Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2015


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
17. Wydobycie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża Kłodzino III, położonego na części nieruchomości o numerze działki 318/4 w obrębie ewidencyjnym Kłodzino, gm. Golczewo 2015-10-30 15:25:29
16.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Golczewo 2015-10-29 14:44:39
15. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV polegająca na budowie i przebudowie kablowych sieci elektroenergetycznych 15kV i 0,4kV oraz budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV w obrębie Upadły, Wołowiec, Mechowo oraz Golczewo 2015-09-10 13:59:21
14. Adaptacja budynków gospodarczych na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na działce nr 552/3 obrębu 4 Golczewo 2015-08-28 15:50:52
13. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Budowa stacji transformatorowej 15kV/0,4 kV, linii kablowej 15 kV, sieci rozdzielczej 0,4kV. Sosnowice - Błotno - Grabin 2015-08-25 15:25:16
12. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej, budowa stacji transformatorowej 15kV/0,4 kV, linii kablowej 15 kV, sieci rozdzielczej 0,4kV" - obręby: Golczewo 2, Golczewo 7 i Sosnowice 2015-07-27 15:06:06
11. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Budowa stacji transformatorowej 15kV/0,4 kV, linii kablowej 15 kV, sieci rozdzielczej 0,4kV, Sosnowice - Unibórz 2015-07-17 11:05:56
10. Dotyczy przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (c.d.-lp. 15 z 2014 r.) 2015-07-03 13:22:47
9. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV w miejscowości Golczewo - KS 58/2012 II etap 2015-06-24 14:47:35
8. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Stacja transformatorowa 15kV/0,4 kV, linia kablowa 15 kV, sieć rozdzielcza 0,4kV. Golczewo, Sosnowice 2015-06-12 15:25:45
7. Adaptacja budynków gospodarczych na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na działce nr 552/3 obrębu 4 Golczewo 2015-05-20 12:49:08
6. Budowa drogi Gminy Golczewo w m. Kłęby (Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w m. Kłęby gmina Golczewo) 2015-04-29 08:50:29
5. Budowa sieci wodociągowej Kłęby - Golczewo - wodociąg spinający 2015-04-28 14:27:24
4. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Budowa stacji transformatorowych 15kV/0,4 kV, linii kablowej 15 kV, sieci rozdzielczej 0,4kV: Mechowo, Konary, Krzepocin 2015-04-28 14:19:42
3. Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej istniejącą sieć wodociągową w miejscowości Golczewo z istniejącą siecią wodociągową w miejscowości Kłęby na działkach nr 670; 382/65; 672; 382/5; 561/7; 561/8 obręb 5 Golczewo oraz 284 i 259 obręb Kłęby 2015-03-26 14:54:33
2. Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej istniejącą sieć wodociągową miasta Golczewo z istniejącą siecią wodociągową w miejscowości Kłęby na działkach nr 670 obrębu 3 Golczewo i 284 obrębu Kłęby 2015-02-27 14:05:34
1. Rozbudowa sieci 0,4kV i 15kV oraz budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV w obrębach Wołowiec, Upadły oraz Mechowo, gm. Golczewo 2015-02-12 15:55:55
Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2015-02-04 12:37:20

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Zając

Data wytworzenia:
04 lut 2015

Osoba dodająca informacje

Magdalena Zając

Data publikacji:
04 lut 2015, godz. 12:35

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Zając

Data aktualizacji:
04 lut 2015, godz. 12:35