Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2013


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
20. Budowa fermy tuczu drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Mechowo gmina Golczewo, na działkach 181 i 300 obręb Mechowo 2014-02-07 15:42:54
19. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn. 0,4kV w miejscowości Wysoka Kamieńska 2013-12-20 09:05:16
18. Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej na ulicy 9 Maja w miejscowości Golczewo w działkach nr 58 i 61 obręb 1 Golczewo 2013-12-20 09:02:10
17. Rozbudowa istniejącej fermy tuczu drobiu (budowa 4 nowych kurników), zlokalizowanej w miejscowości Kłęby gmina Golczewo, na działkach 188/1 i 188/2 obręb Kłęby 2013-10-25 11:22:15
16. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Golczewo na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2018 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 2013-10-18 15:13:22
15. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV w miejscowości Golczewo - KS 58/2012 II etap w działkach nr 699/4, 698, 218/11, 216, 259/3, 552/3 obręb 4. 2013-09-17 11:49:01
14. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV w miejscowości Golczewo - KS 58/2012 I etap 2013-09-13 15:31:52
13. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV Mechowo - Ciesław oraz budowie stacji transformatorowych 15/0,4kV 2013-09-11 12:14:19
12. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV Upadły - Mechowo oraz budowie stacji transformatorowych 15/0,4kV 2013-09-11 08:53:25
11. Rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV Sosnowice - Leśniczówka oraz budowie stacji transformatorowych 15/0,4kV 2013-09-10 15:26:42
10. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV Golczewo - Sosnowice oraz budowie stacji transformatorowych 15/0,4kV 2013-09-09 15:44:22
9. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV w miejscowości Kłęby" - KS 43/2012 w działkach nr 257/1, 283, 257/3, 259, 119, 284, 47, 282, 296 obręb Kłęby. 2013-08-13 15:47:39
8. Rekultywacja nieczynnego, zamkniętego składowiska odpadów komunalnych o pow. 1,80 ha, na działce o numerze 12/4 obrębu Kłęby, gmina Golczewo 2013-06-13 13:07:51
7. Budowa sieci gazowej, rozdzielczej, średniego ciśnienia - De 40PE100 na działkach o nr ewidencyjnym 147 i 545/4 obręb 2 Golczewo 2013-06-12 10:47:37
6. Modernizacja układu zasilania energetycznego SN 15kV w m-ści Kozielice, Dargoszewo, Koplino. Budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN 15kV i linii światłowodowych oraz posadowieniu nowych słupowych i kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV na działkach położonych w obrębach: Kozielice - nr 24/2, 40, 73, 74/2, 74/3, 74/4, 78, 80, 81, 92, 125, 128, 131, 132/1, 132/4, 139; Dargoszewo - nr 27, 28, 38, 43, 44, 50, 65/1, 65/2, 66, 69/1, 69/4, 78, 81/1, 81/6, 96/1, 115/3, 2013-02-26 15:18:53
5. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr 12/13 obręb 3 Golczewo 2013-02-26 14:46:22
4. Dotyczy przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2013-02-15 14:58:57
3. Budowie stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z powiązaniami SN 15 kV i n. n. 0,4 kV w miejscowości Strzegowo, Wysoka Kamieńska na działkach położonych w obrębach: Strzegowo - nr 539/4, 37/4, 41/1, 45/5, 45/4, 17/1, 62, 60, 66, 22/3, 35, 19, 22/1, 36; Wysoka Kamieńska - nr 455, 313/1, 454, 539/8, 539/9 2013-02-12 13:23:34
2. Modernizacja układu zasilania energetycznego SN 15kV w m-ści Kozielice, Dargoszewo, Koplino. Budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN 15kV i linii światłowodowych oraz posadowieniu nowych słupowych i kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV na działkach położonych w obrębach: Kozielice - nr 24/2, 40, 73, 74/2, 74/3, 74/4, 78, 80, 81, 92, 125, 128, 131, 132/1, 132/4, 139; Dargoszewo - nr 27, 28, 38, 43, 44, 50, 65/1, 65/2, 66, 69/1, 69/4, 78, 81/1, 81/6, 96/1, 115/3, 2013-02-01 11:00:01
1. Budowa do 12 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą o mocy całkowitej 36 MW na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 527/1, 527/2, 527/3, 527/4 położonych w obrębie geodezyjnym Kozielice gmina Golczewo oraz na działkach oznaczonych nr 87/2, 87/3, 89/1, 89/2 oraz 91/2 położonych w obrębie geodezyjnym Śniatowo gmina Kamień Pomorski (c.d.-lp. 13 z 2012 r.) 2013-01-23 08:22:03

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Schulz

Data wytworzenia:
23 sty 2013

Osoba dodająca informacje

Marcin Schulz

Data publikacji:
23 sty 2013, godz. 08:20

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
23 sty 2013, godz. 08:20