herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 14.10.2016 r. Marcin Schulz 2016-10-14 15:04:09
14. Ustalenie przeznaczenia terenów (działki nr 98 i 102/1 obręb Samlino oraz nr 323 obręb Wołowiec) jako terenów pod działalność rolniczą z wprowadzeniem zakazu prowadzenia działalności rolniczej w zakresie hodowli, uboju i przetwórstwa zwierząt futerkowych (norek, lisów, jenotów, tchórzy, szynszyli, nutrii i królików). Marcin Schulz 2016-10-14 14:58:58
Uchwała Nr XII/110/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie połączenia w zespół niektórych szkół i przedszkola funkcjonujących na terenie gminy Golczewo Ireneusz Wilk 2016-10-12 11:27:09
Uchwała Nr CCXXXIV.402.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burminstrza Golczewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r. Marcin Schulz 2016-10-07 15:24:14
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 3.10.2016 r. Marcin Schulz 2016-10-04 13:48:05
Sesja 20. Marcin Schulz 2016-09-22 15:42:35
Sesja 20. Marcin Schulz 2016-09-22 15:42:16
Sesja 20. Marcin Schulz 2016-09-22 15:41:42
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 20.09.2016 r. Marcin Schulz 2016-09-22 15:26:15
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 20.09.2016 r. Marcin Schulz 2016-09-21 15:55:11
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 19.09.2016 r. Magdalena Zając 2016-09-20 14:51:40
Programy do obsługi księgowści Marcin Schulz 2016-09-16 09:15:48
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 8.09.2016 r. Marcin Schulz 2016-09-08 15:09:37
Zarządzenie nr 54/2016 Burmistrza Golczewa z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości lokalowych. Marcin Schulz 2016-09-08 14:03:55
Zarządzenie nr 54/2016 Burmistrza Golczewa z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości lokalowych. Marcin Schulz 2016-09-08 14:03:23
Zarządzenie nr 53/2016 Burmistrza Golczewa z dnia 7 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia. Marcin Schulz 2016-09-07 14:44:10
Zarządzenie nr 48/2016 Burmistrza Golczewa z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Marcin Schulz 2016-09-07 14:09:25
Sesja 19. Marcin Schulz 2016-09-02 11:27:56
Sesja 19. Marcin Schulz 2016-09-02 11:27:11
Sesja 19. Marcin Schulz 2016-09-02 11:26:40
Sesja 19. Marcin Schulz 2016-09-02 11:26:01
Oświadczenie majątkowe - korekta Marcin Schulz 2016-08-26 13:02:57
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 22.08.2016 r. Marcin Schulz 2016-08-23 15:34:14
13. Budowia obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE, na działkach nr 554/1, 606/4 i 606/7 obręb 4 Golczewo, gm. Golczewo Marcin Schulz 2016-08-23 15:33:17
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 22.08.2016 r. Marcin Schulz 2016-08-22 15:29:10
Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106 Barbara Urbanowicz 2016-08-12 10:40:54
Zarządzenie nr 48/2016 Burmistrza Golczewa z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Marcin Schulz 2016-08-10 14:46:57
Zarządzenie nr 47/2016 Burmistrza Golczewa z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Marcin Schulz 2016-08-08 12:56:08
EKOPORTAL - publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Marcin Schulz 2016-08-08 09:18:14
Informacja z wykonania budżetu Gminy Golczewo za II kwartał 2016 r. Marcin Schulz 2016-08-04 15:05:52
Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106 Barbara Urbanowicz 2016-08-04 11:52:30
Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106 Barbara Urbanowicz 2016-08-04 11:49:00
Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Leśna i Grzybowa w Wysokiej Kamieńskiej Barbara Urbanowicz 2016-08-04 11:47:45
Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej w 2016 i 2017 roku na podstawie biletów miesięcznych Barbara Urbanowicz 2016-08-04 11:46:57
Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Leśna i Grzybowa w Wysokiej Kamieńskiej Barbara Urbanowicz 2016-08-03 15:16:21
Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej w 2016 i 2017 roku na podstawie biletów miesięcznych Barbara Urbanowicz 2016-08-02 21:27:36
Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej w 2016 i 2017 roku na podstawie biletów miesięcznych Barbara Urbanowicz 2016-08-02 21:26:01
Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Leśna i Grzybowa w Wysokiej Kamieńskiej Barbara Urbanowicz 2016-08-02 11:24:25
Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Leśna i Grzybowa w Wysokiej Kamieńskiej Barbara Urbanowicz 2016-08-02 11:15:26
Zarządzenie nr 43/2016 Burmistrza Golczewa z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycie. Marcin Schulz 2016-07-28 08:16:20