Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

w 2013 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XXV/162/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2013-2022 2013-12-03 14:17:05
Uchwała Nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2013 2013-12-03 13:38:31
Uchwała Nr CL/499/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Golczewo o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2022. 2012-12-10 12:43:29
Uchwała Nr CL/498/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2013 rok 2012-12-10 12:42:14
Projekt budżetu Gminy Golczewo na 2013 r. 2012-12-10 12:37:57
Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-17 00:00:49
Zarządzenie Nr 21/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-16 23:51:44
Uchwała Nr XXIX/187/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Golczewo środków stanowiących fundusz sołecki na 2014 r. 2014-01-16 23:24:02
Uchwała Nr XXVIII/181/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2014-01-16 23:20:07
Uchwała Nr XXVIII/180/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2013-2022 2013-12-05 09:46:45
Uchwała Nr XXVIII/179/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2013 2013-12-03 14:46:40
Uchwała Nr XX/79/2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Golczewo na lata 2013-2022 2013-04-03 13:17:27
Zarządzenie Nr 29/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-17 10:57:52
Zarządzenie Nr 26/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-17 10:11:27
Uchwała Nr XXIX/188/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2013 2013-12-05 09:47:09
Zarządzenie Nr 36/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-17 14:03:01
Zarządzenie Nr 35/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-17 13:37:24
Uchwała Nr XXX/196/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2014-01-17 13:13:20
Uchwała Nr XXX/195/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2013-2022 2013-12-05 14:57:37
Uchwała Nr XXX/194/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2013 2013-12-05 14:56:09
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie oraz Gminnego Ośrodka kultury i Sportu w Golczewie za I półrocze 2013 r. 2014-01-24 17:16:11
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo za I półrocze 2013 r. 2014-01-24 17:15:19
Informacja z wykonania budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2013 r. 2014-01-17 15:54:30
Zarządzenie Nr 59/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-17 14:52:44
Zarządzenie Nr 58/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-17 14:51:25
Zarządzenie Nr 51/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-17 14:45:32
Zarządzenie Nr 50/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-17 14:43:13
Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-17 14:29:31
Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-17 14:29:31
Zarzadzenie Nr 46/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz kserokopii lub wydruku dokumentu z zakresu udostępniania informacji publicznej 2014-01-17 14:28:26
Zarzadzenie Nr 44/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-17 14:25:46
Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-17 14:18:57
Uchwała Nr XXXI/202/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2013-2022 2013-12-05 15:25:29
Uchwała Nr XXXI/201/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2013 2013-12-05 15:00:41
Zarzadzenie Nr 66/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 9 września 2013 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2021 2014-01-17 16:10:27
Zarzadzenie Nr 65/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 9 września 2013 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Golczewo na 2014 r. 2014-01-17 16:04:35
Zarządzenie Nr 97/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-17 20:04:07
Uchwała Nr XXXVII/224/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2013-2022 2014-01-17 20:01:59
Zarządzenie Nr 94/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-17 19:56:44
Zarządzenie Nr 91/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-17 19:52:32
Uchwała Nr XXXVI/221/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2013 2014-01-17 19:28:16
Uchwała Nr XXXV/219/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn "Przebudowa chodnika w miejscowości Baczysław i Kretlewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108" 2014-01-17 19:17:20
Zarządzenie Nr 88/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-17 18:47:18
Zarządzenie Nr 87/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-17 18:45:02
Zarządzenie Nr 82/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2014-01-17 18:43:39
Zarządzenie Nr 81/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2014-01-17 18:42:31
Zarządzenie Nr 72/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-17 17:17:26
Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-17 17:13:48
Zarządzenie Nr 70/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-17 17:08:30
Uchwała Nr XXXIII/207/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2013 2013-12-09 11:57:54

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Zając

Data wytworzenia:
05 gru 2012

Osoba dodająca informacje

Magdalena Zając

Data publikacji:
05 gru 2012, godz. 09:27

Osoba aktualizująca informacje

Ireneusz Wilk

Data aktualizacji:
13 cze 2014, godz. 16:33