herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Auguścik Jarosław - Radny - dokument usunięty Marcin Schulz 2019-02-06 10:01:24
Auguścik Jarosław - Radny - dokument usunięty Marcin Schulz 2019-02-06 10:01:04
Swatowski Andrzej - zastępca burmistrza Marcin Schulz 2019-02-06 09:19:13
Oświadczenia złożone w 2019 r. Marcin Schulz 2019-02-06 09:18:53
Andrzej Swatowski - zastępca burmistrza Marcin Schulz 2019-02-06 09:17:03
Swatowski Andrzej - zastępca burmistrza Marcin Schulz 2019-02-06 09:16:09
Dorniak Roman Romuald - przewodniczący Rady - dokument usunięty Marcin Schulz 2019-02-06 09:14:08
Grzegorz Chłopek - przewodniczący Rady Marcin Schulz 2019-02-05 09:58:31
Chłopek Grzegorz - przewodniczący Rady Marcin Schulz 2019-02-05 09:57:56
Oświadczenia złożone w 2018 r. Marcin Schulz 2019-02-05 09:56:52
Kadencja 2018-2023 Marcin Schulz 2019-02-05 09:56:42
Maciej Zieliński - burmistrz Marcin Schulz 2019-02-05 09:52:14
Zieliński Maciej - burmistrz Marcin Schulz 2019-02-05 09:50:22
Pracownicy Urzędu Miejskiego Marcin Schulz 2019-02-05 09:49:42
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 4 lutego 2019 r. Marcin Schulz 2019-02-05 09:49:00
4. Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Szkolnej w m-ści Golczewo, gm. Golczewo, w działkach o numerach ewidencyjnych 370/2 obręb 0005 Golczewo i 332/9 obręb 0006 Golczewo. Marcin Schulz 2019-02-05 09:48:15
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2019-02-01 14:51:16
Sesja 4. Marcin Schulz 2019-02-01 11:36:43
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 31 stycznia 2019 r. Marcin Schulz 2019-01-31 15:04:58
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Ireneusz Wilk 2019-01-29 14:28:41
Ireneusz Wilk 2019-01-29 14:27:24
Ireneusz Wilk 2019-01-28 12:53:11
Ireneusz Wilk 2019-01-28 12:52:50
Ireneusz Wilk 2019-01-28 12:51:55
2019 Ireneusz Wilk 2019-01-28 12:50:57
Plan zamówień publicznych Gminy Golczewo na 2019 rok Marcin Schulz 2019-01-25 15:14:53
Plan zamówień publicznych Gminy Golczewo na 2019 rok Marcin Schulz 2019-01-25 15:14:15
Wyniki konkursu Marcin Schulz 2019-01-25 10:13:53
Programy do obsługi księgowści Marcin Schulz 2019-01-24 15:54:47
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 23 stycznia 2019 r. Marcin Schulz 2019-01-23 15:24:50
3. OBWIESZCZENIE Burmistrza Golczewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo obręb Mechowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marcin Schulz 2019-01-23 15:24:20
Informacja o wyniku przetargu Marcin Schulz 2019-01-23 15:16:28
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2019-01-22 14:44:32
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 7 stycznia 2019 r. Marcin Schulz 2019-01-21 15:44:27
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 21 stycznia 2019 r. Marcin Schulz 2019-01-21 15:44:01
2. Wydobywanie kopalin - piasku ze złoża Wysoka Kamieńska IV Marcin Schulz 2019-01-21 15:43:28
Ogłoszenie o wynikach konsultacji Marcin Schulz 2019-01-18 13:05:43
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 15 stycznia 2019 r. Marcin Schulz 2019-01-16 15:58:17
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2019-01-16 12:11:14
Dyżury Aptek na terenie Powiatu Kamieńskiego w 2019 roku. Marcin Schulz 2019-01-15 14:54:29