Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 76/2023 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR 76/2023
BURMISTRZA GOLCZEWA
z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) i art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golczewie, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położone są nieruchomości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

B U R M I S T R Z
Maciej Zieliński


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarzadzenie 76 2023 (PDF, 253.15Kb) 2023-05-19 12:17:33 15
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Orłow-Jankowicz

Data wytworzenia:
19 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Schulz

Data publikacji:
19 maj 2023, godz. 12:17

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
19 maj 2023, godz. 12:17