Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2010


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2011 2012-05-18 14:18:39
Uchwała Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym 2012-05-18 14:18:03
Uchwała Nr XL/347/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Golczewie 2012-05-18 14:17:32
Uchwała Nr XL/341/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2012-05-18 14:17:03
Uchwała Nr XXXIX/335/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 17 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Golczewo 2012-05-18 14:16:32
Uchwała Nr XXXIX/331/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 17 września 2010 r. w sprawie regulaminu konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego aktów prawa miejscowego 2012-05-18 14:15:50
Uchwała nr XXXV/305/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 2012-05-18 14:15:20
Uchwała nr XXXV/304/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 22 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Golczewo 2012-05-18 14:14:48
Uchwała nr XXXVII/319/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie sprawienia pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na ten cel przez Gminę Golczewo 2012-05-18 14:14:19
Uchwała nr XXXVII/316/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębach Baczysław, Dargoszewo, Kozielice, Kretlewo i Samlino 2012-05-18 14:13:50
Uchwała nr XXXVII/ 323/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Golczewo i jej jednostek organizacyjnych oraz wskazania organów do tego uprawnionych 2012-05-18 14:13:19
Uchwała nr XXXV/307/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Golczewo i jej jednostek organizacyjnych oraz wskazania organów do tego uprawnionych 2012-05-18 14:12:49
Uchwała nr XXXIV/292/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo, część obrębu Golczewo 7, działka 568 2012-05-18 14:12:18
Uchwała nr XXXIII/282/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej baneru i pieczęci Gminy Golczewo oraz zasad ich używania 2012-05-18 14:11:46
Uchwała nr XXXIII/281/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania przez niepubliczne przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego funkcjonujące na terenie gminy Golczewo, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Golczewo 2012-05-18 14:11:15
Uchwała nr XXXI/275/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 2012-05-18 14:10:40

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Schulz

Data wytworzenia:
18 maj 2012

Osoba dodająca informacje

Marcin Schulz

Data publikacji:
18 maj 2012, godz. 13:43

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
18 maj 2012, godz. 13:43