herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenie majątkowe Marcin Schulz 2017-05-23 10:00:10
Kaczmarek Aldona Izabela Marcin Schulz 2017-05-23 09:59:57
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych Marcin Schulz 2017-05-23 09:59:45
Oświadczenie majątkowe Marcin Schulz 2017-05-23 09:59:20
Typek Urszula Marcin Schulz 2017-05-23 09:59:08
Ośrodek Pomocy Społecznej Marcin Schulz 2017-05-23 09:58:58
Oświadczenie majątkowe Marcin Schulz 2017-05-23 09:57:46
Mirosław Hnatów Marcin Schulz 2017-05-23 09:57:32
Oświadczenie majątkowe Marcin Schulz 2017-05-23 09:49:11
Deszyńska Barbara Krystyna - skarbnik gminy Marcin Schulz 2017-05-23 09:48:41
Oświadczenie majątkowe Marcin Schulz 2017-05-23 09:39:59
Ferdynus Lech Marian - zastępca burmistrza Marcin Schulz 2017-05-23 09:39:22
Sesja 29. Marcin Schulz 2017-05-18 13:00:50
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 21 marca 2017 r. do 17 maja 2017 r. Marcin Schulz 2017-05-18 12:59:50
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 21 marca 2017 r. do 17 maja 2017 r. - dokument usunięty Marcin Schulz 2017-05-18 12:59:34
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 21 marca 2017 r. do 17 maja 2017 r. - dokument usunięty Marcin Schulz 2017-05-18 12:59:28
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 16 maja 2017 r. Marcin Schulz 2017-05-17 15:24:24
5. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40PE, celem podłączenia do sieci gazowej mieszkańców pobliskich działek. Marcin Schulz 2017-05-17 15:23:35
Ogłoszenie Marcin Schulz 2017-05-17 09:32:42
Przetarg ofertowy - sprzedaż samochodu - autobus JELCZ Marcin Schulz 2017-05-17 09:32:04
Zamówienia (zapytania) złożone w 2017 r. Marcin Schulz 2017-05-17 09:30:12
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-05-12 10:05:45
Programy do obsługi księgowści Marcin Schulz 2017-05-12 09:09:26
Programy do obsługi księgowści Marcin Schulz 2017-05-12 09:04:03
Programy do obsługi księgowści Marcin Schulz 2017-05-12 08:52:32
Programy do obsługi księgowści Marcin Schulz 2017-05-12 08:32:20
Zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu udziałów Przedsiębiorstwa Golczewska Woda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Marcin Schulz 2017-05-11 11:26:24
Informacja o strukturze Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji Marcin Schulz 2017-05-11 11:23:33
2017 Marcin Schulz 2017-05-11 11:22:51
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-05-08 15:02:40
Wykaz miejscowości i mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Golczewo Ireneusz Wilk 2017-05-08 12:16:55
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Stary Tartak w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-05-05 12:58:31
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Stary Tartak w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-05-05 12:57:25
UWAGA - ZMIANY PUBLIKACJI NASTĘPNYCH UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE. Więcej informacji po wybraniu tego tytułu Ireneusz Wilk 2017-05-05 12:16:16
Ireneusz Wilk 2017-05-05 12:14:10
Ireneusz Wilk 2017-05-05 11:05:49
Ireneusz Wilk 2017-05-05 11:05:17
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golczewo za 2016 rok Marcin Schulz 2017-04-28 09:44:22
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnej Marcin Schulz 2017-04-27 12:10:09
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnej Marcin Schulz 2017-04-27 12:07:14