Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2008


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 5/08 Burmistrza Golczewa z 14 lutego 2008 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowoego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2008 r. 2014-01-27 09:13:32
Uchwała Nr XIV/129/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XII/119/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze 2009-10-15 15:06:25
Uchwała Nr XIII/119/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydatktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z ucznami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze 2009-10-15 11:21:17
Uchwała Nr XXIII/118/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Golczewo dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy 2009-10-15 11:17:29
Uchwała Nr XII/111/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Golczewie 2009-10-15 10:59:20
Uchwała Nr XII/110/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie połączenia w zespół niektórych szkół i przedszkola funkcjonujących na terenie gminy Golczewo 2009-10-15 10:57:58
Uchwała Nr XII/109/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie rozwiązania zespołów szkolnych funkcjonujących na terenie gminy Golczewo 2009-10-15 10:53:03
Uchwała Nr XIV/130/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydatkycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli regulujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodnio 2009-10-15 11:41:48
Zarządzenie Nr 44/08 Burmistrza Golczewa z 27 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie 2014-01-27 13:44:56
Uchwała Nr XVIII/164/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Golczewie 2009-10-15 11:51:01
Uchwała Nr XVIII/163/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Zespole Ekonamiczno-Administracyjnym Szkół w Golczewie 2009-10-15 11:49:19
Uchwała Nr XVII/157/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Golczewo dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługe lat, za warunki pracy oraz niektórych innch świadczeń wynikających ze stosunku pracy 2009-10-15 11:47:54

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Danuta Krupa

Data wytworzenia:
15 paź 2009

Osoba dodająca informacje

Danuta Krupa

Data publikacji:
15 paź 2009, godz. 10:51

Osoba aktualizująca informacje

Danuta Krupa

Data aktualizacji:
15 paź 2009, godz. 10:51