Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 73/2023 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów Sołectwom i Osiedlu położonym na terenie Gminy Golczewo

ZARZĄDZENIE NR 73/2023

BURMISTRZA GOLCZEWA

z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów Sołectwom i Osiedlu położonym na terenie Gminy Golczewo

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz uchwały nr XXVII/169/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Golczewo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1233) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych o zasięgu lokalnym, projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów Sołectwom i Osiedlu położonym na terenie Gminy Golczewo, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców poszczególnych sołectw położonych na terenie gminy Golczewo na temat treści zapisów zmian w statutach wymienionych w ust. 1.

§ 2. 

1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 18 maja 2023 r. do 22 maja 2023 r.

2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania pisemnych ankiet wyrażających opinie i uwagi dotyczące treści projektów statutów. Formularz ankiety stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Formularz ankiety będzie do pobrania:

1) na stronie internetowej gminy www.golczewo.pl;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej bip.golczewo.pl (zakładka Konsultacje społeczne);

3) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo;

4) u sołtysów poszczególnych sołectw.

§ 3. 

1. Projekt uchwały, wskazany w §1 ust. 1 udostępniony zostanie do publicznego wglądu:

1) na stronie internetowej gminy www.golczewo.pl;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej bip.golczewo.pl (zakładka Konsultacje społeczne);

3) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golczewie, w dniach i godzinach urzędowania;

4) u sołtysów poszczególnych sołectw.

2. Opinie i uwagi można będzie można zgłaszać w formie ankiety, poprzez:

1) złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golczewie;

2) przesłanie skanu ankiety na adres mailowy Urzędu: urzad@golczewo.pl ;

3) przesłanie drogą listowną na adres Urzędu.

3. Opinie i uwagi będzie można składać do 22 maja 2023 r. do godz. 15.30.

§ 4. Z ramienia Gminy Golczewo za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialne jest stanowisko pracy do spraw promocji gminy i spraw społecznych w Urzędzie Miejskim w Golczewie.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

 

Maciej Zieliński


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarzadzenie 73 2023 (PDF, 473.37Kb) 2023-05-18 15:17:43 6
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosław Hnatów

Data wytworzenia:
18 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Schulz

Data publikacji:
18 maj 2023, godz. 15:17

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
18 maj 2023, godz. 15:17