herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dot. fermy tuczu drobiu w Mechowie) Marcin Schulz 2017-12-14 15:51:54
15. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo dla terenów położonych w obrębach Mechowo, Samlino i 5 Golczewo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Marcin Schulz 2017-12-13 15:30:16
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 12 grudnia 2017 r. Marcin Schulz 2017-12-12 14:54:27
Magdalena Zając 2017-12-11 11:22:45
Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Golczewo w 2018 r. Magdalena Zając 2017-12-11 11:16:17
ZARZĄDZENIE NR 105/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży Marcin Schulz 2017-12-07 15:35:13
ZARZĄDZENIE NR 94/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy Marcin Schulz 2017-12-07 15:32:58
Uchwała Nr CCCXLVIII.548.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwły w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2018-2027 Marcin Schulz 2017-12-07 13:22:14
Uchwała Nr CCCXLVIII.546.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Golczewo na 2018 r. Marcin Schulz 2017-12-07 13:18:30
Sesja 36. Marcin Schulz 2017-12-06 15:33:53
Sesja 36. Marcin Schulz 2017-12-06 15:33:35
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 6 grudnia 2017 r. Marcin Schulz 2017-12-06 15:31:21
14. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV, linia kablowa 15 kV, sieć rozdzielcza 0,4 kV. Golczewo Marcin Schulz 2017-12-06 15:30:47
ZARZĄDZENIE NR 97/2017 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Golczewo Marcin Schulz 2017-12-06 11:09:01
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Golczewo Marcin Schulz 2017-12-06 11:07:20
Programy do obsługi księgowści Marcin Schulz 2017-12-06 09:10:19
Informacja z wykonania budżetu Gminy Golczewo za I kwartał 2017 r. Marcin Schulz 2017-12-05 10:19:03
Informacja z wykonania budżetu Gminy Golczewo za II kwartał 2017 r. Marcin Schulz 2017-12-05 10:18:47
Informacja z wykonania budżetu Gminy Golczewo za II kwartał 2017 r. Marcin Schulz 2017-12-05 10:18:14
Dane teleadresowe Ireneusz Wilk 2017-12-01 15:39:03
Dane teleadresowe Ireneusz Wilk 2017-12-01 15:38:33
Dane teleadresowe Ireneusz Wilk 2017-12-01 15:37:58
Dane teleadresowe Ireneusz Wilk 2017-12-01 15:37:32
Dane teleadresowe Ireneusz Wilk 2017-12-01 15:36:25
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 30 listopada 2017 r. Marcin Schulz 2017-11-30 15:40:24
Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach dzieci do ZSP w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej w I połowie 2018 r. na podstawie biletów miesięcznych Barbara Urbanowicz 2017-11-30 14:48:53
Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach dzieci do ZSP w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej w I połowie 2018 r. na podstawie biletów miesięcznych Barbara Urbanowicz 2017-11-30 14:47:17
Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach dzieci do ZSP w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej w I połowie 2018 r. na podstawie biletów miesięcznych Barbara Urbanowicz 2017-11-30 14:45:18
Ogłoszenie konkursu Marcin Schulz 2017-11-28 15:26:09
Owarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Marcin Schulz 2017-11-28 15:25:48
Ogłoszenie konkursu Marcin Schulz 2017-11-28 15:25:27
Ogłoszenie konkursu Marcin Schulz 2017-11-28 13:17:49
Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie "Dowozu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Golczewo do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w 2018 roku". Marcin Schulz 2017-11-28 13:15:43
Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie "Dowozu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Golczewo do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w 2018 roku". Marcin Schulz 2017-11-28 13:15:06
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie - drugi przetarg Barbara Urbanowicz 2017-11-22 12:12:43
Sesja 35. Marcin Schulz 2017-11-21 14:49:40
Sesja 35. Marcin Schulz 2017-11-21 14:49:13
Informacja z wykonania budżetu Gminy Golczewo za III kwartał 2017 r. Marcin Schulz 2017-11-21 12:16:06
Informacje - 2017 rok Marcin Schulz 2017-11-21 12:14:49
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 20 listopada 2017 r. Marcin Schulz 2017-11-20 15:28:01