Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

w 2011 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr LXXXV/276/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości zmiany planowanej kwoty długu publicznego Gminy Golczewo na lata 2011-2022 2011-06-06 09:25:36
Uchwała Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2011-2022 2011-04-13 14:16:36
Uchwała Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2011 2011-04-13 14:15:03
Uchwała nr VIII/49/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2011-01-27 14:23:39
Uchwała nr VIII/48/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Golczewo na lata 2011-2022 2011-01-27 14:20:22
Uchwała nr CXLV/490/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2010-12-22 12:05:00
Uchwała nr CXLV/491/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Golczewo o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2022 2010-12-22 12:02:48
Projekt budżetu Gminy Golczewo na 2011 r. 2010-12-14 15:25:12
Zarządzenie nr 10/11 Burmistrza Golczewa z 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-23 00:32:26
Uchwała Nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Golczewo środków stanowiących fundusz sołecki na 2012 r. 2014-01-23 00:41:24
Zarządzenie Nr 26/2011 Burmistrza Golczewa z 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-23 00:38:13
Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Golczewiwe z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2011-04-13 14:21:17
Zarządzenie Nr 30/2011 Burmistrza Golczewa z 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2014-01-23 00:51:24
Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Golczewa z 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2014-01-23 00:48:28
Uchwała Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2011 2011-04-13 14:23:07
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie oraz Gminnego Ośrodka kultury i Sportu w Golczewie za I półrocze 2011 r. 2014-01-24 16:55:38
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo za I półrocze 2011 r. 2014-01-24 16:52:25
Informacja Burmistrza Golczewa z wykonania budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2011 r. 2014-01-24 12:25:15
Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Golczewa z 1 września 2011 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2021 2014-01-24 12:23:48
Zarządzenie Nr 65/2011 Burmistrza Golczewa z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 12:10:40
Zarządzenie Nr 64/2011 Burmistrza Golczewa z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 12:07:46
Zarządzenie Nr 61/2011 Burmistrza Golczewa z 23 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z kortu tenisowego w Golczewie 2014-01-24 12:06:15
Zarzadzenie Nr 57/2011 Burmistrza Golczewa z 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 12:03:36
Zarządzenie Nr 50/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 11:33:44
Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Golczewa z 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 11:19:00
Zarządzenie Nr 48/2011 Burmistrza Golczewa z 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 11:04:40
Uchwała Nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2014-01-24 10:56:26
Uchwała Nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2011-2022 2014-01-24 10:55:04
Uchwała Nr X/50/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0027Z i 0048Z - budowa ciągu pieszego w m. Dargoszewo - Kozielice" 2014-01-24 10:53:12
Uchwała Nr X/49/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo za pierwsze półrocze 2011 r. i lata następne 2014-01-24 10:47:42
Zarządzenie Nr 45/2011 Burmistrza Golczewa z 31 maja 2011 r. w sprawie w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 10:46:22
Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Golczewa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 10:42:59
Zarządzenie Nr 43/2011 Burmistrza Golczewa z 24 maja 2011 r. w sprawie w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 10:40:44
Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego w 2011 roku deficytu budżetu Gminy Golczewo 2014-01-24 10:37:57
Uchwała Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2014-01-24 10:35:55
Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2011-2022 2014-01-24 10:32:17
Zarzadzenie Nr 34/2011 Burmistrza Golczewa z 30 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2014-01-24 10:27:06
Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Golczewa z 7 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2014-01-23 01:05:16
Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2011-2022 2011-04-13 14:24:45
Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2011-04-13 14:23:57
Zarządzenie Nr 68/2011 Burmistrza Golczewa z 9 września 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 12:29:59
Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Golczewa z 1 września 2011 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Golczewo na 2012 r. 2014-01-24 12:26:26
Uchwała Nr XIX/119/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Golczewa za 2011 r. 2014-01-24 14:10:54
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2011 r. 2014-01-24 14:00:35
Zarządzenie Nr 94/2011 Burmistrza Golczewa z 31 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 13:55:37
Zarządzenie Nr 93/2011 Burmistrza Golczewa z 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 13:51:20
Uchwała Nr XIV/86/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2011-2022 2014-01-24 13:47:56
Uchwała Nr XIV/85/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2014-01-24 13:36:45
Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Golczewa z 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 13:31:13
Zarządzenie Nr 89/2011 Burmistrza Golczewa z 20 grudnia 2011 r. uchylające zarządzenie Nr 85/2011 Burmistrza Golczewa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 13:25:29
Zarządzenie Nr 86/2011 Burmistrza Golczewa z 13 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 13:21:24
Zarządzenie Nr 85/2011 Burmistrza Golczewa z 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 13:15:01
Zarządzenie Nr 84/2011 Burmistrza Golczewa z 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 13:13:09
Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Golczewa z 15 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 13:09:40
Zarzadzenie Nr 81/2011 Burmistrza Golczewa z 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 13:08:36
Uchwała Nr XII/76/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2014-01-24 13:03:26
Uchwała Nr XII/75/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2011-2022 2014-01-24 13:00:20
Zarzadzenie Nr 79/2011 Burmistrza Golczewa z 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 12:57:47
Zarządzenie Nr 78/2011 Burmistrza Golczewa z 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 12:47:44
Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Golczewa z 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 12:36:21
Zarzadzenie Nr 72/2011 Burmistrza Golczewa z 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 12:35:13
Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2014-01-24 11:02:15

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ireneusz Wilk

Data wytworzenia:
14 gru 2010

Osoba dodająca informacje

Ireneusz Wilk

Data publikacji:
14 gru 2010, godz. 15:24

Osoba aktualizująca informacje

Ireneusz Wilk

Data aktualizacji:
13 cze 2014, godz. 16:32