Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 5/2021 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji do wyłonienia składu Zespołu Opiniującego propozycje projektów do budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 5/2021

BURMISTRZA GOLCZEWA

z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia składu Zespołu Opiniującego propozycje projektów do budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2021

Na podstawie art. 5a i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378) oraz §5 ust. 3 zarządzenia 157/2020 Burmistrza Golczewa z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2021 zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Powołuje się Komisję do wyłonienia składu Zespołu Opiniującego propozycje projektów do budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2021 w składzie:

1) Maja Jacuniak – Przewodniczący Komisji;

2) Jessica Balbus – członek Komisji;

3) Aleksandra Lisiczko – członek Komisji.

2. Komisja wykonuje swoje zadania w oparciu o regulamin, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

B U R M I S T R Z

Maciej Zieliński

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2021

BURMISTRZA GOLCZEWA

z dnia 19 stycznia 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin pracy
Komisji do wyłonienia składu Zespołu Opiniującego propozycje projektów do budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2021

§ 1. 1. Pracami Komisji ds. wyłonienia składu Zespołu Opiniującego kieruje Przewodniczący komisji lub wyznaczony przez niego zastępca.

2. Losowanie przedstawicieli Zespołu Opiniującego może odbyć się w obecności, co najmniej połowy składu Komisji.

§ 2. 1. Komisja przystępując do losowania przedstawicieli dokonuje kolejno następujących czynności:

a) stwierdza ilość zgłoszeń przedstawicieli do Zespołu Opiniującego

b) ustala, które zgłoszenia są prawidłowo dokonane i zgodne z zarządzeniem Nr 157/2020 Burmistrza Golczewa z dnia 11 grudnia 2020 r.;

c) odrzuca zgłoszenia, które nie są zgodne z zarządzeniem wskazanym w pkt 2.

2. Karty do losowania z przedstawicielami podmiotów są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający odczytanie danych.

3. Losowania dokonuje osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Komisji.

§ 3. 1. Z przebiegu prac Komisji sporządza się protokół, który zawiera:

a) oznaczenie miejsca losowania;

b) imiona i nazwiska członków Komisji;

c) ilość zgłoszonych przedstawicieli;

d) wskazanie wyłonionych przedstawicieli w wyniku losowania;

e) podpisy członków Komisji.

2. Protokół z posiedzenia Komisji podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Golczewa.

§ 4. Po zatwierdzeniu protokołu przez Burmistrza Golczewa, Komisja w terminie 7 dni zawiadamia przedstawicieli Zespołu Opiniującego o wynikach losowania.

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwGolczewie/document/700717/Zarz%C4%85dzenie-5_2021


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19 01 2021 15 02 07 document (PDF, 185.26Kb) 2021-01-19 15:02:07 25
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Schulz

Data wytworzenia:
19 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Schulz

Data publikacji:
19 sty 2021, godz. 15:02

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
19 sty 2021, godz. 15:02