Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XIX/119/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Golczewa za 2011 r. 2014-01-24 14:10
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2011 r. 2014-01-24 14:04
dokument Zarządzenie Nr 94/2011 Burmistrza Golczewa z 31 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 13:58
dokument Zarządzenie Nr 93/2011 Burmistrza Golczewa z 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 13:51
dokument Uchwała Nr XIV/86/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2011-2022 2014-01-24 13:47
dokument Uchwała Nr XIV/85/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2014-01-24 13:36
dokument Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Golczewa z 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 13:31
dokument Zarządzenie Nr 89/2011 Burmistrza Golczewa z 20 grudnia 2011 r. uchylające zarządzenie Nr 85/2011 Burmistrza Golczewa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 13:25
dokument Zarządzenie Nr 86/2011 Burmistrza Golczewa z 13 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 13:21
dokument Zarządzenie Nr 85/2011 Burmistrza Golczewa z 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 13:27
dokument Zarządzenie Nr 84/2011 Burmistrza Golczewa z 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 13:13
dokument Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Golczewa z 15 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 13:10
dokument Zarzadzenie Nr 81/2011 Burmistrza Golczewa z 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 13:08
dokument Uchwała Nr XII/76/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2014-01-24 13:04
dokument Uchwała Nr XII/75/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2011-2022 2014-01-24 13:05
dokument Zarzadzenie Nr 79/2011 Burmistrza Golczewa z 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 13:31
dokument Zarządzenie Nr 78/2011 Burmistrza Golczewa z 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 12:47
dokument Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Golczewa z 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 12:57
dokument Zarzadzenie Nr 72/2011 Burmistrza Golczewa z 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 12:35
dokument Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2014-01-24 12:31
dokument Zarządzenie Nr 68/2011 Burmistrza Golczewa z 9 września 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 12:29
dokument Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Golczewa z 1 września 2011 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Golczewo na 2012 r. 2014-01-24 12:27
dokument Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie oraz Gminnego Ośrodka kultury i Sportu w Golczewie za I półrocze 2011 r. 2014-01-24 16:55
dokument Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo za I półrocze 2011 r. 2014-01-24 16:53
dokument Informacja Burmistrza Golczewa z wykonania budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2011 r. 2014-01-24 17:06
dokument Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Golczewa z 1 września 2011 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2021 2014-01-24 12:23
dokument Zarządzenie Nr 65/2011 Burmistrza Golczewa z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 12:10
dokument Zarządzenie Nr 64/2011 Burmistrza Golczewa z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 12:08
dokument Zarządzenie Nr 61/2011 Burmistrza Golczewa z 23 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z kortu tenisowego w Golczewie 2014-01-24 12:06
dokument Zarzadzenie Nr 57/2011 Burmistrza Golczewa z 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 12:03
dokument Zarządzenie Nr 50/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 11:33
dokument Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Golczewa z 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 11:19
dokument Zarządzenie Nr 48/2011 Burmistrza Golczewa z 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 11:04
dokument Uchwała Nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2014-01-24 10:58
dokument Uchwała Nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2011-2022 2014-01-24 10:55
dokument Uchwała Nr X/50/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0027Z i 0048Z - budowa ciągu pieszego w m. Dargoszewo - Kozielice" 2014-01-24 10:53
dokument Uchwała Nr X/49/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo za pierwsze półrocze 2011 r. i lata następne 2014-01-24 10:48
dokument Zarządzenie Nr 45/2011 Burmistrza Golczewa z 31 maja 2011 r. w sprawie w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 10:46
dokument Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Golczewa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 10:44
dokument Zarządzenie Nr 43/2011 Burmistrza Golczewa z 24 maja 2011 r. w sprawie w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 10:40
dokument Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego w 2011 roku deficytu budżetu Gminy Golczewo 2014-01-24 10:49
dokument Uchwała Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2014-01-24 10:49
dokument Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2011-2022 2014-01-24 10:32
dokument Zarzadzenie Nr 34/2011 Burmistrza Golczewa z 30 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2014-01-24 10:41
dokument Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Golczewa z 7 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2014-01-23 01:05
dokument Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2011-2022 2014-01-24 10:30
dokument Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2014-01-23 01:01
dokument Zarządzenie Nr 30/2011 Burmistrza Golczewa z 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2014-01-23 00:51
dokument Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Golczewa z 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2014-01-23 00:48
dokument Uchwała Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2011 2014-01-23 00:45
dokument Uchwała Nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Golczewo środków stanowiących fundusz sołecki na 2012 r. 2014-01-23 00:41
dokument Zarządzenie Nr 26/2011 Burmistrza Golczewa z 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-23 00:51
dokument Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Golczewiwe z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2014-01-23 00:27
dokument Zarządzenie nr 10/11 Burmistrza Golczewa z 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-23 00:34
dokument Uchwała Nr LXXXV/276/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości zmiany planowanej kwoty długu publicznego Gminy Golczewo na lata 2011-2022 2011-06-06 09:25
dokument Uchwała Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2011-2022 2014-01-27 16:09
dokument Uchwała Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2011 2014-01-22 23:52
dokument Uchwała nr VIII/49/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2011-01-27 14:24
dokument Uchwała nr VIII/48/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Golczewo na lata 2011-2022 2011-01-27 14:24
dokument Uchwała nr CXLV/490/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2010-12-22 12:06
dokument Uchwała nr CXLV/491/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Golczewo o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2022 2010-12-22 12:02
katalog Projekt budżetu Gminy Golczewo na 2011 r. - KATALOG -