herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
?Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Wysokiej Kamieńskiej? Aleksandra Lisiczko 2018-10-08 10:38:58
?Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Wysokiej Kamieńskiej? Aleksandra Lisiczko 2018-10-08 10:38:38
?Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Wysokiej Kamieńskiej? Aleksandra Lisiczko 2018-10-08 10:34:45
?Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Wysokiej Kamieńskiej? Aleksandra Lisiczko 2018-10-08 10:33:37
?Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Wysokiej Kamieńskiej? Aleksandra Lisiczko 2018-10-08 10:33:29
?Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Wysokiej Kamieńskiej? Aleksandra Lisiczko 2018-10-08 10:33:01
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion, 00/100 zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek Aleksandra Lisiczko 2018-10-08 08:53:12
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion, 00/100 zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek Aleksandra Lisiczko 2018-10-03 09:30:53
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion, 00/100 zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek Aleksandra Lisiczko 2018-10-03 09:30:44
Informacje i druki dokumentów Marcin Schulz 2018-10-03 09:01:20
ZARZĄDZENIE NR 91/2018 Burmistrza Golczewa z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Marcin Schulz 2018-10-02 13:34:51
Informacje i druki dokumentów Marcin Schulz 2018-10-02 08:35:05
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 25 września 2018 r. Marcin Schulz 2018-09-27 14:50:24
Dorniak Roman Romuald - korekta Marcin Schulz 2018-09-25 09:57:13
Informacje i druki dokumentów Marcin Schulz 2018-09-25 08:38:36
Informacje i druki dokumentów Marcin Schulz 2018-09-25 08:36:16
?Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Wysokiej Kamieńskiej? Aleksandra Lisiczko 2018-09-24 08:11:57
?Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Wysokiej Kamieńskiej? Aleksandra Lisiczko 2018-09-24 08:11:53
?Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Wysokiej Kamieńskiej? Aleksandra Lisiczko 2018-09-24 08:07:08
?Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Wysokiej Kamieńskiej? Aleksandra Lisiczko 2018-09-24 08:06:53
Ferdynus Lech Marian 31.08.2018 Marcin Schulz 2018-09-17 15:04:43
z - dokument usunięty Marcin Schulz 2018-09-17 15:03:46
z - dokument usunięty Marcin Schulz 2018-09-17 15:03:34
Informacje i druki dokumentów Marcin Schulz 2018-09-14 15:59:03
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Marcin Schulz 2018-09-14 10:43:26
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Marcin Schulz 2018-09-14 10:43:24
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Marcin Schulz 2018-09-14 10:43:13
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Marcin Schulz 2018-09-14 10:43:11
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Marcin Schulz 2018-09-14 10:42:53
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Marcin Schulz 2018-09-14 10:42:50
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Marcin Schulz 2018-09-13 15:50:04
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Marcin Schulz 2018-09-13 15:50:02
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Marcin Schulz 2018-09-13 15:50:01
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Marcin Schulz 2018-09-13 15:38:20
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Marcin Schulz 2018-09-13 15:36:55
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Marcin Schulz 2018-09-13 15:35:33
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Marcin Schulz 2018-09-13 15:35:07
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Marcin Schulz 2018-09-13 15:33:17
Informacje ogólne Marcin Schulz 2018-09-13 15:32:19
Informacje ogólne Marcin Schulz 2018-09-13 15:31:13