Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 90/2024 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR 90/2024
BURMISTRZA GOLCZEWA
z dnia 5 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) i art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golczewie, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położone są nieruchomości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

B U R M I S T R Z
Maciej Zieliński

1) zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029)


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarządzenie Nr 90 2024 (PDF, 252.42Kb) 2024-06-05 12:08:14 6
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Orłow-Jankowicz

Data wytworzenia:
05 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Marcin Schulz

Data publikacji:
05 cze 2024, godz. 12:08

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
05 cze 2024, godz. 12:08