herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 26.07.2016 r. Marcin Schulz 2016-07-26 15:01:37
12. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Niemica i m. Gadom z przesyłem ścieków do Golczewa - decyzja celu publicznego Marcin Schulz 2016-07-26 13:45:01
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niemica i m. Gadom z przesyłem ścieków do Golczewa - decyzja środowiskowa Marcin Schulz 2016-07-26 13:44:49
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 25.07.2016 r. Marcin Schulz 2016-07-26 13:31:07
12. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Niemica i m. Gadom z przesyłem ścieków do Golczewa - decyzja celu publicznego Marcin Schulz 2016-07-26 13:30:35
korekta Marcin Schulz 2016-07-25 14:26:36
Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej w 2016 i 2017 roku na podstawie biletów miesięcznych Barbara Urbanowicz 2016-07-23 18:43:42
Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej w 2016 i 2017 roku na podstawie biletów miesięcznych Barbara Urbanowicz 2016-07-23 18:43:27
Protokół Nr XVI/2016 z sesji Rady Miejskiej w Golczewie odbytej w dniu 10 czerwca 2016 r. Magdalena Zając 2016-07-21 14:46:04
Protokół Nr XVI/2016 z sesji Rady Miejskiej w Golczewie odbytej w dniu 10 czerwca 2016 r. Magdalena Zając 2016-07-21 14:45:33
Protokół Nr XVIII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Golczewie odbytej w dniu 5 lipca 2016 r. Magdalena Zając 2016-07-21 14:42:09
Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106 Barbara Urbanowicz 2016-07-19 13:21:55
Zarządzenie nr 41/2016 Burmistrza Golczewa z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycie. Marcin Schulz 2016-07-18 11:28:51
Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Leśna i Grzybowa w Wysokiej Kamieńskiej Barbara Urbanowicz 2016-07-15 13:20:03
Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Leśna i Grzybowa w Wysokiej Kamieńskiej Barbara Urbanowicz 2016-07-15 13:19:54
Oświadczenie majątkowe Marcin Schulz 2016-07-14 15:43:33
Oświadczenie majątkowe Marcin Schulz 2016-07-14 11:39:43
Dorniak Roman Romuald - przewodniczący Rady Marcin Schulz 2016-07-14 11:39:04
Oświadczenie majątkowe z dnia 4.05.2015 r. Marcin Schulz 2016-07-14 11:38:25
- dokument usunięty Marcin Schulz 2016-07-14 11:37:30
- dokument usunięty Marcin Schulz 2016-07-14 11:37:28
Danieluk Andrzej Jan - burmistrz Marcin Schulz 2016-07-14 11:25:00
Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106 Barbara Urbanowicz 2016-07-11 08:46:51
Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej w 2016 i 2017 roku na podstawie biletów miesięcznych Barbara Urbanowicz 2016-07-08 11:08:20
Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej w 2016 i 2017 roku na podstawie biletów miesięcznych Barbara Urbanowicz 2016-07-08 11:08:00
Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej w 2016 i 2017 roku na podstawie biletów miesięcznych Barbara Urbanowicz 2016-07-08 11:07:22
Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106 Barbara Urbanowicz 2016-07-07 14:31:19
Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106 Barbara Urbanowicz 2016-07-06 08:00:16
Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106 Barbara Urbanowicz 2016-07-05 14:47:13
Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106 Barbara Urbanowicz 2016-07-05 14:46:47
Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106 Barbara Urbanowicz 2016-07-05 14:45:55
Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106 Barbara Urbanowicz 2016-07-05 14:45:23
Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106 Barbara Urbanowicz 2016-07-05 14:45:02
Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106 Barbara Urbanowicz 2016-07-05 14:44:39
Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106 Barbara Urbanowicz 2016-07-05 14:44:19
Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106 Barbara Urbanowicz 2016-07-05 14:43:54
Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106 Barbara Urbanowicz 2016-07-05 14:43:23
Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106 Barbara Urbanowicz 2016-07-05 14:42:58
Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106 Barbara Urbanowicz 2016-07-05 14:42:29
Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106 Barbara Urbanowicz 2016-07-05 14:42:13