herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dane teleadresowe Ireneusz Wilk 2017-12-01 15:37:58
Dane teleadresowe Ireneusz Wilk 2017-12-01 15:37:32
Dane teleadresowe Ireneusz Wilk 2017-12-01 15:36:25
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 30 listopada 2017 r. Marcin Schulz 2017-11-30 15:40:24
Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach dzieci do ZSP w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej w I połowie 2018 r. na podstawie biletów miesięcznych Barbara Urbanowicz 2017-11-30 14:48:53
Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach dzieci do ZSP w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej w I połowie 2018 r. na podstawie biletów miesięcznych Barbara Urbanowicz 2017-11-30 14:47:17
Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach dzieci do ZSP w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej w I połowie 2018 r. na podstawie biletów miesięcznych Barbara Urbanowicz 2017-11-30 14:45:18
Ogłoszenie konkursu Marcin Schulz 2017-11-28 15:26:09
Owarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Marcin Schulz 2017-11-28 15:25:48
Ogłoszenie konkursu Marcin Schulz 2017-11-28 15:25:27
Ogłoszenie konkursu Marcin Schulz 2017-11-28 13:17:49
Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie "Dowozu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Golczewo do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w 2018 roku". Marcin Schulz 2017-11-28 13:15:43
Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie "Dowozu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Golczewo do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w 2018 roku". Marcin Schulz 2017-11-28 13:15:06
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie - drugi przetarg Barbara Urbanowicz 2017-11-22 12:12:43
Sesja 35. Marcin Schulz 2017-11-21 14:49:40
Sesja 35. Marcin Schulz 2017-11-21 14:49:13
Informacja z wykonania budżetu Gminy Golczewo za III kwartał 2017 r. Marcin Schulz 2017-11-21 12:16:06
Informacje - 2017 rok Marcin Schulz 2017-11-21 12:14:49
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 20 listopada 2017 r. Marcin Schulz 2017-11-20 15:28:01
13. Budowia gazociągu średniego ciśnienia dn63PE w ul. Miodowej i w ul. Witosa w m-ści Golczewo Marcin Schulz 2017-11-20 15:27:32
ZARZĄDZENIE NR 95/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży Marcin Schulz 2017-11-16 15:59:12
ZARZĄDZENIE NR 94/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy Marcin Schulz 2017-11-16 15:57:47
Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo 2018-2027 Marcin Schulz 2017-11-16 15:05:30
Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo 2018-2027 Marcin Schulz 2017-11-16 15:04:39
Projekt budżetu Gminy Golczewo na 2018 r. Marcin Schulz 2017-11-16 15:03:41
w 2018 r. Marcin Schulz 2017-11-16 15:01:36
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 16 listopada 2017 r. Marcin Schulz 2017-11-16 15:00:31
Oświadczenie majątkowe - korekta Marcin Schulz 2017-11-14 15:46:56
Oświadczenie majątkowe - korekta Marcin Schulz 2017-11-14 15:46:41
Oświadczenie majątkowe 8.11.2017 Marcin Schulz 2017-11-14 15:39:05
Sesja 34. Marcin Schulz 2017-11-09 13:09:02
Sesja 33. Marcin Schulz 2017-11-09 13:08:00
Sesja 32. Marcin Schulz 2017-11-09 13:06:43
Sesja 31. Marcin Schulz 2017-11-09 13:03:36
Sesja 30. Marcin Schulz 2017-11-09 13:02:07
Sesja 30. Marcin Schulz 2017-11-09 13:00:03
Ogłoszenie o dialogu technicznym Barbara Urbanowicz 2017-11-09 12:54:41
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 8 listopada 2017 r. Marcin Schulz 2017-11-08 14:28:08
Analiza oświadczeń majątkowych - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim Marcin Schulz 2017-11-08 14:26:57
Analiza oświadczeń majątkowych - Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Schulz 2017-11-08 14:26:19