herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o strukturze Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji Marcin Schulz 2017-05-11 11:23:33
2017 Marcin Schulz 2017-05-11 11:22:51
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-05-08 15:02:40
Wykaz miejscowości i mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Golczewo Ireneusz Wilk 2017-05-08 12:16:55
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Stary Tartak w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-05-05 12:58:31
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Stary Tartak w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-05-05 12:57:25
UWAGA - ZMIANY PUBLIKACJI NASTĘPNYCH UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE. Więcej informacji po wybraniu tego tytułu Ireneusz Wilk 2017-05-05 12:16:16
Ireneusz Wilk 2017-05-05 12:14:10
Ireneusz Wilk 2017-05-05 11:05:49
Ireneusz Wilk 2017-05-05 11:05:17
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golczewo za 2016 rok Marcin Schulz 2017-04-28 09:44:22
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnej Marcin Schulz 2017-04-27 12:10:09
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnej Marcin Schulz 2017-04-27 12:07:14
Oświadczenie majątkowe Marcin Schulz 2017-04-26 09:55:06
Wilk Ireneusz Janusz - sekretarz gminy Marcin Schulz 2017-04-26 09:54:33
Pracownicy Urzędu Miejskiego Marcin Schulz 2017-04-26 09:54:17
Oświadczenia złożone w 2017 r. Marcin Schulz 2017-04-26 09:54:06
Uchwała Nr CV.192.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Golczewo na 2017 r. Marcin Schulz 2017-04-25 15:14:05
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2017 sesji Rady Miejskiej w Golczewie odbytej w dniu 24 marca 2017 r. Marcin Schulz 2017-04-24 15:40:32
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Stary Tartak w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-04-21 14:23:22
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Stary Tartak w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-04-21 14:22:49
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Stary Tartak w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-04-21 14:21:34
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Stary Tartak w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-04-21 14:21:27
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-04-21 12:43:44
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-04-21 12:43:16
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-04-21 12:40:50
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-04-21 12:40:45
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-04-21 12:37:02
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-04-21 12:34:36
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-04-21 12:33:06
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-04-21 12:32:55
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-04-21 12:32:14
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-04-21 12:31:54
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-04-21 12:31:39
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-04-21 12:30:39
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg Barbara Urbanowicz 2017-04-21 12:30:13
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych Barbara Urbanowicz 2017-04-19 14:32:46
Zarządzenie nr 26/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Marcin Schulz 2017-04-14 10:20:49
Zarządzenie nr 26/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Marcin Schulz 2017-04-14 10:20:35
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 12.04.2017 r. Marcin Schulz 2017-04-12 13:22:36