Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2019


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
20. Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Nowogard - Golczewo 2019-11-22 12:36:31
19. Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Golczewo 3 oraz stacji transformatorowej rozdzielczej SN/110kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 4/5 oraz 4/12 obręb Ronica, gmina Golczewo, powiat kamieński, woj. zachodniopomorskie. 2019-11-21 15:25:13
18. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Golczewo 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działek nr 110,11,117 oraz 121 obrębu 0013 Kłęby, gmina Golczewo, powiat kamieński, woj. zachodniopomorskie. 2019-10-21 14:36:19
17. Budowa farmy fotowoltaicznej "Golczewo I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kłodzino, gmina Golczewo, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie zlokalizowanej na działce 313 obrębu ewidencyjnego Kłodzino. 2019-10-17 15:12:31
16. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej PV Golczewo, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placów i dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działce 31/1 obręb 0004 Dargoszewo, gmina Golczewo, powiat kamieński, woj. zachodniopomorskie. 2019-10-17 15:08:05
Polowania na terenie gminy Golczewo 2019-10-15 14:30:10
Polowania na terenie gminy Golczewo 2019-10-15 14:30:03
15. Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Nowogard - Golczewo 2019-10-10 10:28:56
Polowania na terenie gminy Golczewo 2019-10-09 11:00:07
14. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-10-03 10:31:13
Polowania na terenie gminy Golczewo w obwodzie łowieckim nr 35 2019-09-27 15:15:26
Polowania na terenie gminy Golczewo w obwodzie łowieckim nr 58 2019-09-27 15:14:02
Polowania na terenie obwodu łowieckiego nr 57 obejmującego tereny geodezyjne: Kłęby, obr. 5 Golczewo, Ronica, Drzewica i Kłodzino 2019-09-11 12:22:46
13. Przebudowa mostu nad rzeką Wołczenicą w miejscowości Kozielice w ciągu drogi powiatowej 1027Z 2019-08-29 12:50:07
12. Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Bukowej w miejscowości Golczewo, w działce o numerze geodezyjnym 382/58 obręb 0005 Golczewo, gm. Golczewo 2019-08-20 13:12:21
11. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo dla terenów położonych w obrębach: Wysoka Kamieńska, Baczysław, Kretlewo, Gadom, Ronica, Kłęby, Sosnowice, Kłodzino oraz 2, 5, 6 i 7 miasta Golczewo 2019-08-01 09:45:54
10. Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Słonecznej w miejscowości Golczewo, w działce o numerze geodezyjnym 545/48 obręb 0002 Golczewo, gm. Golczewo 2019-07-26 13:48:22
9. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo w obrębie Samlino 2019-07-22 08:58:33
8. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowaną na działkach nr 6/2, 6/3 i 5/1 obrębu Kretlewo 2019-05-23 15:08:49
7. Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Osiedle Zdrojowe w miejscowości Golczewo, w działkach o numerach geodezyjnych: 702, 221/19, 221/21, 133/12, 133/19, 133/20 i 227 obręb 0004 gm. Golczewo 2019-04-30 11:11:22
6. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - gazyfikacja miejscowości Kłęby, gmina Golczewo 2019-04-12 10:48:43
5. Budowa na działce nr 589 obrębu 1 Golczewo ujęcia wód podziemnych ze stacją uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby istniejącego zakładu uboju i przetwórstwa drobiu należącego do MADAMA Sp. z o. o. w Golczewie przy ul. Niepodległości 43 2019-03-01 11:02:00
4. Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Szkolnej w m-ści Golczewo, gm. Golczewo, w działkach o numerach ewidencyjnych 370/2 obręb 0005 Golczewo i 332/9 obręb 0006 Golczewo. 2019-02-05 09:48:15
3. OBWIESZCZENIE Burmistrza Golczewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo obręb Mechowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-01-23 15:24:20
2. Wydobywanie kopalin - piasku ze złoża Wysoka Kamieńska IV 2019-01-21 15:43:28
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 15 stycznia 2019 r. 2019-01-16 15:58:17
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 10 stycznia 2019 r. 2019-01-11 14:42:36
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 10 stycznia 2019 r. 2019-01-11 14:42:26
1. Budowa zespołu hal produkcyjnych z magazynami i biurami (c.d.-lp. 7 z 2018 r.) 2019-01-08 11:38:12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Schulz

Data wytworzenia:
08 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Marcin Schulz

Data publikacji:
08 sty 2019, godz. 11:37

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
08 sty 2019, godz. 11:37