Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 poz. 1469, 1852) Burmistrz Golczewa informuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Golczewo, o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na okres od 01.03.2024 r. do 28.02.2025 r.
Mając na uwadze powyższe właściciele nieruchomości niezamieszkałych w terminie 60 dni od daty zamieszczenia niniejszej informacji w Biuletynie informacji Publicznej, mają możliwość na:
1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.
W pisemnym oświadczeniu właściciel nieruchomości niezamieszkałej wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz dołącza do oświadczenia kopie tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.
Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

BURMISTRZ
Maciej Zieliński

Zawiadomienie zostało udostępnione na Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 15 listopada 2023 r.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
CCF 000088 (PDF, 518.79Kb) 2023-11-15 14:01:25 9
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dariusz Niemczycki

Data wytworzenia:
15 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Schulz

Data publikacji:
15 lis 2023, godz. 14:01

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
15 lis 2023, godz. 14:01