herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja z wykonania budżetu Gminy Golczewo za III kwartał 2017 r. Marcin Schulz 2017-11-21 12:16:06
Informacje - 2017 rok Marcin Schulz 2017-11-21 12:14:49
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 20 listopada 2017 r. Marcin Schulz 2017-11-20 15:28:01
13. Budowia gazociągu średniego ciśnienia dn63PE w ul. Miodowej i w ul. Witosa w m-ści Golczewo Marcin Schulz 2017-11-20 15:27:32
ZARZĄDZENIE NR 95/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży Marcin Schulz 2017-11-16 15:59:12
ZARZĄDZENIE NR 94/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy Marcin Schulz 2017-11-16 15:57:47
Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo 2018-2027 Marcin Schulz 2017-11-16 15:05:30
Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo 2018-2027 Marcin Schulz 2017-11-16 15:04:39
Projekt budżetu Gminy Golczewo na 2018 r. Marcin Schulz 2017-11-16 15:03:41
w 2018 r. Marcin Schulz 2017-11-16 15:01:36
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 16 listopada 2017 r. Marcin Schulz 2017-11-16 15:00:31
Oświadczenie majątkowe - korekta Marcin Schulz 2017-11-14 15:46:56
Oświadczenie majątkowe - korekta Marcin Schulz 2017-11-14 15:46:41
Oświadczenie majątkowe 8.11.2017 Marcin Schulz 2017-11-14 15:39:05
Sesja 34. Marcin Schulz 2017-11-09 13:09:02
Sesja 33. Marcin Schulz 2017-11-09 13:08:00
Sesja 32. Marcin Schulz 2017-11-09 13:06:43
Sesja 31. Marcin Schulz 2017-11-09 13:03:36
Sesja 30. Marcin Schulz 2017-11-09 13:02:07
Sesja 30. Marcin Schulz 2017-11-09 13:00:03
Ogłoszenie o dialogu technicznym Barbara Urbanowicz 2017-11-09 12:54:41
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 8 listopada 2017 r. Marcin Schulz 2017-11-08 14:28:08
Analiza oświadczeń majątkowych - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim Marcin Schulz 2017-11-08 14:26:57
Analiza oświadczeń majątkowych - Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Schulz 2017-11-08 14:26:19
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie - drugi przetarg Barbara Urbanowicz 2017-11-07 14:46:31
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 6 listopada 2017 r. Marcin Schulz 2017-11-06 11:07:05
12. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - określenie zasad zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicami: Szkolną, Ogrodową, Osiedle Robotnicze i Witosa, przeznaczonych w części jako tereny pod zieleń parkową, sport i rekreację oraz w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną Marcin Schulz 2017-11-06 11:05:57
ZARZĄDZENIE NR 85/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Marcin Schulz 2017-10-26 15:17:48
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 25 października 2017 r. Marcin Schulz 2017-10-26 15:14:12
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie - drugi przetarg Barbara Urbanowicz 2017-10-26 09:57:53
Zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu udziałów Przedsiębiorstwa Golczewska Woda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Marcin Schulz 2017-10-25 09:18:33
Informacja o strukturze Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji Marcin Schulz 2017-10-25 09:17:49
Informacja o strukturze Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji Marcin Schulz 2017-10-25 09:16:51
Ogłoszenie Burmistrz Golczewa Marcin Schulz 2017-10-25 09:16:05
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 24 października 2017 r. Marcin Schulz 2017-10-24 15:35:09
11. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Marcin Schulz 2017-10-23 15:50:35
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Golczewo za rok szkolny 2015/2016 Ireneusz Wilk 2017-10-23 15:48:26
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Golczewo za rok szkolny 2015/2016 Ireneusz Wilk 2017-10-23 15:47:32
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie - drugi przetarg Barbara Urbanowicz 2017-10-23 14:53:54
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 23 października 2017 r. Marcin Schulz 2017-10-23 12:37:41