Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2017


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dot. fermy tuczu drobiu w Mechowie) 2017-12-14 15:51:54
15. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo dla terenów położonych w obrębach Mechowo, Samlino i 5 Golczewo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2017-12-13 15:30:16
14. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV, linia kablowa 15 kV, sieć rozdzielcza 0,4 kV. Golczewo 2017-12-06 15:30:47
13. Budowia gazociągu średniego ciśnienia dn63PE w ul. Miodowej i w ul. Witosa w m-ści Golczewo 2017-11-20 15:27:32
12. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - określenie zasad zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicami: Szkolną, Ogrodową, Osiedle Robotnicze i Witosa, przeznaczonych w części jako tereny pod zieleń parkową, sport i rekreację oraz w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 2017-11-06 11:05:57
11. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2017-10-23 15:50:35
10. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej działka nr ewidencyjny gruntu 545/48 obręb 2 Golczewo 2017-10-05 11:30:04
9. Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 442/22 obręb Wysoka Kamieńska, gm. Golczewo, nr projektu: KAM0601A 2017-09-28 13:04:20
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego 2017-09-14 13:34:18
7. OBWIESZCZENIE Burmistrza Golczewa z dnia 25 sierpnia 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo w obrębach Samlino i Wołowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-08-25 13:34:03
6. Studium uwarunkowańi i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo dot. zmiany przeznaczenia terenów rolniczych pod tereny produkcji rolniczej w obrębie Mechowo 2017-07-21 09:12:15
5. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40PE, celem podłączenia do sieci gazowej mieszkańców pobliskich działek. 2017-05-17 15:23:35
4. Program Ochrony Środowiska dla gminy Golczewo na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 2017-04-11 13:04:52
3. Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Golczewo na rok 2017. 2017-02-20 12:58:02
2. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo dla terenów położonych w obrębach Mechowo, Samlino i 5 Golczewo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2017-01-11 13:34:56
1. Budowa fabryki resorów na działce nr 535 obrębu 2 Golczewo 2017-01-05 15:46:25

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Schulz

Data wytworzenia:
05 sty 2017

Osoba dodająca informacje

Marcin Schulz

Data publikacji:
05 sty 2017, godz. 15:43

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
05 sty 2017, godz. 15:43