herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacje i druki dokumentów Marcin Schulz 2018-09-12 09:50:29
Informacje i druki dokumentów Marcin Schulz 2018-09-12 09:44:27
Informacje i druki dokumentów Marcin Schulz 2018-09-12 09:40:31
Informacje i druki dokumentów Marcin Schulz 2018-09-12 09:38:08
ZARZĄDZENIE NR 84/2018 Burmistrza Golczewa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu Marcin Schulz 2018-09-11 12:57:03
ZARZĄDZENIE NR 84/2018 Burmistrza Golczewa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu Marcin Schulz 2018-09-11 12:56:28
Informacja o wyniku naboru Marcin Schulz 2018-09-10 15:40:25
Dostawa energii cieplnej do obiektów należących do zasobów Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-09-10 09:27:34
Dostawa energii cieplnej do obiektów należących do zasobów Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-09-10 09:27:30
Dostawa energii cieplnej do obiektów należących do zasobów Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-09-10 09:27:12
Dostawa energii cieplnej do obiektów należących do zasobów Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-09-10 09:27:05
Dostawa energii cieplnej do obiektów należących do zasobów Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-09-10 09:26:55
Dostawa energii cieplnej do obiektów należących do zasobów Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-09-10 09:26:47
Dostawa energii cieplnej do obiektów należących do zasobów Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-09-10 09:26:37
Dostawa energii cieplnej do obiektów należących do zasobów Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-09-10 09:26:23
Dostawa energii cieplnej do obiektów należących do zasobów Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-09-10 09:26:13
Dostawa energii cieplnej do obiektów należących do zasobów Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-09-10 09:26:04
Dostawa energii cieplnej do obiektów należących do zasobów Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-09-10 09:22:58
Informacje i druki dokumentów Marcin Schulz 2018-09-10 09:04:14
Informacje i druki dokumentów Marcin Schulz 2018-09-07 15:18:38
Przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Marcin Schulz 2018-09-06 15:35:36
Zarządzenie Dorota Opiła-Skubisz 2018-09-06 08:57:46
Zarządzenie - dokument usunięty Dorota Opiła-Skubisz 2018-09-06 08:57:31
Zarządzenie - dokument usunięty Dorota Opiła-Skubisz 2018-09-06 08:57:23
Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy na rok 2019 Dorota Opiła-Skubisz 2018-09-06 08:56:59
Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy na rok 2019 - dokument usunięty Dorota Opiła-Skubisz 2018-09-06 08:56:41
Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy na rok 2019 - dokument usunięty Dorota Opiła-Skubisz 2018-09-06 08:54:57
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 3 września 2018 r. Marcin Schulz 2018-09-05 14:43:15
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 3 września 2018 r. Marcin Schulz 2018-09-05 14:40:43
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego (c.d.-lp. 8 z 2017 r.) Marcin Schulz 2018-09-05 14:39:13
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 3 września 2018 r. Marcin Schulz 2018-09-05 14:39:02
Informacje i druki dokumentów Marcin Schulz 2018-09-05 10:52:25
ARZĄDZENIE NR 81/2018 Burmistrza Golczewa z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży Marcin Schulz 2018-09-03 12:55:51
Ireneusz Wilk 2018-08-27 11:13:05
Ireneusz Wilk 2018-08-27 11:11:37
Ireneusz Wilk 2018-08-27 11:08:48
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Golczewo Magdalena Zając 2018-08-24 14:57:09
Informacje i druki dokumentów - dokument usunięty Marcin Schulz 2018-08-23 14:26:58
Informacje i druki dokumentów Marcin Schulz 2018-08-23 14:26:29
Informacje i druki dokumentów - dokument usunięty Marcin Schulz 2018-08-23 14:25:51