Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 119/2023 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 5 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 119/2023
BURMISTRZA GOLCZEWA
z dnia 5 września 2023 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463), art. 11 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021 r., poz. 2213) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golczewie, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

B U R M I S T R Z
Maciej Zieliński


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarzadzenie 119 2023 (PDF, 309.28Kb) 2023-09-05 14:41:34 34
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Orłow-Jankowicz

Data wytworzenia:
05 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Schulz

Data publikacji:
05 wrz 2023, godz. 14:41

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
05 wrz 2023, godz. 14:41