Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 16 listopada 2023 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOLCZEWA
z dnia 16 listopada 2023 r.

Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.) w związku art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r, poz. 1094 ze zm.) ustawy  zawiadamiam, że na wniosek osoby fizycznej wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie przedłużenia terminu ważności decyzji Burmistrza Golczewa z dnia 30 sierpnia 2018 r. znak ZOS.6220.2.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża „Wysoka Kamieńska III” na terenie działek 294/3, 294/4, 294/5, 294/6, 294/7, 294/8, 294/9, 294/10, 294/11, 294/12, 421 obręb Wysoka Kamieńska, gmina Golczewo, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. 
Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 K. p. a. zawiadamiam, że zostały zebrane niezbędne materiały w sprawie wydania przedłużenia ww. decyzji.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym w terminie do 08.12.2023 r. Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo, pok. nr 15 w godz. 8.00-15.00.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golczewie (www.bip.golczewo.pl) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golczewie.
Data publicznego obwieszczenia: 16 listopada 2023 r. 

BURMISTRZ
Maciej Zieliński
 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
obwieszczenie (PDF, 515.06Kb) 2023-11-16 12:24:10 4
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maria Małysza

Data wytworzenia:
16 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Schulz

Data publikacji:
16 lis 2023, godz. 12:24

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
16 lis 2023, godz. 12:24