herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 4 marca 2016 r. do 14 marca 2016 r. Magdalena Zając 2017-01-26 13:12:48
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 13 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r. Magdalena Zając 2017-01-26 13:11:57
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 13 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r. Magdalena Zając 2017-01-26 13:11:37
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 13 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r. Magdalena Zając 2017-01-26 13:10:47
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 13 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r. Magdalena Zając 2017-01-26 13:09:24
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 24 marca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r. Magdalena Zając 2017-01-26 13:06:37
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 30 grudnia 2016 r. do 17 stycznia 2017 r. Magdalena Zając 2017-01-26 13:03:56
Wyniki otwartego konkursu ofert Dorota Opiła-Skubisz 2017-01-26 09:39:21
Wyniki - dokument usunięty Dorota Opiła-Skubisz 2017-01-26 09:38:43
Wyniki - dokument usunięty Dorota Opiła-Skubisz 2017-01-26 09:36:54
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 21 listopada 2015 r. do 14 grudnia 2015 r. Marcin Schulz 2017-01-25 16:00:12
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 18 czerwca 2015 r. do 16 września 2015 r. Marcin Schulz 2017-01-25 15:59:26
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 17 września 2015 r. do 20 listopada 2015 r. Marcin Schulz 2017-01-25 15:59:11
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 20 grudnia 2014 r. do 17 lutego 2015 r. Marcin Schulz 2017-01-25 15:58:06
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 18 czerwca 2015 r. do 16 września 2015 r. Marcin Schulz 2017-01-25 15:57:18
2017 Marcin Schulz 2017-01-25 15:52:54
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 15 grudnia 2015 r. do 5 stycznia 2016 r. Marcin Schulz 2017-01-25 15:51:47
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 30 listopada 2013 r. do 6 lutego 2014 r. - dokument usunięty Marcin Schulz 2017-01-25 15:50:42
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 15 grudnia 2015 r. do 5 stycznia 2016 r. Marcin Schulz 2017-01-25 15:30:29
2016 Marcin Schulz 2017-01-25 15:29:42
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 18 lutego 2015 r. do 23 marca 2015 r. Marcin Schulz 2017-01-25 15:29:36
2015 Marcin Schulz 2017-01-25 15:28:45
2015 - dokument usunięty Marcin Schulz 2017-01-25 15:28:39
2015 - dokument usunięty Marcin Schulz 2017-01-25 15:28:29
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 20 grudnia 2014 r. do 17 lutego 2015 r. Marcin Schulz 2017-01-25 15:28:05
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 1 października 2014 r. do 24 października 2014 r. - dokument usunięty Marcin Schulz 2017-01-25 15:26:57
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 1 października 2014 r. do 24 października 2014 r. - dokument usunięty Marcin Schulz 2017-01-25 15:26:52
2014 Marcin Schulz 2017-01-25 15:16:03
2015 - dokument usunięty Marcin Schulz 2017-01-25 15:15:21
Uchwała Nr XXVI.68.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Golczewo na lata 2017-2027 Marcin Schulz 2017-01-24 14:38:40
Uchwała Nr XXVI.69.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Golczewo na 2017 r. Marcin Schulz 2017-01-24 14:37:01
w 2017 r. Marcin Schulz 2017-01-24 14:35:07
Uchwała Nr XXXII.85.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Golczewo na 2016 r. Marcin Schulz 2017-01-24 14:34:53
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 30 listopada 2013 r. do 6 lutego 2014 r. - dokument usunięty Magdalena Zając 2017-01-23 14:28:32
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 30 listopada 2013 r. do 6 lutego 2014 r. - dokument usunięty Magdalena Zając 2017-01-23 14:28:30
Kadenacja 2014-2018 - dokument usunięty Magdalena Zając 2017-01-23 14:27:29
Kadenacja 2014-2018 Magdalena Zając 2017-01-23 14:27:23
Kadenacja 2014-2018 - dokument usunięty Magdalena Zając 2017-01-23 14:25:48
Terminy posiedzeń komisji przed XXVI sesją Rady Miejskiej w Golczewie Marcin Schulz 2017-01-16 14:24:57
2017 Marcin Schulz 2017-01-16 14:23:50