Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dane teleadresowe

Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
tel.   (91) 38 60 127, (91) 32 25 131 lub (91) 38 60 593
faks (91) 38 60 123
e-mail: urzad@golczewo.pl
ESP ePUAP /0358fxutj3/SkrytkaESP


Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 -  15.30

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od godziny 16.00 do godziny 17.00.
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, obywateli przyjmuje się także w godzinach
od godziny  16.00 do godziny 17.00 w najbliższym dniu roboczym.

W 2024 r. obowiązuje grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Golczewie ustalony przez Przewodniczącego Rady
(dostęp grafiku po wybraniu linku: DYŻURY RADNYCH W 2024 R.)
(podstawa prawna: art. 253 § 1 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego)

Dostęp do jawnych dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Gminę Golczewo,
które nie zostały umieszczone w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej, odbywa się w godzinach pracy Urzędu.
(podstawa prawna: § 10 ust. 3 pkt 3 Statutu Gminy Golczewo)

Dostęp do uzyskania wglądu i pobrania aktów prawnych w postaci elektronicznej w Urzędzie jest możliwy
na stanowisku komputerowym, które mieści się na korytarzu na parterze.

Wydruk aktu prawnego jest możliwy za opłatą zgodnie z zarządzeniem nr 46/2013 Burmistrza Golczewa 
z dnia 28 czerwca 2013 r. >>>Link do treści zarządzenia<<  >>>Link do treści zarządzenia<< 

 

 

 

                            Rachunek bankowy Gminy Golczewo:

                                GMINA GOLCZEWO UL. ZWYCIĘSTWA 23 72-410 GOLCZEWO
                               
Nazwa banku: BANK SPÓŁDZIELCZY  W GRYFICACH  ODDZIAŁ  GOLCZEWO
                                Nr r-ku:         02 9376 1011 2004 0004 0934 0001

  

  Dane do faktury VAT:

     Gmina Golczewo
     ul. Zwycięstwa 23
     72-410 Golczewo
   NIP:  986-015-70-36
 

 

 

 Stanowiska pracy i pracownicy:
 
- Urząd Stanu Cywilnego (USC):
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Iwona Adamowicz
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Mirosław Hnatów
                                         pokój nr 1,  parter,
                                         nr tel. miejskiego  (91) 32 25 146
                                         usc@golczewo.pl
 

 - stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, informatyzacji i dowodów osobistych (ZDG):
    Marcin Schulz               pokój nr 2,  parter,
                                           nr tel. miejskiego  (91) 32 25 144
 

- stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat (FWP):
   Magdalena Przygodzka, pokój nr 5, parter,
                                             nr tel. miejskiego  (91) 32 25 155  

   - stanowisko pracy ds. wymiaru i egzekucji podatków i opłat (FWE):
   Danuta Bęgowska-Major   pokój nr 5, parter,
                                            nr tel. miejskiego  (91) 32 25 155  


                        - stanowisko pracy ds. księgowości podatków i opłat (FKP):
   Renata Dziewierska,      pokój nr 5, parter,
                                             nr tel. miejskiego  (91) 32 25 155

- główna księgowa (FGK):
   Weronika Pabianek,       pokój nr 6, parter,
                                            nr tel. miejskiego  (91) 32 25 156
                              

- stanowisko pracy ds. finansowo-księgowych (FFK):
   Joanna Graczyk             pokój nr 6, parter,
                                            nr tel. miejskiego  (91) 32 25 153
                                               

- stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej (FKB):
   Monika Szymanek,         pokój nr 6, parter
                                            nr tel. miejskiego  (91) 32 25 153
 

- stanowisko pracy ds. kancelaryjno-administracyjnych (AS):
 Magdalena Lisiczko   pokój nr 8,  I piętro,
                                         nr tel. miejskiego  (91) 38 60 127
                 

- stanowisko pracy ds. kadr (AK):
  Danuta Krupa              pokój nr 11,  I piętro,
                                         nr tel. miejskiego  (91) 32 25 133

- stanowisko pracy ds. obsługi Rady Miejskiej (AO): 
   Magdalena Zając,        pokój nr 12, I piętro
                                         nr tel. miejskiego  (91) 32 25 142
             

- stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego (ZPP): 
   Elżbieta Bednarczyk,   pokój nr 15,  I piętro,
                                          nr tel. miejskiego  (91) 32 25 140
              

- stanowisko pracy ds. inwestycji i budownictwa (ZBI): 
    Jarosław Zalewski        pokój  nr 15,   I piętro,
                                         nr tel. miejskiego  (91) 32 25 136

           

- stanowisko pracy ds. ochrony środowiska (ZOS):   
   Maria Małysza,       pokój  nr 15,   I piętro,
                                        nr tel. miejskiego  (91) 32 25 136
                   
 

- stanowisko pracy ds. promocji gminy i spraw społecznych (ZPS):
  Aleksandra Kołodziej         pokój nr 16,  I piętro
                                            nr tel. miejskiego  (91) 32 25 138
             
 

- stanowisko pracy ds. funduszy i zamówień publicznych (ZZF):                                     
   Aleksandra Lisiczko    pokój nr 16,   I piętro
                                          nr tel. miejskiego  (91) 32 25 138
                
 

- stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami (ZMK):
   Agnieszka Miśkiewicz  pokój nr 17, I piętro,
                                           nr tel. miejskiego  (91) 32 25 139
   

- stanowisko pracy ds. nieruchomości gminnych (ZNG):
   Katarzyna Orłow-Jankowicz  pokój nr 17, I piętro,
                                           nr tel. miejskiego  (91) 32 25 139

      - stanowisko pracy ds. mienia komunalnego (ZZG):
                                         pokój nr 17, I piętro,
                                           nr tel. miejskiego  (91) 32 25 139 

- stanowisko pracy ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i oświaty (ZOL): 
   Ireneusz Wilk,                pokój nr 18,  I piętro,
                                           nr tel. miejskiego  (91) 32 25 137
                 

Gospodarka odpadami komunalnymi
Golczewo ul. Zwycięstwa 25
- dostęp: wejściem głównym do budynku, w którym mieści się przychodnia zdrowia
                (SPZOZ Golczewo) i OPS Golczewo, a następnie w lewo (do końca korytarza)

- stanowisko pracy ds. odpadów komunalnych (ZGO):
   Dariusz Niemczycki
                                         nr tel. miejskiego  (91) 32 12 931
     

- stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpożarowej (ZPB): 

   Dariusz Niemczycki    nr tel. miejskiego  (91) 32 12 931

                           

- stanowisko pracy ds. księgowości opłat za odpady komunalne (FOK):
  Agnieszka Kalinowska         nr tel. miejskiego  (91) 32 12 931 
                                
                                           

 


 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
29 kwi 2008

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu BIP

Data publikacji:
10 wrz 2007, godz. 16:22

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
04 cze 2024, godz. 09:59