herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Stępień Marcin Marcin Schulz 2018-01-25 13:14:10
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych Marcin Schulz 2018-01-25 13:05:47
Oświadczenia złożone w 2018 r. Marcin Schulz 2018-01-25 13:05:33
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 12 stycznia 2018 r. Marcin Schulz 2018-01-25 12:49:56
3. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV, linia kablowa 15 kV, sieć rozdzielcza 0,4 kV. Golczewo (c.d.-lp. 14 z 2017 r.) Marcin Schulz 2018-01-25 12:49:27
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 4 stycznia 2018 r. Marcin Schulz 2018-01-25 12:48:25
2. Budowia gazociągu średniego ciśnienia dn63PE w ul. Miodowej i w ul. Witosa w m-ści Golczewo (c.d.-lp. 13 z 2017 r.) Marcin Schulz 2018-01-25 12:48:10
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 5 stycznia 2018 r. Marcin Schulz 2018-01-25 12:46:47
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 25 stycznia 2018 r. Marcin Schulz 2018-01-25 12:46:40
1. Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 442/22 obręb Wysoka Kamieńska (c.d.-lp. 9 z 2017 r.) Marcin Schulz 2018-01-25 12:45:47
2018 Marcin Schulz 2018-01-25 12:44:48
Sesja 37. Marcin Schulz 2018-01-23 15:31:09
2018 Marcin Schulz 2018-01-23 15:30:48
Na 2018 r. - dokument usunięty Barbara Urbanowicz 2018-01-19 15:31:10
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU Barbara Urbanowicz 2018-01-19 15:30:12
Na 2018 r. - dokument usunięty Ireneusz Wilk 2018-01-19 13:37:26
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 12 stycznia 2018 r. Marcin Schulz 2018-01-12 15:49:37
ZARZĄDZENIE NR 5/2018 Burmistrza Golczewa z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży Marcin Schulz 2018-01-12 13:01:07
Uchwała Nr IX.19.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Golczewo Marcin Schulz 2018-01-12 10:47:49
Uchwała Nr IX.20.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Golczewo na 2018 r. Marcin Schulz 2018-01-12 10:45:42
Ogłoszenie wyników Marcin Schulz 2018-01-11 11:40:53
Ogłoszenie wyników Marcin Schulz 2018-01-10 16:00:18
ZARZĄDZENIE NR 3/2018 Burmistrza Golczewa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Marcin Schulz 2018-01-10 12:53:45
2018 Marcin Schulz 2018-01-10 12:53:06
ZARZĄDZENIE NR 4/2018 Burmistrza Golczewa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży Marcin Schulz 2018-01-10 12:52:13
2018 Marcin Schulz 2018-01-10 12:50:58
Dane teleadresowe Marcin Schulz 2018-01-08 09:15:58
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 5 stycznia 2018 r. Marcin Schulz 2018-01-05 15:44:27
Programy do obsługi księgowści Marcin Schulz 2018-01-05 08:12:17
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 4 stycznia 2018 r. Marcin Schulz 2018-01-04 15:32:11
Dane teleadresowe Marcin Schulz 2018-01-04 14:05:48
Ogłoszenie wyników Marcin Schulz 2018-01-03 15:32:20
Ogłoszenie wyników Marcin Schulz 2018-01-03 15:30:55
PROTOKÓŁ Nr XXXV/2017 sesji Rady Miejskiej w Golczewie odbytej w dniu 29 listopada 2017 r. Marcin Schulz 2017-12-22 09:22:27
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2017 sesji Rady Miejskiej w Golczewie odbytej w dniu 27 października 2017 r. Marcin Schulz 2017-12-22 09:21:55
PROTOKÓŁ Nr XXXII/2017 sesji Rady Miejskiej w Golczewie odbytej w dniu 31 sierpnia 2017 r. Marcin Schulz 2017-12-22 09:21:09
PROTOKÓŁ Nr XXXI/2017 sesji Rady Miejskiej w Golczewie odbytej w dniu 28 czerwca 2017 r. Marcin Schulz 2017-12-22 09:20:41
PROTOKÓŁ Nr XXX/2017 sesji Rady Miejskiej w Golczewie odbytej w dniu 14 czerwca 2017 r. Marcin Schulz 2017-12-22 09:20:10
PROTOKÓŁ Nr XXIX/2017 sesji Rady Miejskiej w Golczewie odbytej w dniu 26 maja 2017 r. Marcin Schulz 2017-12-22 09:19:38
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 14 grudnia 2017 r. Marcin Schulz 2017-12-14 15:52:20