Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia publiczne

Tytuł Data publikacji
Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie
Minął termin składania ofert
2023-01-31 11:21:32
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
Minął termin składania ofert
2023-01-16 17:00:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo - Gadom - Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnie ścieków w Golczewie
Minął termin składania ofert
2022-12-13 13:35:00
Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie
Minął termin składania ofert
2022-11-30 16:05:00
Budowa sieci wodociągowej Kłodzino - Drzewica wraz z modernizacją SUW Kłęby oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 9 Maja w Golczewie
Minął termin składania ofert
2022-11-02 15:17:00
Dostawa sprzętu komputerowego
Minął termin składania ofert
2022-08-30 15:16:46
Budowa świetlicy wiejskiej w Mechowie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej
Minął termin składania ofert
2022-06-23 15:15:38
Dostawa sprzętu komputerowego
Minął termin składania ofert
2022-06-15 16:24:43
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Golczewo i jej jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2022-05-13 10:00:00
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie
Minął termin składania ofert
2022-05-02 14:25:00
Transport na życzenie
Minął termin składania ofert
2022-04-20 15:22:48
Przebudowa dróg gminnych ulic: Jedności Narodowej, Dworcowej i Słonecznej w Golczewie wraz z niezbędna infrastrukturą
Minął termin składania ofert
2022-03-14 15:58:00
Budowa świetlicy wiejskiej w Mechowie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej
Minął termin składania ofert
2022-02-22 15:09:55
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
Minął termin składania ofert
2022-01-05 15:27:19
Budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy ul. Osiedle Zdrojowe oraz ul. Niepodległości w Golczewie
Minął termin składania ofert
2021-12-02 15:48:27
Budowa świetlicy wiejskiej w Mechowie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej
Minął termin składania ofert
2021-11-16 12:29:02
Budowa świetlicy wiejskiej w Mechowie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej
Minął termin składania ofert
2021-10-26 09:14:07
Budowa świetlicy wiejskiej w Mechowie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej
Minął termin składania ofert
2021-10-07 07:58:43
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MECHOWIE WRAZ Z BUDOWĄ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
Minął termin składania ofert
2021-09-17 16:16:33
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Golczewo
Minął termin składania ofert
2021-09-17 14:06:14
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Golczewo w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023
Minął termin składania ofert
2021-08-09 15:20:54
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mechowo- Gacko gm. Golczewo
Minął termin składania ofert
2021-06-02 13:58:17
Modernizacja dwóch sal gimnastycznych oraz przylegających do nich szatni i sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie
Minął termin składania ofert
2021-05-20 14:51:32
Modernizacja dwóch sal gimnastycznych oraz przylegających do nich szatni i sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie
Minął termin składania ofert
2021-04-02 12:22:32
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
Minął termin składania ofert
2020-12-31 09:15:56
Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach ? stan surowy zamknięty wraz z instalacjami sanitarnymi
Minął termin składania ofert
2020-09-17 15:05:35
Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach ? stan surowy zamknięty wraz z instalacjami sanitarnymi
Minął termin składania ofert
2020-09-03 14:51:35
Przewóz uczniów do i ze szkół na terenie gm. Golczewo
Minął termin składania ofert
2020-07-14 15:37:50
Budowa wielofunkcyjnego boiska w Wysokiej Kamieńskiej
Minął termin składania ofert
2020-06-18 12:36:38
Przebudowa ulic Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Golczewie wraz z robotami powiązanymi
Minął termin składania ofert
2020-06-05 15:03:37
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Golczewo i jej jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2020-04-10 12:19:38
Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 wraz z robotami powiązanymi
Minął termin składania ofert
2020-03-31 15:52:02
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
Minął termin składania ofert
2020-01-16 08:34:49
Wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne w Golczewie
Minął termin składania ofert
2019-11-26 15:31:17
Przebudowa ul. Miodowej w m. Golczewo łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106
Minął termin składania ofert
2019-11-26 13:48:17
Przebudowa ul. Miodowej w m. Golczewo łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106
Minął termin składania ofert
2019-10-28 15:41:44
Przebudowa ul. Miodowej w m. Golczewo łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106
Minął termin składania ofert
2019-10-07 16:05:16
Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach
Minął termin składania ofert
2019-09-30 15:41:58
Przewóz uczniów
Minął termin składania ofert
2019-07-04 15:53:24
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłodzino II
Minął termin składania ofert
2019-05-15 09:30:22
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłodzino
Minął termin składania ofert
2019-04-23 16:10:20
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Golczewo
Minął termin składania ofert
2019-01-16 12:11:14
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo
Minął termin składania ofert
2019-01-14 16:40:47
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Golczewo
Minął termin składania ofert
2018-11-30 13:37:51
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion, 00/100 zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek
Minął termin składania ofert
2018-10-03 09:30:44
?Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Wysokiej Kamieńskiej?
