalena Zając 2018-11-08 14:11:28
Informacja o wyniku przetargów Marcin Schulz 2018-11-07 12:11:20
ZARZĄDZENIE NR 105/2018 Burmistrza Golczewa z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Marcin Schulz 2018-11-06 14:53:25
Wynik wyborów Burmistrza Gminy Golczewo - II tura (04.11.2018) Ireneusz Wilk 2018-11-04 23:57:30
Wynik wyborów Burmistrza Gminy Golczewo - II tura (04.11.2018) Ireneusz Wilk 2018-11-04 23:56:43
Wynik wyborów Burmistrza Gminy Golczewo - II tura (04.11.2018) Ireneusz Wilk 2018-11-04 23:27:17
Wynik wyborów Burmistrza Gminy Golczewo - II tura (04.11.2018) Ireneusz Wilk 2018-11-04 23:25:48
Wynik wyborów Burmistrza Gminy Golczewo - II tura (04.11.2018) Ireneusz Wilk 2018-11-04 23:14:04
Wynik wyborów Burmistrza Gminy Golczewo - II tura (04.11.2018) Ireneusz Wilk 2018-11-04 23:07:03
Wynik wyborów Burmistrza Gminy Golczewo - II tura (04.11.2018) Ireneusz Wilk 2018-11-04 23:01:58
Wynik wyborów Burmistrza Gminy Golczewo - II tura (04.11.2018) Ireneusz Wilk 2018-11-04 17:03:45
Wynik wyborów Burmistrza Gminy Golczewo - II tura (04.11.2018) Ireneusz Wilk 2018-11-04 17:03:37
Wybory samorządowe - kadencja 2018-2023 (21.10.2018 i II tura 04.11.2018) Ireneusz Wilk 2018-11-04 17:00:37
Wyniki wyborów - 21.10.2018 r. Ireneusz Wilk 2018-11-03 15:13:54
Wyniki wyborów - 21.10.2018 r. Ireneusz Wilk 2018-11-03 15:11:03
Wyniki wyborów - 21.10.2018 r. Ireneusz Wilk 2018-11-03 15:07:48
Wyniki wyborów - 21.10.2018 r. Ireneusz Wilk 2018-11-03 15:06:56
Wyniki wyborów - 21.10.2018 r. Ireneusz Wilk 2018-11-03 15:05:34
Wyniki wyborów - 21.10.2018 r. Ireneusz Wilk 2018-11-03 15:00:10
Wyniki wyborów - 21.10.2018 r. Ireneusz Wilk 2018-11-03 14:55:45
Wyniki wyborów - 21.10.2018 r. Ireneusz Wilk 2018-11-03 14:47:41
Wyniki wyborów - 21.10.2018 r. Ireneusz Wilk 2018-11-03 14:44:08
Wyniki wyborów - 21.10.2018 r. Ireneusz Wilk 2018-11-02 16:23:20
Wyniki wyborów - 21.10.2018 r. Ireneusz Wilk 2018-11-02 16:10:27
Wyniki wyborów - 21.10.2018 r. Ireneusz Wilk 2018-11-02 16:09:23
Wyniki wyborów - 21.10.2018 r. Ireneusz Wilk 2018-11-02 16:01:06
Wyniki wyborów - 21.10.2018 r. Ireneusz Wilk 2018-11-02 15:59:37
Wyniki wyborów - 21.10.2018 r. Ireneusz Wilk 2018-11-02 15:58:06
Wyniki wyborów - 21.10.2018 r. Ireneusz Wilk 2018-11-02 15:54:53
Wyniki wyborów - 21.10.2018 r. Ireneusz Wilk 2018-11-02 15:54:35