Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 105/2021 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 28 września 2021 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 105/2021

Burmistrza Golczewa

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, Dz. U. z 2021 r. poz. 11, 234, 1551, 1561) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Nie wykonuje się prawa pierwokupu przysługującego Gminie Golczewo w stosunku do nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Wysoka Kamieńska o numerze ewidencyjnym 278/13, powierzchni 0,1854 ha w związku z warunkową umową sprzedaży z dnia 20 września 2021 r. Repertorium A numer 5989/2021, sporządzoną przez Notariusza Agnieszkę Jeglińską - Idzi.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golczewie oraz na stronie www.bip.golczewo.pl.

B U R M I S T R Z

Maciej Zieliński


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Schulz

Data wytworzenia:
28 wrz 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Schulz

Data publikacji:
28 wrz 2021, godz. 11:26

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
28 wrz 2021, godz. 11:26