Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 1/2021 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 1/2021

BURMISTRZA GOLCZEWA

z dnia 5 stycznia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2021.

Na podstawie art. 5a i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz §3 ust. 5 i §6 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XIII/94/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania na terenie gminy Golczewo konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Golczewo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 5928), zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 157/2020 Burmistrza Golczewa z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2021, § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Głosowanie mieszkańców gminy nad projektami odbędzie się w terminie od 16.02.2021 r. do 02.03.2021 r. przy użyciu Karty do głosowania, stanowiącej załącznik nr 4 do zarządzenia, którą należy złożyć w Skrzynce podawczej Urzędu Miejskiego w Golczewie, przesłać listownie pocztą tradycyjną lub przy użyciu poczty elektronicznej na adres: urzad@golczewo.pl.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wz. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Andrzej Swatowski


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05 01 2021 12 57 59 20210105102215321 (PDF, 271.93Kb) 2021-01-05 12:57:59 67
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Schulz

Data wytworzenia:
05 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Schulz

Data publikacji:
05 sty 2021, godz. 12:57

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
05 sty 2021, godz. 12:58