Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2010 r. 2014-01-14 19:00
dokument Uchwała nr III/15/10 Rady Miejksiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2010 r. 2014-01-12 20:59
dokument Uchwała nr III/14/10Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 2014-01-12 21:00
dokument Uchwała nr XL/343/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Publicznych w Golczewie za rok 2010 2014-01-12 20:54
dokument Uchwała nr XL/342/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2010 r. 2014-01-12 20:53
dokument Zarządzenie nr 71/10 Burmistrza Golczewa z 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2014-01-12 20:48
dokument Zarządzenie nr 66/10 Burmistrza Golczewa z 4 października 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej i powołania Komisji Inwentaryzacyjnych 2014-01-12 20:46
dokument Zarządzenie nr 65/10 Burmistrza Golczewa z 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2014-01-12 20:44
dokument Zarządzenie nr 62/10 Burmistrza Golczewa z 20 września 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2014-01-12 20:42
dokument Uchwała nr XXXIX/340/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 17 września 2010 r. w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Zespole Szkół Publicznych w Golczewie 2014-01-12 20:39
dokument Uchwała nr XXXIX/339/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2010 r. 2014-01-12 20:20
dokument Informacja z wykonania budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2010 r. 2014-01-24 17:33
dokument Zarządzenie nr 59/10 Burmistrza Golczewa z 31 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2014-01-12 20:12
dokument Zarządzenie nr 58/10 Burmistrza Golczewa z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opracowania matariałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Golczewo na 2011 r. 2014-01-12 20:10
dokument Zarządzenie nr 57/10 Burmistrza Golczewa z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opracowania matariałów do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021 2014-01-12 20:05
dokument Zarządzenie nr 51/10 Burmistrza Golczewa z 31 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2014-01-12 20:08
dokument Zarządzenie nr 50/10 Burmistrza Golczewa z 30 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2014-01-12 19:59
dokument Zarządzenie nr 49/10 Burmistrza Golczewa z 30 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2014-01-12 19:57
dokument Uchwała nr XXXVIII/329/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2010 r. 2014-01-12 19:53
dokument Uchwała nr XXXVIII/328/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2014-01-12 19:49
dokument Zarządzenie nr 45/10 Burmistrza Golczewa z 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2014-01-12 19:44
dokument Zarządzenie nr 44/10 Burmistrza Golczewa z 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2014-01-12 19:43
dokument Uchwała nr XXXVII/323/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charaktarze cywilnoprawnym Gminy Golczewo i jej jednostek organizacyjnych oraz wskazania organów do tego uprawnionych 2014-01-12 19:39
dokument Uchwała nr XXXVII/322/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2010 r. 2014-01-12 19:31
dokument Uchwała nr XXXVII/321/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Golczewo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie, gminnych instytucji kultury oraz gminnych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw za pierwsze półrocze 2010 r. i lata następne. 2014-01-12 19:22
dokument Uchwała nr XXXVII/320/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Golczewo 2014-01-12 19:15
dokument Uchwała nr XXXV/312/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Zespole Szkół Publicznych w Golczewie 2014-01-12 20:27
dokument Uchwała nr XXXV/311/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2014-01-12 18:55
dokument Uchwała nr XXXV/310/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego w 2010 roku deficytu budżetowego 2014-01-12 18:52
dokument Uchwała nr XXXV/309/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Golczewo" 2014-01-12 18:49
dokument Uchwała nr XXXV/308/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie dotacji na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2014-01-12 18:35
dokument Uchwała nr XXXV/307/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Golczewo i jej jednostek organizacyjnych oraz wskazania organów do tego uprawnionych 2014-01-14 18:35
dokument Uchwała nr XXXV/306/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2010 r. 2014-01-12 19:31
dokument Zarządzenie nr 36/10 Burmistrza Golczewa z 31 maja 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administacji rzadowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2014-01-12 18:07
dokument Zarządzenie nr 31/10 Burmistrza Golczewa z 20 maja 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2014-01-12 18:05
dokument Zarządzenie nr 28/10 Burmistrza Golczewa z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadan z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2014-01-12 18:05
dokument Uchwała nr XXXIV/299/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie dotacji na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2014-01-12 17:53
dokument Uchwała nr XXXIV/297/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Publicznych w Golczewie 2014-01-12 17:50
dokument Zarządzenie nr 27/10 Burmistrza Golczewa z 19 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok 2014-01-12 17:27
dokument Zarządzenie nr 24/10 Burmistrza Golczewa z 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostak organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2014-01-12 17:59
dokument Uchwała nr XXXIII/288/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa chodnika w m. Unibórz i Baczysław w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 108" 2014-01-07 17:08
dokument Uchwała nr XXXIII/287/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego na finansowanie zadania pn. "Przebudowa odcinka ul. Kozielickiej w ciągu drogi powiatowej nr 0027Z Niemica-Kozielice-Wysoka Kamieńska 2014-01-07 17:00
dokument Uchwała nr XXIII/286/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Golczewo" 2014-01-12 18:50
dokument Uchwała nr XXXIII/285/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2010 r. 2014-01-07 17:18
dokument Uchwała nr XXXIII/284/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2010 r. 2014-01-07 16:50
dokument Uchwała nr XXXIII/283/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Golczewo środków stanowiących fundusz sołecki na 2011 r. 2014-01-07 16:51
dokument Uchwała nr XXXII/278/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2010 r. 2014-01-07 17:12
dokument Zarządzenie nr 14/10 Burmistrza Goloczewa z 26 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2014-01-06 18:49
dokument Zarządzenie nr 13/10 Burmistrza Golczewa z 26 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2014-01-06 18:44
dokument Nr XL/343/10 z 5 listopada 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Publicznych w Golczewie za rok 2010 2010-11-17 13:57
dokument Nr XL/342/10 z 5 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2010 r. 2010-11-17 13:56
dokument Nr XXXIX/339/10 z 17 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2010 r. 2010-09-22 13:16
dokument Nr XXXVIII/329/10 z 30 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2010 r. 2010-08-05 10:42
dokument Nr XXXVII/322/10 z 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2010 r. 2010-08-05 10:38
dokument Nr XXXV/306/10 z 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2010 r. 2010-08-05 10:36
dokument Uchwała nr XXX/268/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budzecie Gminy Golczewo na 2010 r. 2014-01-06 18:40
katalog Uchwała nr XXVIII/259/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2010 - KATALOG -
dokument Uchwała Nr CXXXV/391/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu budżetowego, wykazanych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2010 r. 2009-12-15 11:46
dokument Uchwała Nr CXXXV/390/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2010 rok 2009-12-15 11:47
dokument Uchwała Nr CXXXII/264/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2010 r. 2009-12-15 11:41
katalog Projekt budżetu Gminy Golczewo na 2010 r. - KATALOG -