herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ireneusz Wilk 2017-10-17 14:24:47
Ireneusz Wilk 2017-10-17 14:23:53
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Golczewo za rok szkolny 2015/2016 Ireneusz Wilk 2017-10-17 10:57:13
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Golczewo za rok szkolny 2014/2015 Ireneusz Wilk 2017-10-17 10:53:58
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Golczewo za rok szkolny 2015/2016 Ireneusz Wilk 2017-10-17 10:52:57
Budowa ciągów pieszych w miejscowości Wysoka Kamieńska, gm. Golczewo Barbara Urbanowicz 2017-10-17 09:07:01
Budowa ciągów pieszych w miejscowości Wysoka Kamieńska, gm. Golczewo Barbara Urbanowicz 2017-10-17 09:03:30
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 10 czerwca 2017 r. do 22 września 2017 r. Marcin Schulz 2017-10-13 11:40:56
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 18 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r. Marcin Schulz 2017-10-13 11:40:31
Informacja o wyniku naboru Marcin Schulz 2017-10-09 09:50:51
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-10-06 14:36:52
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie - drugi przetarg Barbara Urbanowicz 2017-10-06 14:36:28
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie - drugi przetarg Barbara Urbanowicz 2017-10-06 14:35:45
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie - drugi przetarg Barbara Urbanowicz 2017-10-06 14:35:13
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie - drugi przetarg Barbara Urbanowicz 2017-10-06 14:35:00
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie - drugi przetarg Barbara Urbanowicz 2017-10-06 14:34:39
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie - drugi przetarg Barbara Urbanowicz 2017-10-06 14:34:20
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie - drugi przetarg Barbara Urbanowicz 2017-10-06 14:33:59
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie - drugi przetarg Barbara Urbanowicz 2017-10-06 14:33:37
ZARZĄDZENIE NR 77/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu Marcin Schulz 2017-10-05 12:50:51
ZARZĄDZENIE NR 77/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu Marcin Schulz 2017-10-05 11:57:30
ZARZĄDZENIE NR 77/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu Marcin Schulz 2017-10-05 11:57:07
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 4 października 2017 r. Marcin Schulz 2017-10-05 11:30:44
10. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej działka nr ewidencyjny gruntu 545/48 obręb 2 Golczewo Marcin Schulz 2017-10-05 11:30:04
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 5 października 2017 r. Marcin Schulz 2017-10-05 11:28:33
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-10-05 09:25:48
Ogłoszenie Marcin Schulz 2017-10-04 09:30:21
Przetarg ofertowy - sprzedaż samochodu - autobus JELCZ - 2 Marcin Schulz 2017-10-04 09:30:04
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 27 września 2017 r. Marcin Schulz 2017-09-28 13:05:36
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 27 września 2017 r. Marcin Schulz 2017-09-28 13:05:13
9. Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 442/22 obręb Wysoka Kamieńska, gm. Golczewo, nr projektu: KAM0601A Marcin Schulz 2017-09-28 13:04:31
9. Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 442/22 obręb Wysoka Kamieńska, gm. Golczewo, nr projektu: KAM0601A Marcin Schulz 2017-09-28 13:04:20
Ogłoszenie o naborze Marcin Schulz 2017-09-21 15:12:39
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. funduszy i zamówień publicznych Marcin Schulz 2017-09-21 15:12:18
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2015 rok Marcin Schulz 2017-09-21 11:12:21
Uchwała Nr LXIX.122.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Golczewa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Marcin Schulz 2017-09-21 11:11:24
Uchwała Nr XCV.172.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Golczewa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Marcin Schulz 2017-09-21 11:10:06
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2016 rok Marcin Schulz 2017-09-21 11:07:51
Pielęgnacja tradycji związanej z produkcją wyrobów pszczelarskich. Promowanie Gminy poprzez produkcję ekologicznych wyrobów pod nazwą "Miody Golczewskie" Marcin Schulz 2017-09-20 15:42:50
Pielęgnacja tradycji związanej z produkcją wyrobów pszczelarskich. Promowanie Gminy poprzez produkcję ekologicznych wyrobów pod nazwą "Miody Golczewskie" Marcin Schulz 2017-09-20 15:39:30