herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dobrowolska Emilia Marcin Schulz 2017-05-23 10:06:24
Oświadczenie majątkowe Marcin Schulz 2017-05-23 10:06:09
Oświadczenie majątkowe Marcin Schulz 2017-05-23 10:05:26
Oświadczenie majątkowe Marcin Schulz 2017-05-23 10:05:16
Grzybowska Agata Maria Marcin Schulz 2017-05-23 10:04:48
Oświadczenie majątkowe Marcin Schulz 2017-05-23 10:04:25
Tysiąc-Stępień Marta Katarzyna Marcin Schulz 2017-05-23 10:04:09
Oświadczenie majątkowe Marcin Schulz 2017-05-23 10:03:49
Gryta Ewa Katarzyna Marcin Schulz 2017-05-23 10:03:34
Oświadczenie majątkowe Marcin Schulz 2017-05-23 10:03:15
Maślak Marek Wincenty Marcin Schulz 2017-05-23 10:03:01
Oświadczenie majątkowe Marcin Schulz 2017-05-23 10:02:01
Katowicz Ewelina Marcin Schulz 2017-05-23 10:01:49
Oświadczenie majątkowe Marcin Schulz 2017-05-23 10:01:09
Urbanowicz Barbara Katarzyna Marcin Schulz 2017-05-23 10:00:48
Oświadczenie majątkowe Marcin Schulz 2017-05-23 10:00:10
Kaczmarek Aldona Izabela Marcin Schulz 2017-05-23 09:59:57
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych Marcin Schulz 2017-05-23 09:59:45
Oświadczenie majątkowe Marcin Schulz 2017-05-23 09:59:20
Typek Urszula Marcin Schulz 2017-05-23 09:59:08
Ośrodek Pomocy Społecznej Marcin Schulz 2017-05-23 09:58:58
Oświadczenie majątkowe Marcin Schulz 2017-05-23 09:57:46
Mirosław Hnatów Marcin Schulz 2017-05-23 09:57:32
Oświadczenie majątkowe Marcin Schulz 2017-05-23 09:49:11
Deszyńska Barbara Krystyna - skarbnik gminy Marcin Schulz 2017-05-23 09:48:41
Oświadczenie majątkowe Marcin Schulz 2017-05-23 09:39:59
Ferdynus Lech Marian - zastępca burmistrza Marcin Schulz 2017-05-23 09:39:22
Sesja 29. Marcin Schulz 2017-05-18 13:00:50
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 21 marca 2017 r. do 17 maja 2017 r. Marcin Schulz 2017-05-18 12:59:50
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 21 marca 2017 r. do 17 maja 2017 r. - dokument usunięty Marcin Schulz 2017-05-18 12:59:34
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 21 marca 2017 r. do 17 maja 2017 r. - dokument usunięty Marcin Schulz 2017-05-18 12:59:28
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 16 maja 2017 r. Marcin Schulz 2017-05-17 15:24:24
5. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40PE, celem podłączenia do sieci gazowej mieszkańców pobliskich działek. Marcin Schulz 2017-05-17 15:23:35
Ogłoszenie Marcin Schulz 2017-05-17 09:32:42
Przetarg ofertowy - sprzedaż samochodu - autobus JELCZ Marcin Schulz 2017-05-17 09:32:04
Zamówienia (zapytania) złożone w 2017 r. Marcin Schulz 2017-05-17 09:30:12
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-05-12 10:05:45
Programy do obsługi księgowści Marcin Schulz 2017-05-12 09:09:26
Programy do obsługi księgowści Marcin Schulz 2017-05-12 09:04:03
Programy do obsługi księgowści Marcin Schulz 2017-05-12 08:52:32