herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja 32. Marcin Schulz 2017-11-09 13:06:43
Sesja 31. Marcin Schulz 2017-11-09 13:03:36
Sesja 30. Marcin Schulz 2017-11-09 13:02:07
Sesja 30. Marcin Schulz 2017-11-09 13:00:03
Ogłoszenie o dialogu technicznym Barbara Urbanowicz 2017-11-09 12:54:41
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 8 listopada 2017 r. Marcin Schulz 2017-11-08 14:28:08
Analiza oświadczeń majątkowych - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim Marcin Schulz 2017-11-08 14:26:57
Analiza oświadczeń majątkowych - Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Schulz 2017-11-08 14:26:19
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie - drugi przetarg Barbara Urbanowicz 2017-11-07 14:46:31
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 6 listopada 2017 r. Marcin Schulz 2017-11-06 11:07:05
12. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - określenie zasad zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicami: Szkolną, Ogrodową, Osiedle Robotnicze i Witosa, przeznaczonych w części jako tereny pod zieleń parkową, sport i rekreację oraz w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną Marcin Schulz 2017-11-06 11:05:57
ZARZĄDZENIE NR 85/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Marcin Schulz 2017-10-26 15:17:48
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 25 października 2017 r. Marcin Schulz 2017-10-26 15:14:12
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie - drugi przetarg Barbara Urbanowicz 2017-10-26 09:57:53
Zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu udziałów Przedsiębiorstwa Golczewska Woda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Marcin Schulz 2017-10-25 09:18:33
Informacja o strukturze Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji Marcin Schulz 2017-10-25 09:17:49
Informacja o strukturze Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji Marcin Schulz 2017-10-25 09:16:51
Ogłoszenie Burmistrz Golczewa Marcin Schulz 2017-10-25 09:16:05
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 24 października 2017 r. Marcin Schulz 2017-10-24 15:35:09
11. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Marcin Schulz 2017-10-23 15:50:35
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Golczewo za rok szkolny 2015/2016 Ireneusz Wilk 2017-10-23 15:48:26
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Golczewo za rok szkolny 2015/2016 Ireneusz Wilk 2017-10-23 15:47:32
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie - drugi przetarg Barbara Urbanowicz 2017-10-23 14:53:54
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 23 października 2017 r. Marcin Schulz 2017-10-23 12:37:41
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego Marcin Schulz 2017-10-19 15:59:08
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Ireneusz Wilk 2017-10-17 14:51:11
Ireneusz Wilk 2017-10-17 14:31:25
Ireneusz Wilk 2017-10-17 14:24:47
Ireneusz Wilk 2017-10-17 14:23:53
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Golczewo za rok szkolny 2015/2016 Ireneusz Wilk 2017-10-17 10:57:13
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Golczewo za rok szkolny 2014/2015 Ireneusz Wilk 2017-10-17 10:53:58
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Golczewo za rok szkolny 2015/2016 Ireneusz Wilk 2017-10-17 10:52:57
Budowa ciągów pieszych w miejscowości Wysoka Kamieńska, gm. Golczewo Barbara Urbanowicz 2017-10-17 09:07:01
Budowa ciągów pieszych w miejscowości Wysoka Kamieńska, gm. Golczewo Barbara Urbanowicz 2017-10-17 09:03:30
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 10 czerwca 2017 r. do 22 września 2017 r. Marcin Schulz 2017-10-13 11:40:56
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami za okres od 18 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r. Marcin Schulz 2017-10-13 11:40:31
Informacja o wyniku naboru Marcin Schulz 2017-10-09 09:50:51
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie Barbara Urbanowicz 2017-10-06 14:36:52
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie - drugi przetarg Barbara Urbanowicz 2017-10-06 14:36:28
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie - drugi przetarg Barbara Urbanowicz 2017-10-06 14:35:45