Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 83/2024 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE NR 83/2024
BURMISTRZA GOLCZEWA
z dnia 23 maja 2024 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) i art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golczewie, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu, a informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

B U R M I S T R Z
Maciej Zieliński

1) Zm. poz. 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029

Załącznik do zarządzenia Nr 83/2024 Burmistrza Golczewa z dnia 23 maja 2024 r.

BURMISTRZ GOLCZEWA WYKAZUJE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ODDANIA W UŻYCZENIE

L.p.

Nr ewid. nieruchomości

Opis nieruchomości

(wg katastru nieruchomości)

 

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

w m2

Powierzchnia przedmiotu użyczenia

w m2

Forma udostępnienia

Wysokość opłat

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Uwagi

1.

664/3

Nieruchomość gruntowa zabudowana jednym budynkiem niemieszkalnym o pow. zabudowy 28 m2

jednym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 198 m2 położona

w obrębie 0001 Wysoka Kamieńska

(klasoużytek B)

SZ1K/00002648/3

788

112,08

Użyczenie na czas oznaczony - do 3 lat

Nieodpłatnie

Wykorzystanie pomieszczeń w budynku mieszkalnym, stanowiących pomieszczenia biblioteki i świetlicy, na potrzeby Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie

 

-

1.

644/2

Nieruchomość gruntowa zabudowana jednym budynkiem niemieszkalnym o pow. zabudowy 300 m2 położona

w obrębie 0001 Wysoka Kamieńska

(klasoużytek Bi)

SZ1K/00002648/3

464

52,90

Użyczenie na czas oznaczony - do 3 lat

Nieodpłatnie

Wykorzystanie pomieszczeń w budynku niemieszkalnym, stanowiących zaplecze pomieszczeń biblioteki i świetlicy, na potrzeby Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie

 

-

Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golczewie na okres 21 dni, od dnia 23 maja 2024 r. do dnia 13 czerwca 2024 r. oraz podaje się do publicznej informacji poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.bip.golczewo.pl, a informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Wszelkich informacji w sprawie użyczenia powyższych nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Golczewie, pokój nr 17 i pod numerem telefonu 91 32 25 139.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarządzenie Nr 83 2024 (PDF, 158.48Kb) 2024-05-23 15:16:31 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Orłow-Jankowicz

Data wytworzenia:
23 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Marcin Schulz

Data publikacji:
23 maj 2024, godz. 15:16

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
23 maj 2024, godz. 15:16