Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 102/2023 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 102/2023
BURMISTRZA GOLCZEWA
z dnia 24 lipca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) i art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golczewie, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położone są nieruchomości.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

B U R M I S T R Z
 
Maciej Zieliński
 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20230724153615546 (PDF, 521.21Kb) 2023-07-24 16:09:07 37
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Orłow-Jankowicz

Data wytworzenia:
24 lip 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Schulz

Data publikacji:
24 lip 2023, godz. 16:09

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
24 lip 2023, godz. 16:09