Minął termin składania ofert
2018-09-24 08:06:53
Dostawa energii cieplnej do obiektów należących do zasobów Gminy Golczewo
Minął termin składania ofert
2018-09-10 09:22:58
Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach uczniów do szkół w gminie Golczewo podczas roku szkolnego 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych
Minął termin składania ofert
2018-07-11 13:46:50
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na Posterunek Policji i Gabinet Rehabilitacyjny w budynku mieszkalno-usługowym położonym przy ul. Zwycięstwa 25 w Golczewie
Minął termin składania ofert
2018-06-11 12:39:55
Przebudowa I odcinka drogi dojazdowej - ul. Wiejska w Wysokiej Kamieńskiej - PRZETARG II
Minął termin składania ofert
2018-05-21 13:51:23
Przebudowa I odcinka drogi dojazdowej - ul. Wiejska w Wysokiej Kamieńskiej
Minął termin składania ofert
2018-04-05 12:47:48
Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Golczewie - I ETAP
Minął termin składania ofert
2018-03-20 10:28:06
Sprzedaż i świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Golczewo i jej jednostek organizacyjnych przez okres 24 miesięcy.
Minął termin składania ofert
2018-03-01 15:42:53
Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach dzieci do ZSP w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej w I połowie 2018 r. na podstawie biletów miesięcznych
Minął termin składania ofert
2017-11-30 14:45:18
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie - drugi przetarg
Minął termin składania ofert
2017-10-06 14:33:37
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie
Minął termin składania ofert
2017-09-15 14:17:16
Budowa ciągów pieszych w miejscowości Wysoka Kamieńska, gm. Golczewo
Minął termin składania ofert
2017-07-12 14:50:22
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Golczewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, a także nabywanie niektórych odpadów od Gminy Golczewo w okresie od 01.07.2017 roku do 31.12.2018 roku
Minął termin składania ofert
2017-06-02 14:57:38
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg
Minął termin składania ofert
2017-04-21 12:30:13
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Stary Tartak w Golczewie
Minął termin składania ofert
2017-04-04 13:07:35
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych
Minął termin składania ofert
2017-04-03 14:35:19
Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej w 2016 i 2017 roku na podstawie biletów miesięcznych
Minął termin składania ofert
2016-07-08 11:07:22
Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106
Minął termin składania ofert
2016-07-05 14:32:04
Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Leśna i Grzybowa w Wysokiej Kamieńskiej
Minął termin składania ofert
2016-06-29 12:49:32
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Golczewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, a także nabywanie niektórych odpadów od Gminy Golczewo w okresie od 01.01.2016 roku do 30.06.2017 roku
Minął termin składania ofert
2015-10-29 13:57:21
Zamówienie uzupełniające do umowy podstawowej na świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej
Minął termin składania ofert
2015-07-24 14:34:50
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Golczewo i jej jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2015-07-13 11:47:55
Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Golczewo Gmina Golczewo
Minął termin składania ofert
2014-09-30 15:25:06
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Golczewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, a także nabywanie niektórych odpadów od Gminy Golczewo w okresie od 01.07.2014 roku do 31.12.2015 roku
Minął termin składania ofert
2014-04-30 15:49:12
Remont świetlicy przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie
Minął termin składania ofert
2014-04-15 13:27:30
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Golczewo i jej jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2013-09-20 14:38:57
Remont lokalu świetlicy wiejskiej w Niemicy
