Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2014


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
17. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia (SN) i łączy światłowodowych w teletechnicznej kanalizacji kablowej, łączących Farmę Wiatrową Kłęby z punktem odbioru energii na działce nr 156, obręb Kłęby, gmina Golczewo. 2014-10-07 13:42:57
16. Przebudowa układu zasilania energetycznego SN 15kV Wysoka Kamieńska-Golczewo. Budowa linii elektroenergetycznych kablowych nn. 0,4kV oraz posadowienie nowych urządzeń energetycznych, słupów linii napowietrznych, złączy i szaf kablowych itp. w celu wykonania powiązań liniowych istniejącej sieci nn. 0,4kV z nowymi stacjami transformatorowymi 15/0,4kV?. 23, 64, 65, 80/1, 82/2, 171/2, 173/3, 173/4, 189/1, 189/2 obręb Baczysław; 49, 58, 60, 70, 76/5, 77, 81/1 obręb Kretlewo; 54/7, 2014-09-30 12:12:51
15. Dotyczy przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2014-07-10 15:19:31
14. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia (SN) i łączy światłowodowych w teletechnicznej kanalizacji kablowej, łączących Farmę Wiatrową Kłęby z punktem odbioru energii. 2014-06-27 11:41:35
13. Rozbudowia elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i n.n. 0,4kV w miejscowości Samlino działki nr 128, 161, 117, 60/4, 61/3, 60/5, 61/4, 60/6, 282/6, 54/1, 104, 143, 16/5, 62/1 obręb Samlino; Golczewo obręb 1 działki nr 58, 69/1, 69/2, 68, 70/1, 70/2 - KS 47/12 2014-06-24 12:40:09
12. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV w miejscowości Kłęby działki nr 119, 148, 47, 284, 105, 95, 88 obręb Kłęby, Ronica działki nr 8, 2, 5, 3/3 obręb Ronica, Kłodzino nr 1, 35 obręb Kłodzino - KS 44/2012 2014-06-06 15:31:55
11. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV w miejscowości Golczewo obręb 1, działki nr 31, 61, 58, 62/3, 63, 48/5, 35/7 2014-06-06 15:29:50
10. Budowa gazociągu średniego ciśnienia w ul. Stary Tartak w miejscowości Golczewo w działkach nr 402/51 obręb 6 Golczewo, nr 410, 626/26 i 626/14 obręb 5 Golczewo 2014-06-04 15:19:12
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 14.04.2014 r. 2014-04-15 14:49:58
9. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, działka nr ewidencyjny 545/4 obręb 2 Golczewo. 2014-02-21 15:57:01
8. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV w miejscowości Kłęby w działkach nr 313, 317/4, 320, 346/1 2014-02-18 12:56:15
7. Budowa fermy tuczu drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Mechowo gmina Golczewo, na działkach 181 i 300 obręb Mechowo (c.d.-lp. 20 z 2013 r.) 2014-02-07 15:45:01
6. Modernizacja układu zasilania energetycznego SN 15kV w m-ści Kozielice, Dargoszewo, Koplino. Budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN 15kV i linii światłowodowych oraz posadowieniu nowych słupowych i kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV na działkach położonych w obrębach: Kozielice - nr 24/2, 40, 73, 74/2, 74/3, 74/4, 78, 80, 81, 92, 125, 128, 131, 132/1, 132/4, 139; Dargoszewo - nr 27, 28, 38, 43, 44, 50, 65/1, 65/2, 66, 69/1, 69/4, 78, 81/1, 81/6, 96/1, 115/3, 2014-02-07 15:30:46
5. Obwieszczenie Burmistrza Golczewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo w części obrębów ewidencyjnych Kłęby i Kłodzino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-01-24 15:24:57
4. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn. 0,4kV w miejscowości Wysoka Kamieńska w działkach 363/3 i 191/5 (c.d.-lp. 19 z 2013 r.) 2014-01-24 15:20:21
3. Modernizacja układu zasilania energetycznego SN 15kV w m-ści Kozielice, Dargoszewo, Koplino. Budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN 15kV i linii światłowodowych oraz posadowieniu nowych słupowych i kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV na działkach położonych w obrębach: Kozielice - nr 24/2, 40, 73, 74/2, 74/3, 74/4, 78, 80, 81, 92, 125, 128, 131, 132/1, 132/4, 139; Dargoszewo - nr 27, 28, 38, 43, 44, 50, 65/1, 65/2, 66, 69/1, 69/4, 78, 81/1, 81/6, 96/1, 115/3, 2014-01-16 11:14:24
2. Budowa elektrowni wiatrowej na działkach oznaczonych nr: 20/3, 20/4, 20/5 (wydzielonych z działki nr 20/1) i nr 32/1 (wydzielonej nr 32) położonych w obrębie geodezyjnym Kretlewo gmina Golczewo, na działkach nr 53/1 (wydzielonych z działki nr 53), nr 57/1 (wydzielonych z działki nr 57), nr 92/1 (wydzielonych z działki nr 92), 93/2 (wydzielonych z działki nr93) położonych w obrębie geodezyjnym Dargoszewo i na działce nr 136/1 (wydzielonych z działki nr136) w obrębie geodezyjny 2014-01-15 13:22:22
1. Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej na ulicy 9 Maja w miejscowości Golczewo w działkach nr 58 i 61 obręb 1 Golczewo 2014-01-03 14:50:41

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Zając

Data wytworzenia:
03 sty 2014

Osoba dodająca informacje

Magdalena Zając

Data publikacji:
03 sty 2014, godz. 14:49

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Zając

Data aktualizacji:
03 sty 2014, godz. 14:49