herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-11-30 13:44:54
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-11-30 13:44:51
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-11-30 13:39:45
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-11-30 13:39:35
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-11-30 13:39:15
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-11-30 13:39:07
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-11-30 13:39:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-11-30 13:38:51
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-11-30 13:38:45
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-11-30 13:38:31
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-11-30 13:38:22
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-11-30 13:38:15
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-11-30 13:38:08
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-11-30 13:37:51
Dorota Opiła-Skubisz 2018-11-29 09:30:22
Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie "Dowozu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Golczewo do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w 2019 roku". Dorota Opiła-Skubisz 2018-11-29 09:28:59
Projekt budżetu Gminy Golczewo na 2019 r. Marcin Schulz 2018-11-28 15:56:36
Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo 2019-2027 Marcin Schulz 2018-11-28 15:56:05
w 2019 r. Marcin Schulz 2018-11-28 15:54:11
Sesja 2. - dokument usunięty Marcin Schulz 2018-11-28 15:50:36
Sesja 2. - dokument usunięty Marcin Schulz 2018-11-28 15:50:13
Kadencja 2018 - 2023 Marcin Schulz 2018-11-28 15:44:57
Ogłoszenie o naborze Marcin Schulz 2018-11-28 15:32:13
Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Marcin Schulz 2018-11-28 15:31:31
Sesja 2. Marcin Schulz 2018-11-23 10:13:03
Kadencja 2018 - 2023 Marcin Schulz 2018-11-23 10:12:12
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 19 listopada 2018 r. Marcin Schulz 2018-11-20 15:21:51
Dane teleadresowe Ireneusz Wilk 2018-11-19 12:48:49
Burmistrz Ireneusz Wilk 2018-11-19 12:47:05
Michalik Mariusz Jerzy Marcin Schulz 2018-11-13 15:45:48
Michalik Mariusz Jerzy Marcin Schulz 2018-11-13 15:45:29
Kaczmarek Aldona Izabela Marcin Schulz 2018-11-13 15:44:31
Andrzej Jan Danieluk - korekta Marcin Schulz 2018-11-13 15:43:35
Roman Romuald Dorniak Marcin Schulz 2018-11-13 15:41:37
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion, 00/100 zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek Aleksandra Lisiczko 2018-11-13 12:45:14
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion, 00/100 zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek Aleksandra Lisiczko 2018-11-13 12:44:38
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion, 00/100 zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek Aleksandra Lisiczko 2018-11-13 09:51:46
Oświadczenia złożone w 2018 r. Ireneusz Wilk 2018-11-09 11:40:02
Kadencja 2018-2023 Ireneusz Wilk 2018-11-09 11:39:36
Zastępca burmistrza Ireneusz Wilk 2018-11-08 22:42:44