Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

w 2012 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie oraz Gminnego Ośrodka kultury i Sportu w Golczewie za I półrocze 2012 r. 2014-01-24 16:45:17
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo za I półrocze 2012 r. 2014-01-24 16:41:53
Informacja z wykonania budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2012 r. 2014-01-16 10:21:23
Zarzadzenie nr 37/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 10:18:25
Zarzadzenie nr 36/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 10:15:29
Zarzadzenie nr 31/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 10:08:55
Zarzadzenie nr 30/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 10:05:46
Zarzadzenie nr 29/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 10:02:28
Zarzadzenie nr 27/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 10:00:43
Zarzadzenie nr 26/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 09:56:21
Zarządzenie nr 22/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 09:53:09
Zarządzenie nr 21/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 09:49:25
Zarządzenie nr 20/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 09:48:12
Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 09:45:44
Zarządzenie nr 16/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 09:42:31
Zarzadzenie nr 14/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 09:40:08
Zarządzenie nr 13/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 09:37:59
Zarządzenie nr 12/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 09:33:26
Uchwała nr XVII/106/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Golczewo środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 r. 2014-01-16 09:22:43
Uchwała nr XVI/103/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2012-2022 2014-01-16 09:18:15
Uchwała nr XVI/102/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2012 r. 2014-01-16 09:16:36
Zarządzenie nr 10/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 09:14:44
Zarządzenie nr 9/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 09:12:32
Zarządzenie nr 6/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 09:08:09
Zarządzenie nr 5/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 09:03:35
Uchwała nr XV/93/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2012-2022 2014-01-15 23:28:22
Uchwała nr XV/92/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2012 r. 2014-01-15 23:14:56
Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2012 2012-02-10 13:55:27
Projekt budżetu Gminy Golczewo na 2012 r. 2011-11-18 09:35:52
Uchwała nr XXX/193/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2012 r. 2014-01-16 21:45:43
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2012 r. 2014-01-16 12:45:24
Uchwała nr XXV/162/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2013-2022 2014-01-16 12:34:17
Uchwała nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2013 2014-01-16 12:32:52
Uchwała nr XXV/160/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2012 2014-01-16 12:30:18
Zarządzenie nr 56/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2014-01-16 12:25:55
Zarzadzenie nr 55/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2014-01-16 11:59:25
Uchwała nr XXIV/151/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2012-2022 2014-01-16 11:56:32
Uchwała nr XXIV/150/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2012 2014-01-16 11:53:50
Zarzadzenie nr 50/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2014-01-16 11:50:59
Zarzadzenie nr 49/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2014-01-16 11:47:45
Uchwała nr XXIII/143/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2012 2014-01-16 11:43:42
Zarządzenie nr 45/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 11:38:06
Zarzadzenie nr 44/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 11:22:37
Zarzadzenie nr 43/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 30 września 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 11:21:16
Zarzadzenie nr 42/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 11:16:55
Zarządzenie nr 41/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 11:13:37
Uchwała nr XX/124/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2012-2022 2014-01-16 11:09:35
Uchwała nr XX/123/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2012 r. 2014-01-16 10:33:51
Zarzadzenie nr 39/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 10 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2021 2014-01-16 10:27:03
Zarzadzenie nr 38/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 10 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Golczewo na 2013 r. 2014-01-16 10:25:52
Uchwała nr XXXI/197/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Golczewa za 2012 r. 2014-01-16 12:51:38

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Zając

Data wytworzenia:
18 lis 2011

Osoba dodająca informacje

Magdalena Zając

Data publikacji:
18 lis 2011, godz. 09:44

Osoba aktualizująca informacje

Ireneusz Wilk

Data aktualizacji:
13 cze 2014, godz. 16:32