Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2013


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Nr XXXVII/226/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Golczewo 2014-02-17 14:38:05
Nr XXXVII/225/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2014-02-17 14:32:57
Nr XXXVII/223/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 2014-02-17 14:29:25
Nr XXXVII/222/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla gminy Golczewo na lata 2007-2010" wraz z przyjęciem "Planu Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na lata 2004-2015" 2014-02-17 14:25:21
Nr XXXIV/214/2013 z dnia 28 października 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Golczewo 2013-11-22 09:07:46
Nr XXXIV/213/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych 2013-11-22 09:03:34
Nr XXXIV/212/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Golczewo w 2014 r. 2013-11-22 08:58:18
Nr XXXIV/211/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2013-11-22 08:42:34
Nr XXXII/206/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sosnowice 2013-08-14 08:28:07
Nr XXXII/205/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Sosnowice 2013-08-14 08:24:31
Nr XXXII/204/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie odłączenia miejscowości Sosnowice z Osiedla Golczewo 2013-08-14 08:21:06
Nr XXX/192/2013 z dnia 17 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Golczewo 2013-08-14 07:56:57
Nr XXIX/190/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie statutu Gminy Golczewo 2013-04-19 08:34:45
Nr XXIX/186/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golczewo w 2013 r. 2013-04-19 08:33:22
Nr XXVIII/178/2013 z dnia 15 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-03-21 10:37:37
Nr XXVII/169/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Golczewo 2013-03-21 10:10:31
Uchwała Nr XXVI/165/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Golczewo 2013-01-23 09:12:54
Uchwała Nr XXVI/164/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golczewo 2013-01-23 09:03:33

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Zając

Data wytworzenia:
23 sty 2013

Osoba dodająca informacje

Magdalena Zając

Data publikacji:
23 sty 2013, godz. 09:01

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Zając

Data aktualizacji:
23 sty 2013, godz. 09:01