Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2022 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
21. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Kretlewo o mocy do 22 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem na działce nr 98/2 obręb 0007 Kretlewo, gmina Golczewo. 2022-12-22 14:34:28
20. Budowa do trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 3 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o nr ewidencyjnym nr 16 obręb 0013 Kłęby, gmina Golczewo 2022-12-21 14:23:09
19. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na działkach o numerach ewidencyjnych dz.nr ewid.461/1, 462/1, 461/2 w obrębie Golczewo, Golczewo-miasto, powiat kamieński woj. zachodniopomorskie 2022-11-09 10:25:04
18. Budowa rozdzielni sieciowej 110 KV RS Ronica wraz z infrastrukturą towarzyszącą i włączeniem do istniejącej linii 110 kV relacji Recław-Golczewo”, na terenie części działek nr 4/22 i 4/23 obręb 0012 Ronica, gm. Golczewo 2022-11-08 14:15:58
17. Budowa obiektu liniowego - sieci wodociągowej, na działkach nr: 31, 61, i 58 obręb 0001 Golczewo, gm. Golczewo. 2022-10-21 12:02:06
16. Obwieszczenia o polowaniach zbiorowych na terenie Gminy Golczewo 2022-10-05 14:10:13
15. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działce o nr ewid. 57 w obrębie Golczewo 2022-10-03 13:47:08
14. Budowa kabla elektroenergetycznego SN-15 kV wraz z linią światłowodową, łączącego farmę PV Drzewica 1,6 MW z GPZ Golczewo 2022-09-20 13:45:42
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 9 września 2022 r. informujące społeczeństwo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowaną w całości lub etapowo na działce nr 605 obręb Golczewo, gmina Golczewo 2022-09-09 14:01:03
13. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce ewidencyjnej nr 15, obręb Kłęby, gmina Golczewo. 2022-08-30 13:42:50
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 29 sierpnia 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-08-29 14:57:05
12. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działek nr 16/12, 16/13 w obrębie Kretlewo, gmina Golczewo. 2022-08-04 13:15:55
11. Budowa farmy fotowoltaicznej "Golczewo I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kłodzino, gmina Golczewo, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie zlokalizowanej na działce 313 obrębu ewidencyjnego Kłodzino (dot. lp. 17 z 2019 r.) 2022-07-14 12:47:40
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1032Z na odcinku Mechowo – Wołowiec na działkach nr 289,392 - obręb 0009 Mechowo i 150 - obręb 0010 Wołowiec 2022-05-13 13:14:49
8. Budowa do trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 3 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonych na działce nr 16 w obrębie Kłęby, gmina Golczewo, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. 2022-03-29 15:06:26
7. Budowa 1-13 instalacji fotowoltaicznych pn. SAMLINO na terenie działek nr ewid. 96 obręb Samlino oraz 50/10 obręb Niemica o mocy do 13 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą z uwzględnieniem etapowania. 2022-03-24 08:54:54
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 28 lutego 2022 r. o wydanej decyzji nr 11/2022 o warunkach zabudowy 2022-02-28 12:48:24
6. Budowa do 18 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 23/8 w obrębie Kłęby w Gminie Golczewo (cd.-lp. 13 z 2021 r.) 2022-02-14 15:54:18
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 7 lutego 2022 r. - dot. projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpieliska 2022-02-07 15:05:19
5. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynków usługowo-handlowych na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie, na działkach nr 571/3 i 273/15 obręb 0003 Golczewo 2022-02-07 14:10:00
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 19 stycznia 2022 r. o wydanej decyzji o warunkach zabudowy 2022-01-19 13:26:54
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 13 stycznia 2022 r. o wydanej decyzji o warunkach zabudowy 2022-01-13 15:14:19
4. Posadowienie wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 3000 sztuk o łącznej mocy do 1 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników i transformatorów na części działki ewidencyjnej nr 15 obręb Kłęby, gmina Golczewo 2022-01-10 12:54:58
3. Posadowienie wolnostojących paneli słonecznych w ilości do 3000 sztuk o łącznej mocy do 1 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników i transformatorów na działce nr 15 obręb 0013 Kłęby, gmina Golczewo (cd.-lp. 10 z 2021 r.) 2022-01-10 12:42:35
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 3 stycznia 2022 r. - polowania zbiorowe na terenie Gminy Golczewo w obwodzie łowieckim nr 36 2022-01-04 13:39:46
2. Budowa obiektu liniowego sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej na działkach nr: 241/4 obręb 004 Golczewo, 243 obręb 0006 Golczewo, 147, 259/9, 545/48 obręb 0002 Golczewo, gm. Golczewo(cd.-lp. 11 z 2021 r.) 2022-01-03 14:55:44
1. Budowa obiektu liniowego sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej na działkach nr: 254/12, 259/7 obręb 002 Golczewo, 554/1, 613, 259/3 obręb 0004 Golczewo, gm. Golczewo (cd.-lp. 12 z 2021 r.) 2022-01-03 14:52:51

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Schulz

Data wytworzenia:
03 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Marcin Schulz

Data publikacji:
03 sty 2022, godz. 14:48

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
03 sty 2022, godz. 14:48