7175 ZARZĄDZENIE NR 70/2022 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie | BIP - Gmina Golczewo
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 70/2022 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE NR 70/2022

BURMISTRZA GOLCZEWA

z dnia 13 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) i art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 i 815) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golczewie, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu, a informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

B U R M I S T R Z

 

Maciej Zieliński


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarzadzenie 70 2022 (PDF, 154.55Kb) 2022-05-13 10:17:45 7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Schulz

Data wytworzenia:
13 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Marcin Schulz

Data publikacji:
13 maj 2022, godz. 10:17

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
13 maj 2022, godz. 10:17