Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

w 2007 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr IX/024/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy długu publicznego załączonej do budżetu Gminy Golczewo na 2007 r. 2014-01-02 11:41:57
Projekt budżetu Gminy Golczewo na 2007 r. 2007-08-07 12:37:29
Zarządzenie nr 12/07 Burmistrza Golczewa z 29 stycznia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2007 r. 2014-01-02 13:09:27
Uchwała nr III/15/06 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2007 r. 2007-08-07 12:35:55
Zarządzenie nr 27/07 Burmistrza Golczewa z 19 lutego 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Golczewo i planów finansowych na 2007 r. 2014-01-02 13:14:29
Uchwała nr IV/34/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie przyznania dotacji nowo tworzonemu zakładowi budżetowemu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 2014-01-02 12:44:53
Uchwała nr IV/33/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie przyznania dotacji nowo tworzonemu zakładowi budżetowemu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 2014-01-02 12:38:02
Informacja z wykonania budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2007 r. 2014-01-05 15:13:56
Zarządzenie nr 52/07 Burmistrza Golczewa z 30 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2007 r. 2014-01-02 14:35:45
Uchwała nr VII/64/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Golczewo, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku 2014-01-02 14:34:11
Uchwała nr VII/63/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 2014-01-02 14:24:20
Uchwała nr VII/62/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. "Zlokalizowanie i likwidacja nielegalnych składowisk śmieci w Gminie Golczewo" 2014-01-02 14:20:26
Uhcwała nr VII/61/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2007 r. 2014-01-02 14:14:13
Uchwała nr VII/60/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2014-01-02 14:05:57
Uchwała nr VII/59/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2007 r. 2014-01-02 14:03:56
Zarządzenie nr 43/07 Burmistrza Golczewa z 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2007 r. 2014-01-02 13:58:35
Uchwała nr VI/54/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Golczewo oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych 2014-01-02 13:54:25
Zarządzenie nr 37/07 Burmistrza Golczewa z 31 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2007 r. 2014-01-02 13:33:05
Zarządzenie nr 36/07 Burmistrza Golczewa z 30 marca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2007 r. 2014-01-02 13:26:05
Uchwała nr V/47/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2007 r. 2014-01-02 13:05:44
Uchwała nr V/46/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2007 r. 2014-01-02 12:58:04
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2007 r. 2014-01-02 16:54:42
Uchwała nr XIII/120/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 kwietnia 2008 r. - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Golczewa za 2007 r. 2014-01-02 16:47:06
Zarządzenie nr 79/07 Burmistrza Golczewa z 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2007 r. 2014-01-02 16:32:46
Zarządzenie nr 78/07 Burmistrza Golczewa z 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2007 r. 2014-01-02 16:30:53
Uchwała nr X/87/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2007 r. 2014-01-02 16:25:50
Zarządzenie nr 73/07 Burmistrza Golczewa z 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2007 r. 2014-01-02 16:12:35
Zarządzenie nr 72/07 Burmistrza Golczewa z 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2007 r. 2014-01-02 15:58:34
Uchwała nr IX/86/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2007 r. 2014-01-02 15:23:54
Zarządzenie nr 68/07 Burmistrza Golczewa z 20 listopada 2007 r. w sprawie procedury opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013 2014-01-02 15:20:50
Zarządzenie nr 66/07 Burmistrza Golczewa z 30 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2007 r. 2014-01-02 15:16:10
Zarządzenie nr 65/07 Burmistrza Golczewa z 30 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2007 r. 2014-01-02 15:14:29
Uchwała nr VIII/72/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 września 2007 r.w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2007 r. 2014-01-02 14:51:07
Uchwała nr VIII/71/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2007 r. 2014-01-02 14:46:37
Zarządzenie nr 58/07 Burmistrza Golczewa z 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2007 r. 2014-01-02 14:39:00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
03 sie 2007

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu BIP

Data publikacji:
03 sie 2007, godz. 15:40

Osoba aktualizująca informacje

Ireneusz Wilk

Data aktualizacji:
13 cze 2014, godz. 16:32