Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Kontakty

Pokój Imię i nazwisko Telefon e-mail Stanowisko Komórka organizacyjna
1 Iwona Adamowicz 91 32 25 146 usc@golczewo.pl Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
1 Mirosław Hnatów 91 32 25 146 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
2 Marcin Schulz 91 32 25 144 stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, informatyzacji i dowodów osobistych
5 Magdalena Przygodzka 91 32 25 155   stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat
5 Danuta Bęgowska-Major 91 32 25 155   stanowisko pracy ds. wymiaru i egzekucji podatków i opłat
5 Renata Dziewierska 91 32 25 155   stanowisko pracy ds. księgowości podatków i opłat
6 Weronika Pabianek 91 32 25 156 główna księgowa
6 Joanna Graczyk 91 32 25 153 stanowisko pracy ds. finansowo-księgowych
6 Monika Szymanek 91 32 25 153 stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
8 Magdalena Lisiczko 91 38 60 127 stanowisko pracy ds. kancelaryjno-administracyjnych
11 Danuta Krupa 91 32 25 133 stanowisko pracy ds. kadr
12 Magdalena Zając 91 32 25 142 stanowisko pracy ds. obsługi Rady Miejskiej
15 Elżbieta Bednarczyk 91 32 25 140 stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego
15 Maria Małysza 91 32 25 136 stanowisko pracy ds. ochrony środowiska
16 Aleksandra Kołodziej 91 32 25 138 stanowisko pracy ds. promocji gminy i spraw społecznych
16 Aleksandra Lisiczko 91 32 25 138 stanowisko pracy ds. funduszy i zamówień publicznych
17 Agnieszka Miśkiewicz 91 32 25 139 stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami
17 Katarzyna Orłow-Jankowicz 91 32 25 139 stanowisko pracy ds. nieruchomości gminnych
17 91 32 25 139  stanowisko pracy ds. mienia komunalnego
18 Dariusz Niemczycki 91 32 12 931 stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania bezrobociu
18 Ireneusz Wilk 91 32 25 137 stanowisko pracy ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i oświaty
ul. Zwycięstwa 25 Dariusz Niemczycki 91 32 12 931 stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi Gospodarka odpadami komunalnymi
ul. Zwycięstwa 25 Agnieszka Kalinowska 91 32 12 931  stanowisko pracy ds. księgowości opłat za odpady komunalne
13 Mirosław Hnatów 91 32 25 134 Sekretarz gminy
4 Anna Juncewicz-Adamczyk 91 32 25 152 Skarbnik gminy
10 Grzegorz Chłopek 91 38 60 127 Zastępca burmistrza
9 Maciej Zieliński 91 38 60 127 Burmistrz
15 Jarosław Zalewski 91 32 25 136 stanowisko ds. inwestycji i budownictwa