herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
9. Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 442/22 obręb Wysoka Kamieńska, gm. Golczewo, nr projektu: KAM0601A Marcin Schulz 2017-09-28 13:04:31
9. Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 442/22 obręb Wysoka Kamieńska, gm. Golczewo, nr projektu: KAM0601A Marcin Schulz 2017-09-28 13:04:20
Ogłoszenie o naborze Marcin Schulz 2017-09-21 15:12:39
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. funduszy i zamówień publicznych Marcin Schulz 2017-09-21 15:12:18
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2015 rok Marcin Schulz 2017-09-21 11:12:21
Uchwała Nr LXIX.122.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Golczewa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Marcin Schulz 2017-09-21 11:11:24
Uchwała Nr XCV.172.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Golczewa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Marcin Schulz 2017-09-21 11:10:06
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2016 rok Marcin Schulz 2017-09-21 11:07:51
Pielęgnacja tradycji związanej z produkcją wyrobów pszczelarskich. Promowanie Gminy poprzez produkcję ekologicznych wyrobów pod nazwą "Miody Golczewskie" Marcin Schulz 2017-09-20 15:42:50
Pielęgnacja tradycji związanej z produkcją wyrobów pszczelarskich. Promowanie Gminy poprzez produkcję ekologicznych wyrobów pod nazwą "Miody Golczewskie" Marcin Schulz 2017-09-20 15:39:30
Oferty w formie małego grantu Marcin Schulz 2017-09-20 15:36:04
ODWOŁANIE NABORU Marcin Schulz 2017-09-19 15:24:41
ZARZĄDZENIE NR 69/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Marcin Schulz 2017-09-19 15:02:05
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-09-15 14:26:26
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-09-15 14:22:23
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-09-15 14:21:30
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-09-15 14:20:38
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-09-15 14:20:05
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-09-15 14:19:35
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-09-15 14:17:41
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-09-15 14:17:16
Ogłoszenie o naborze Marcin Schulz 2017-09-15 10:47:52
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. oświaty i ochrony zdrowia Marcin Schulz 2017-09-15 10:47:23
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 14 września 2017 r. Magdalena Zając 2017-09-14 13:35:29
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego Magdalena Zając 2017-09-14 13:34:18
OBWIESZCZENIE Burmistrza Golczewa z dnia 25 sierpnia 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo w obrębach Samlino i Wołowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marcin Schulz 2017-08-25 13:35:03
7. OBWIESZCZENIE Burmistrza Golczewa z dnia 25 sierpnia 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo w obrębach Samlino i Wołowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marcin Schulz 2017-08-25 13:34:03
ZARZĄDZENIE NR 61/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Marcin Schulz 2017-08-21 14:55:21
Budowa ciągów pieszych w miejscowości Wysoka Kamieńska, gm. Golczewo Barbara Urbanowicz 2017-08-21 11:25:42
Budowa ciągów pieszych w miejscowości Wysoka Kamieńska, gm. Golczewo Barbara Urbanowicz 2017-08-18 16:00:12
ZARZĄDZENIE NR 60/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 10 sierpnia 2017 r. Marcin Schulz 2017-08-10 15:23:32
Zmiana nawy urzędowej ulicy 9 Maja w Golczewie Marcin Schulz 2017-08-10 15:20:40
UWAGA - ZMIANY PUBLIKACJI NASTĘPNYCH ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA GOLCZEWA. Więcej informacji po wybraniu tego tytułu Ireneusz Wilk 2017-08-10 11:04:00
UWAGA - ZMIANY PUBLIKACJI NASTĘPNYCH ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA GOLCZEWA. Więcej informacji po wybraniu tego tytułu Ireneusz Wilk 2017-08-10 11:02:09
UWAGA - ZMIANY PUBLIKACJI NASTĘPNYCH ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA GOLCZEWA. Więcej informacji po wybraniu tego tytułu Ireneusz Wilk 2017-08-10 11:01:01
UWAGA - ZMIANY PUBLIKACJI NASTĘPNYCH ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA GOLCZEWA. Więcej informacji po wybraniu tego tytułu Ireneusz Wilk 2017-08-10 10:59:21
UWAGA - ZMIANY PUBLIKACJI NASTĘPNYCH ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA GOLCZEWA. Więcej informacji po wybraniu tego tytułu Ireneusz Wilk 2017-08-10 10:57:51
ZARZĄDZENIE NR 59/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu Marcin Schulz 2017-08-08 14:58:04
Budowa ciągów pieszych w miejscowości Wysoka Kamieńska, gm. Golczewo Barbara Urbanowicz 2017-07-31 10:05:14
Uchwała Nr CCXXXVIII.407.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Golczewo na lata 2017-2027 Marcin Schulz 2017-07-25 09:51:30