Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2006


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
UCHWAŁA Nr III/18/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ści 2007-08-06 15:18:53
UCHWAŁA Nr III/17/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie przez Burmistrza Golczewa zadań z zakresu administracji rządowej 2007-08-06 15:18:21
UCHWAŁA Nr III/16/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Święcickiego w Kamieniu Pomorskim 2007-08-06 15:17:48
UCHWAŁA Nr III/15/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2007 r. 2007-08-06 15:17:20
UCHWAŁA Nr III/14/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2006 r. 2007-08-06 15:16:15
UCHWAŁA Nr III/13/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Golczewa 2007-08-06 15:15:39
UCHWAŁA NR II/12/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2006 r. 2007-08-06 15:14:37
UCHWAŁA NR II/11/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Publicznych z siedzibą w Golczewie 2007-08-06 15:13:56
UCHWAŁA NR II/10/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Celowego Związku Gmin R-XXI 2007-08-06 15:12:25
UCHWAŁA NR II/9/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2007-08-06 15:11:45
UCHWAŁA NR II/8/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru osobowych składów komisji Rady Miejskiej w Golczewie 2007-08-06 15:11:14
UCHWAŁA NR II/7/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych 2007-08-06 15:10:31
UCHWAŁA NR I/6/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru osobowych składów komisji Rady Miejskiej w Golczewie 2007-08-06 15:09:39
UCHWAŁA NR I/5/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Golczewie 2007-08-06 15:09:06
UCHWAŁA NR I/4/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Golczewie 2007-08-06 15:08:19
UCHWAŁA NR I/3/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golczewie 2007-08-06 15:07:45
UCHWAŁA NR I/2/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie 2007-08-06 15:07:05
UCHWAŁA NR I/1/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie 2007-08-06 15:06:27
UCHWAŁA NR XXXIX/261/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2006 r. 2007-08-06 15:05:06
UCHWAŁA NR XXXIX/260/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz udzielania zwolnień 2007-08-06 15:04:19
UCHWAŁA NR XXXIX/259/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 października 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Golczewo w 20 2007-08-06 15:03:23
UCHWAŁA NR XXXIX/258/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 października 2006 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Publicznych z siedzibą w Golczewie 2007-08-06 15:02:59
UCHWAŁA NR XXXIX/257/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Golczewo 2007-08-06 15:01:59
UCHWAŁA NR XXXIX/256/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przydział lokalu mieszkalnego 2007-08-06 15:01:05
UCHWAŁA NR XXXIX/255/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmiany w statucie Celowego Związku Gmin R-XXI 2007-08-06 15:00:23
UCHWAŁA NR XXXVIII/254/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2007-08-06 14:59:48
UCHWAŁA NR XXXVIII/253/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2006 r. 2007-08-06 14:58:54
UCHWAŁA NR XXXVIII/252/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 2007-08-06 14:58:16
UCHWAŁA NR XXXVIII/251/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2007-08-06 14:57:32
UCHWAŁA NR XXXVIII/250/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 września 2006 r. w sprawie nabycia mienia ogólnonarodowego 2007-08-06 14:56:43
UCHWAŁA NR XXXVIII/249/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Golcz 2007-08-06 14:55:57
UCHWAŁA NR XXXVIII/248/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2007-08-06 14:55:16
UCHWAŁA NR XXXVII/247/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2006 r. 2007-08-06 14:54:31
UCHWAŁA NR XXXVII/246/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2006 r. 2007-08-06 14:53:48
UCHWAŁA NR XXXVII/245/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Golczewa uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opła 2007-08-06 14:50:21
UCHWAŁA NR XXXVII/244/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Golczew 2007-08-06 14:49:40
UCHWAŁA NR XXXVII/243/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystapienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2007-08-06 14:49:03
UCHWAŁA NR XXXVII/242/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów Lic 2007-08-06 14:48:28
UCHWAŁA NR XXXVII/241/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w G 2007-08-06 14:47:26
UCHWAŁA NR XXXVII/240/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Golczewie 2007-08-06 14:46:58
UCHWAŁA NR XXXVII/239/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Golczewie 2007-08-06 14:46:17
UCHWAŁA NR XXXVII/238/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Publicznych w Golczewie 2007-08-06 14:45:48
UCHWAŁA NR XXXVII/237/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Golczewie 2007-08-06 14:45:13
UCHWAŁA Nr XXXV/236/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Golczewa 2007-08-06 14:44:42
UCHWAŁA NR XXXIV/235/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjn 2007-08-06 14:43:53
UCHWAŁA NR XXXIV/234/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Golczewa za 2005 r. 2007-08-06 14:42:58
UCHWAŁA NR XXXIV/233/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu obrębu Samlino 2007-08-06 14:41:27
UCHWAŁA NR XXXIV/232/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie 2007-08-06 14:40:59
UCHWAŁA NR XXXIV/231/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie 2007-08-06 14:40:27
UCHWAŁA NR XXXIV/230/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Golczewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia li 2007-08-06 14:40:02
UCHWAŁA NR XXXIV/229/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w przedmiocie likwidacji Samodzie 2007-08-06 14:39:36
UCHWAŁA NR XXXIII/228/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo na 2006 r. 2007-08-06 14:38:20
UCHWAŁA NR XXXIII/227/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie podwyższenia niektórych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach pro 2007-08-06 14:37:33
UCHWAŁA NR XXXIII/226/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prow 2007-08-06 14:36:52
UCHWAŁA NR XXXIII/225/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości. 2007-08-06 14:36:07
UCHWAŁA NR XXXIII/224/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie za 2005 r. 2007-08-06 14:35:37
UCHWAŁA NR XXXIII/223/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska 2007-08-06 14:34:29
UCHWAŁA NR XXXII/222/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2006 r. 2007-08-06 14:33:45
UCHWAŁA NR XXXII/221/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2006 r. 2007-08-06 14:33:10
UCHWAŁA NR XXXII/220/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 r. 2007-08-06 14:32:30
UCHWAŁA NR XXXII/219/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r. 2007-08-06 14:31:59
UCHWAŁA NR XXXII/218/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalny 2007-08-06 14:31:29
UCHWAŁA NR XXXII/217/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Golczewo 2007-08-06 14:30:50
UCHWAŁA NR XXXII/216/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych 2007-08-06 14:30:13
UCHWAŁA NR XXXII/215/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zasad polityki czynszowej 2007-08-06 14:29:31
UCHWAŁA NR XXXII/214/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lub zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Golczewo 2007-08-06 14:29:05
UCHWAŁA NR XXXII/213/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własno 2007-08-06 14:28:36
UCHWAŁA NR XXXII/212/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości 2007-08-06 14:27:27
UCHWAŁA NR XXXII/211/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości 2007-08-06 14:26:47

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
03 sie 2007

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu BIP

Data publikacji:
03 sie 2007, godz. 15:25

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Niemczycki

Data aktualizacji:
03 sie 2007, godz. 15:25