Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2011


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
22. Budowa elektrowni wiatrowej na działkach nr: 20/1, 32, 35/2 obręb Kretlewo, 54, 92, 93, 206/8, 203/14 obręb Niemica, 136 obręb Baczysław, 7 obręb Gadom, 271/1, 271/2, 271/3, 271/4 obręb Samlino (c.d.-lp. 5 z 2010 r.) 2011-12-02 09:58:26
21. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Golczewo na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku 2011-11-24 09:00:02
20. Budowa stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z powiązaniami SN 15 kV i n. n. 0,4 kV w miejscowości Golczewo w działkach nr 30/2, 30/13, 30/7, 31, 20, 587/2, 19/4 i 18/2 obręb 1 Golczewo 2011-11-16 12:27:03
19. Budowa stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z powiązaniami SN 15 kV i n. n. 0,4 kV w miejscowości Wysoka Kamieńska w działkach nr 549, 455, 439/13, 439/30, 622, 624, 359/3, 203/2, 349, 151/4, 152, 335, 352, 341, 333, 178/2, 157, 363/2, 623, 625, 348, 439/15, 439/4, 332/8, 132/1, 600, 442/11 obręb Wysoka Kamieńska oraz 49, 47, 24/1, 129, 24/2, 131 obręb Kozielice 2011-11-16 10:51:35
18. Budowa masztu do pomiaru kierunku i prędkości wiatru na działkach nr 57/1 i 57/2 obręb Dargoszewo 2011-11-07 13:24:06
17. Budowa kabla podziemnego o napięciu znamionowym 15kV wraz z linią światłowodową w miejscowościach Kłęby, Drzewica, Kłodzino, Sosnowice i Golczewo w działkach nr 170, 185, 184, 311, 312/2, 324 i 325 obręb Kłęby; nr 1 obręb Drzewca; nr 308 obręb Kłodzino; nr 259/5 obręb Sosnowice; nr 259/2, 418, 252/3 i 419 obręb 7 Golczewo 2011-10-13 15:52:46
16. Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Golczewo 2011-09-06 14:55:49
15. Przebudowa drogi wewnętrznej leśnej o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni twardej-droga nr 1 w Leśnictwie Dobropole, zlokalizowana na działkach nr 465, 484, 509/1 obrębu Wysoka Kamieńska 2011-08-17 13:32:44
14. Przebudowa drogi wewnętrznej leśnej o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni twardej-droga nr 2 w Leśnictwie Dobropole, zlokalizowana na działkach nr 429/2, 428/2, 427 i 441/1 obrębu Wysoka Kamieńska oraz 236,237, 238/1 obrębu Rekowo 2011-08-17 13:29:37
13. Przebudowa drogi wewnętrznej leśnej o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni twardej-droga nr 4 w Leśnictwie Stawno, zlokalizowana na działkach nr 474/3, 499 obrębu Kozielice oraz 502/1, 476/1, 475/3, 501/2 i 500/3 obrębu Wysoka Kamieńska 2011-08-11 14:27:55
12. Przebudowa drogi wewnętrznej leśnej o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni twardej-droga nr 3 w Leśnictwie Stawno, zlokalizowana na działkach nr 456 obrębu Kozielice, 476/2, 502/2, 476/1, 475/3 obrębu Wysoka Kamieńska 2011-08-11 14:23:25
11. Budowa 3 elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW na działkach 129, 136/1, 154/2, 154/2, 155, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2, 159, 160/1, 160/2, 169, 170, 184, 312/2, 325 i 326 obręb Kłęby. 2011-05-27 16:00:43
10. Budowa stacji tranformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami SN 15 kV i n. n. 0,4 kV w miejscowości Golczewo ul. Witosa, w działkach nr 500, 499/14, 499/24, 499/23, 501/8, 501/5, 501/4, 501/3, 501/2, 501/1, 501/14, 252/3 obręb 7 Golczewo oraz 129/4 obręb Sosnowice 2011-05-09 15:53:20
9. Obwieszczenie Burmistrza Golczewa o wyłożeniu do publiczego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2011-04-13 09:21:09
8. Ułożenie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV w miejscowości Golczewo obręb 4 ? działki nr 235/17, 235/18, 235/16, 235/14, 241/4, 133/19, 227, 133/12, 221/21, 221/19, 220/13, 220/14, 220/16, 701, 219,12, 700, 699/4, obręb 6 ? działki nr 269/4, 269/5, 270/15, 270/12, 268/22, 268/16, 268/3, 312, 467/10, 628/9, 628/19, 628/24, 628/20 2011-03-11 15:35:01
7. Budowa placu zabaw i boiska sportowego, w działce nr 216/21, obręb Niemica, jednostka ewidencyjna Gmina Golczewo 2011-02-22 15:36:19
6. Budowa kanalizacji sanitarnej PCV o śr. 200 mm i długości 335 m oraz śr. 160 mm i długości 23 m, w działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 61, 31, 30/7, 30/13 obręb 1 Golczewo 2011-02-21 15:31:27
5. Przełożenie części rurociągu melioracji szczegółowych na działkach o numerach ewidencji gruntu 42/3 i 259/1 obręb 4 Golczewo oraz przykrycie rowu melioracji szczegółowej rurociągiem na działkach o numerach ewidencji gruntu 41 i 203/1 obręb 4 Golczewo ? pomiędzy torowiskiem wąskotorowym a szerokotorowym 2011-02-16 15:30:43
4. Obwieszczenie Burmistrza Golczewa o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2011-02-15 13:17:54
3. Budowa kontenerowej kotłowni gazowej (o mocy 200 kW) na gaz płynny propan-butan, łącznie z instalacją przesyłu gazu i zbiornikami (o pojemności zbiorników 2 x 4 m3 = 8 m3) na gaz płynny, w działce nr 192/3, obręb Wysoka Kamieńska 2011-02-03 13:03:58
2. Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108 w km 17+801 w m Golczewo położonego na działkach: nr 266/1, 267 i 281 obrębu 3 Golczewo, nr 266 i 291/3 obrębu 5 Golczewo (c.d.-lp. 6 z 2009 r.) 2011-01-14 12:10:47
1. Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. 9 Maja w Golczewie w działkach o nr ewidencyjnych gruntu 61, 31, 30/7, 30/13 i 35/4 obręb 1 Golczewo(c.d. - lp. 25 z 2010 r.) 2011-01-10 08:10:13

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Schulz

Data wytworzenia:
10 sty 2011

Osoba dodająca informacje

Marcin Schulz

Data publikacji:
10 sty 2011, godz. 08:09

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
10 sty 2011, godz. 08:09