herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenie majątkowe Marcin Schulz 2017-04-26 09:55:06
Wilk Ireneusz Janusz - sekretarz gminy Marcin Schulz 2017-04-26 09:54:33
Pracownicy Urzędu Miejskiego Marcin Schulz 2017-04-26 09:54:17
Oświadczenia złożone w 2017 r. Marcin Schulz 2017-04-26 09:54:06
Uchwała Nr CV.192.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Golczewo na 2017 r. Marcin Schulz 2017-04-25 15:14:05
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2017 sesji Rady Miejskiej w Golczewie odbytej w dniu 24 marca 2017 r. Marcin Schulz 2017-04-24 15:40:32
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Stary Tartak w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-04-21 14:23:22
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Stary Tartak w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-04-21 14:22:49
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Stary Tartak w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-04-21 14:21:34
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Stary Tartak w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-04-21 14:21:27
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-04-21 12:43:44
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-04-21 12:43:16
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-04-21 12:40:50
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-04-21 12:40:45
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-04-21 12:37:02
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-04-21 12:34:36
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-04-21 12:33:06
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-04-21 12:32:55
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-04-21 12:32:14
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-04-21 12:31:54
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-04-21 12:31:39
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-04-21 12:30:39
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-04-21 12:30:13
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych Barbara Urbanowicz 2017-04-19 14:32:46
Zarządzenie nr 26/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Marcin Schulz 2017-04-14 10:20:49
Zarządzenie nr 26/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Marcin Schulz 2017-04-14 10:20:35
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 12.04.2017 r. Marcin Schulz 2017-04-12 13:22:36
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 11 kwietnia 2017 r. Marcin Schulz 2017-04-11 13:05:44
4. Program Ochrony Środowiska dla gminy Golczewo na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 Marcin Schulz 2017-04-11 13:04:52
Zarządzenie nr 24/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy. Marcin Schulz 2017-04-06 12:42:02
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Stary Tartak w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-04-04 13:27:45
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Stary Tartak w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-04-04 13:27:34
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Stary Tartak w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-04-04 13:27:25
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Stary Tartak w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-04-04 13:26:27
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Stary Tartak w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-04-04 13:24:05
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Stary Tartak w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-04-04 13:18:53
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Stary Tartak w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-04-04 13:13:15
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Stary Tartak w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-04-04 13:12:06
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Stary Tartak w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-04-04 13:10:39
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Stary Tartak w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-04-04 13:09:41