Minął termin składania ofert
2013-08-21 12:51:12
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Golczewo
Minął termin składania ofert
2013-07-09 12:11:38
Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej podczas roku szkolnego 20013/14 oraz 2014/15
Minął termin składania ofert
2013-06-10 13:19:54
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Golczewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, a także nabywanie niektórych odpadów od Gminy Golczewo w okresie od 01.07.2013 roku do 30.06.2014 roku
Minął termin składania ofert
2013-05-09 12:32:17
Obsługa bankowa budżetu Gminy Golczewo i jej jednostek organizacyjnych przez okres 5 lat
Minął termin składania ofert
2012-02-01 13:51:08
Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach realizacji projektu pn: Rozbudowa i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz zakup niezbędnego wyposażenia
Minął termin składania ofert
2011-11-17 13:00:39
Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym/doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług - Gmina Golczewo
Minął termin składania ofert
2011-11-09 13:41:42
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł na pokrycie planowanego w 2011 r. deficytu budżetu
Minął termin składania ofert
2011-10-21 14:14:53
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na odcinku Kłęby-Golczewo, w ul. Stary Tartak w Golczewie oraz modernizacja hydroforni w miejscowościach: Kłęby, Niemica, Kretlewo, Mechowo i Unibórz
Minął termin składania ofert
2011-09-30 13:55:10
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł na pokrycie planowanego w 2011 r. deficytu budżetu - II przetarg
Minął termin składania ofert
2011-08-30 10:57:53
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł na pokrycie planowanego w 2011 r. deficytu budżetu
Minął termin składania ofert
2011-08-11 13:52:50
Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej podczas roku szkolnego 2011/12 oraz 2012/13 na podstawie biletów miesięcznych
Minął termin składania ofert
2011-07-27 15:09:31
Rozbudowa i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie - II przetarg
Minął termin składania ofert
2011-06-17 15:11:29
Rozbudowa i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie
Minął termin składania ofert
2011-05-17 13:53:55
Wykonanie robót zamiennych i dodatkowych do zamówienia pn. Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Zwycięstwa 12 na potrzeby stworzenia Centrum Kultury w Golczewie.
Minął termin składania ofert
2011-04-12 08:59:51
Dostawa i montaż niezbędnego wyposażenia na potrzeby utworzenia Centrum Kultury w Golczewie
Minął termin składania ofert
2011-01-14 15:14:58
Zakup wyposażenia dla projektu pn: Rozbudowa i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz zakup niezbędnego wyposażenia
Minął termin składania ofert
2011-01-12 20:44:11
Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Zwycięstwa 12 na potrzeby utworzenia Centrum Kultury w Golczewie
Minął termin składania ofert
2010-11-24 12:44:48
Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Zwycięstwa 12 oraz dostawa niezbędnego wyposażenia na potrzeby utworzenia Centrum Kultury w Golczewie - II przetarg
Minął termin składania ofert
2010-10-28 22:12:19
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 200 000 zł na pokrycie planowanego w 2010 r. deficytu budżetowego - II przetarg
Minął termin składania ofert
2010-10-07 21:14:29
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 200 000 zł na pokrycie planowanego w 2010 r. deficytu budżetowego
Minął termin składania ofert
2010-09-15 15:08:23
Golczewo: Prace pielęgnacyjne na terenach zielonych (trawniki) Wzgórza Zamkowego w Golczewie - II przetarg
Minął termin składania ofert
2010-09-13 23:08:54
Urządzenie placów zabaw w Gminie Golczewo, w miejscowościach: Kłodzino, Upadły, Wysoka Kamieńska
Minął termin składania ofert
2010-09-09 15:55:36
Instalacja urządzeń grzewczych w budynku Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Golczewie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
