Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 114/2021 Burmistrza Golczewa z dnia 7 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

ZARZĄDZENIE NR 114/2021

Burmistrza Golczewa

z dnia 7 października 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Na podstawie § 11 ust. 1 w związku z § 5 uchwały nr XXVII/169/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Golczewo (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1233) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych, zwanych dalej „konsultacjami”,
w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Golczewie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Celem konsultacji jest zapoznanie organizacji, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535) z projektem uchwały Rady Miejskiej w Golczewie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, o którym mowa w § 1, oraz uzyskanie ich uwag, opinii i ewentualnie innych propozycji w przedmiocie konsultacji.

§ 3. Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 8 października 2021 r. i kończy się w dniu 22 października 2021 r.

§ 4. 

1. Konsultacje przeprowadza się w formie badania stanowiska na podstawie otrzymanych uwag, sugestii i opinii wyrażonych w formie elektronicznej i formie papierowej na udostępnionym przez Burmistrza formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Formularz w formie elektronicznej będzie udostępniony na stronie internetowej www.golczewo.pl.

§ 5. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Golczewo.

§ 6. Z ramienia Gminy Golczewo za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialne jest stanowisko pracy do spraw promocji gminy i spraw społecznych w Urzędzie Miejskim w Golczewie.

§ 7. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.golczewo.pl, na stronie internetowej www.golczewo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golczewie do dnia 22 października 2021 r.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

B U R M I S T R Z

 

Maciej Zieliński

 

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwGolczewie/document/765402/Zarz%C4%85dzenie-114_2021

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Schulz 07-10-2021 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Marcin Schulz 07-10-2021 14:52