Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2009


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała nr XXVIII/259/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2010 2012-05-18 14:36:09
Uchwała nr XXVIII/261/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2012-05-18 14:35:30
Uchwała nr XXVII/254/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. 2012-05-18 14:34:58
Uchwała nr XXVII/253/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie ustanowienia regulaminu targowiska miejskiego w Golczewie. 2012-05-18 14:34:31
Uchwała nr XXVII/248/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 5 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania, rozliczania i obniżania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach) prowadzonych przez Gminę Golczewo. 2012-05-18 14:33:57
Uchwała nr XXVII/258/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2012-05-18 14:33:28
Uchwała nr XXVII/257/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych 2012-05-18 14:32:55
Uchwała nr XXVII/256/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2012-05-18 14:32:21
Uchwała nr XXV/228/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 10 września 2009r. w sprawie regulaminu dofinansowania kosztów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowy, wymiany, przebudowy zbiorników bezodpływowych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2012-05-18 14:31:49
Uchwała nr XXV/226/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 10 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. 2012-05-18 14:31:13
Uchwała nr XXI/194/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ?Orlik 2012?. 2012-05-18 14:30:33
Uchwała nr XXI/187/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Golczewo dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 2012-05-18 14:29:13
Uchwała nr XXII/204/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie podwyższenia niektórych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Golczewo 2012-05-18 14:22:18
Uchwała nr XXVI/215/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Golczewie 2012-05-18 14:21:42
Uchwała nr XXIV/214/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia, rozliczania i obniżania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach) prowadzonych przez Gminę Golczewo 2012-05-18 14:21:10
Uchwała nr XXIV/213/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Golczewo oraz o zmianie niektórych uchwał 2012-05-18 14:20:35

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Schulz

Data wytworzenia:
18 maj 2012

Osoba dodająca informacje

Marcin Schulz

Data publikacji:
18 maj 2012, godz. 13:43

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
18 maj 2012, godz. 13:43