Minął termin składania ofert
2010-09-08 15:52:55
Prace pielęgnacyjne na terenach zielonych (trawniki) Wzgórza Zamkowego w Golczewie
Minął termin składania ofert
2010-09-03 14:05:04
Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Zwycięstwa 12 oraz dostawa niezbędnego wyposażenia na potrzeby stworzenia Centrum Kultury w Golczewie
Minął termin składania ofert
2010-08-26 21:20:47
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Golczewie z podziałem na następujące zadania: Zadanie 1 - Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Golczewie Zadanie 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Samlino z przesyłem do Golczewa
Minął termin składania ofert
2010-08-18 23:19:38
Przebudowa ul. Szkolnej w Gminie Golczewo wraz z przejęciem wód opadowych i odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej
Minął termin składania ofert
2010-07-02 14:53:40
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na odcinku Kłęby-Golczewo, w ul. Stary Tartak w Golczewie oraz modernizacja hydroforni w miejscowościach: Kłęby, Niemica, Kretlewo, Mechowo i Unibórz
Minął termin składania ofert
2010-07-02 12:17:15
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na odcinku Kłęby-Golczewo, w ul. Stary Tartak w Golczewie oraz modernizacja hydroforni w miejscowościach: Kłęby, Niemica, Kretlewo, Mechowo i Unibórz
Minął termin składania ofert
2010-06-24 10:07:08
Budowa budynku socjalnego na działce nr 538.1 położonego w miejscowości Sosnowice wraz ze sfinansowaniem wybudowanej inwestycji spłacanej przez Gminę przez okres 10 lat
Minął termin składania ofert
2010-06-15 14:59:43
Budowa budynku socjalnego na działce nr 538.1 położonego w miejscowości Sosnowice wraz ze sfinansowaniem wybudowanej inwestycji spłacanej przez Gminę przez okres 10 lat
Minął termin składania ofert
2010-05-17 15:05:14
Zakup sceny mobilnej (zamontowanej na specjalistycznej przyczepie) wraz z oświetleniem scenicznym i sprzętem nagłośnieniowym.
Minął termin składania ofert
2010-05-13 16:57:56
Dostawa i wstawienie drzwi aluminiowych w systemie MB 45 w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie
Minął termin składania ofert
2010-04-06 14:43:58
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji polegającej na modernizacji oczyszczalni ścieków oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo
Minął termin składania ofert
2010-04-01 14:01:48
Zaprojektowanie i wybudowanie Przedszkola Publicznego w Golczewie wraz ze sfinansowaniem wybudowanej inwestycji spłacanej przez Gminę przez okres 10 lat
Minął termin składania ofert
2009-11-26 15:37:57
Dostawa fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej Kamieńskiej (ponowienie przetargu)
Minął termin składania ofert
2009-10-21 15:24:44
Golczewo: Zaprojektowanie i wybudowanie przedszkola publicznego w Golczewie
Minął termin składania ofert
2009-10-14 13:30:44
Budowa kortu tenisowego o nawierzchni trawa syntetyczna przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie ul. Szkolna 2
Minął termin składania ofert
2009-10-14 11:38:42
Dostawa fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej Kamieńskiej
Minął termin składania ofert
2009-10-09 15:46:28
Dowóz dzieci do szkół w gm. Golczewo podczas roku szkolnego 2009/10 oraz 2010/11
Minął termin składania ofert
2009-07-10 14:37:11
Obsługa bankowa budżetu Gminy Golczewo i jej jednostek organizacyjnych przez okres 3 lat
Minął termin składania ofert
2008-12-29 09:15:14
Dostawa energii cieplnej do obiektów należących do zasobów Gminy Golczewo
Minął termin składania ofert
2008-07-14 16:34:06
Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wysoka Kamieńska
Minął termin składania ofert
2008-07-08 15:07:41
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie
Minął termin składania ofert
2008-03-26 15:03:30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
03 sie 2007

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu BIP

Data publikacji:
03 sie 2007, godz. 14:33

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
25 lut 2022, godz. 09:36