Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 103/2023 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 24 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Golczewie

ZARZĄDZENIE NR 103/2023
BURMISTRZA GOLCZEWA
z dnia 24 lipca 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Golczewie
Na podstawie art. 7 pkt 1 i 3 i art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1102), zarządza się co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 29/09 Burmistrza Golczewa z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Golczewie, zmienionym zarządzeniem Nr 71/2017 z dnia 21 września 2017 r., Nr 7/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., Nr 189/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r., Nr 37/2020 z dnia 11 marca 2020 r., Nr 37A/2020 z dnia 12 marca 2020 r., Nr 143/2020 z 5 listopada 2020 r. oraz Nr 81 z dnia 26 lipca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 29/09 z dnia 21 maja 2009 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 29/09 z dnia 21 maja 2009 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia
§ 2. Zmiana regulaminu wynagradzania podlega podaniu do wiadomości pracowników poprzez wyłożenie go do wglądu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golczewie oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty podania do wiadomości pracownikom z mocą obowiązującą od 01.07.2023 r.
 

B U R M I S T R Z


Maciej Zieliński 
 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
F409579F-73AF-4461-ADAB-FE5B520AA65F (PDF, 204.98Kb) 2023-07-24 16:04:33 91
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Schulz

Data wytworzenia:
24 lip 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Schulz

Data publikacji:
24 lip 2023, godz. 16:04

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
24 lip 2023, godz. 16:04