Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

w 2008 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr CLXXXVII/500/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2008 r. 2014-01-03 09:19:06
Uchwała Nr CLXXXVII/499/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 10 grudnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu budżetowego, wykazanych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2008 r. 2014-01-02 20:19:54
Projekt budżetu Gminy Golczewo na 2008 r. 2014-01-02 20:17:54
Uchwała nr XI/108/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2008 r. 2014-01-05 16:23:42
Nr X/89/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Golczewo na rok 2008 2014-01-02 16:36:21
Zarządzenie nr 67/08 Burmistrza Golczewa z 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 19:23:02
Zarządzenie nr 66/08 Burmistrza Golczewa z 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 19:21:52
Uchwała nr XVIII/170/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2008 r. 2014-01-05 19:14:16
Uchwała nr XVIII/164/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Zespole Szkół Publicznych w Golczewie 2014-01-05 19:13:00
Uchwała nr XVIII/163/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Golczewie 2014-01-05 19:06:58
Zarządzenie nr 64/08 Burmistrza Golczewa z 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 19:03:38
Zarządzenie nr 63/08 Burmistrza Golczewa z 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 19:02:18
Uchwała nr XVII/160/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2008 r. 2014-01-05 19:00:28
Zarządzenie nr 58/08 Burmistrza Golczewa z 21 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 18:57:07
Zarządzenie nr 57/08 Burmistrza Golczewa z 31 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 18:55:56
Zarządzenie nr 54/08 Burmistrza Golczewa z 2 października 2008 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Golczewa w sprawie procedury opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013 2014-01-05 18:47:52
Zarządzenie nr 53/08 Burmistrza Golczewa z 30 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 18:44:36
Zarządzenie nr 52/08 Burmistrza Golczewa z 30 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 18:43:15
Uchwała nr XVI/152/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2008 r.w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2008 r. 2014-01-05 18:38:38
Uchwała nr XVI/151/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie określenia zasad udzialania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-01-05 18:36:45
Uchwała nr XVI/150/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Golczewo oraz jej jednostek organizacyjnych, do ktorych nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organow do tego uprawnionych 2014-01-05 18:33:35
Zarządzenie nr 50/08 Burmistrza Golczewa z 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia procedur związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem i zasad wykonywania kontroli finansowej 2014-01-05 18:31:45
Zarządzenie nr 45/08 Burmistrza Golczewa z 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 18:30:16
Zarządzenie nr 43/08 Burmistrza Golczewa z 27 sierpnia 2008 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Golczewo na 2009 r. 2014-01-05 18:28:37
Informacja z wykonania budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2008 r. 2014-01-05 18:20:58
Zarządzenie nr 42/08 Burmistrza Golczewa z 8 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 18:19:00
Zarządzenie nr 35/08 Burmistrza Golczewa z 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 18:17:04
Zarządzenie nr 34/08 Burmistrza Golczewa z 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 18:15:48
Uchwała nr XIV/135/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budzecie Gminy Golczewo na 2008 r. 2014-01-05 18:12:52
Uchwała nr XIV/134/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowgo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie, gminnych instytucji kultury oraz gminnych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw za pierwsze półrocze 2008 r. i w latach następnych 2014-01-05 18:11:46
Zarządzenie nr 30/08 Burmistrza Golczewa z 30 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 18:09:46
Zarządzenie nr 29/08 Burmistrza Golczewa z 30 maja 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 18:07:59
Zarządzenie nr 28/08 Burmistrza Golczewa z 12 maja 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 17:57:31
Uchwała nr XIII/122/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia z 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2008 r. 2014-01-05 17:56:52
Uchwała nr XIII/121/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Golczewo za pierwsze półrocze 2008 r. i lata następne 2014-01-05 17:41:47
Zarządzenie nr 23/08 Burmistrza Golczewa z 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 17:41:33
Zarządzenie nr 22/08 Burmistrza Golczewa z 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 17:41:23
Zarządzenie nr 16/08 Burmistrza Golczewa z 31 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 17:41:15
Zarządzenie nr 15/08 Burmistrza Golczewa z 31 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 17:41:08
Zarządzenie nr 14/08 Burmistrza Golczewa z 21 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 17:41:02
Zarządzenie nr 11/08 Burmistrza Golczewa z 29 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 17:40:54
Zarządzenie nr 10/08 Burmistrza Golczewa z 29 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 16:26:14
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2008 r. 2009-07-03 15:04:58

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ireneusz Wilk

Data wytworzenia:
06 paź 2008

Osoba dodająca informacje

Ireneusz Wilk

Data publikacji:
06 paź 2008, godz. 14:55

Osoba aktualizująca informacje

Ireneusz Wilk

Data aktualizacji:
13 cze 2014, godz. 16:32